OBS Het Anker Heinenoord

Een veilige haven!

Het Anker staat voor hoogwaardig, eigentijds openbaar onderwijs. Kinderen op Het Anker benutten hun talenten. Wij helpen elk kind de beste basis te leggen voor later.

De school is er om samen met de ouders het kind kennis en vaardigheden bij te brengen, te begeleiden, zodat het zijn of haar eigen plaats in de samenleving kan vinden.

Het laatste nieuws

Samenwerkingen

 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. We zijn trots op dit behaalde resultaat!

 

Het Anker is onderdeel van De Hoeksche School openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard.

 

Het samenwerkingsverband 28.04 stelt zich ten doen om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk het onderwijs en de ondersteuning te bieden die past bij hun ontwikkeling en behoeften.