OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Acis Actueel

woensdag 31 januari 2018

Het openbaar primair en voortgezet onderwijs geven gezamenlijk drie keer per jaar een informatiebulletin uit onder de titel Acis Actueel. Het blad wordt uitgereikt aan alle leerlingen en medewerkers van openbare scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard en aan de stakeholders van de stichtingen Acis en OVO HW.

Lees hier Acis Actueel van januari 2018.

In dit blad vindt u twee artikeltjes over onze school. Verder o.a. het vakantierooster voor het volgende schooljaar.
« Terug naar het nieuws