IKC Het Anker | Heinenoord

Kinderopvang

Nieuw kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Anker is geopend op 25 november 2022. Het kinderdagverblijf is een veilige haven waar de ontwikkeling van uw kind centraal staat. Wij bieden dagopvang in een prettige, huiselijke omgeving, waar uw kind veel contacten met andere kinderen heeft en persoonlijke aandacht van de pedagogisch medewerker. In deze omgeving krijgt uw kind de kans zich optimaal te ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden.

  • Voor kinderen van 0-4 jaar
  • Maandag t/m vrijdag geopend
  • Alles inclusief
  • Ruime en lichte locatie met fijne buitenspeelruimte
  • Ontwikkelingsprogramma Uk en Puk
 

Uk & Puk

Binnen het kinderdagverblijf werken wij met het ontwikkelingsprogramma Uk & Puk. Dit ontwikkelingsprogramma ondersteunt de pedagogisch medewerkers in het aanbod van activiteiten voor de kinderen van 0-4 jaar. Alle activiteiten bieden de kinderen ontwikkelingsmogelijkheden op sociaal-emotioneel, spraak-taal, motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Het ontwikkelingsprogramma gaat uit van het ervaringsgericht werken met kinderen aan de hand van verschillende thema’s.

VVE gecertificeerd

Onze locatie is VVE gecertificeerd. Dit betekent dat we werken met het ontwikkelingsprogramma Uk & Puk om alle kinderen de beste ontwikkelingskansen te geven. U kunt gebruik maken van het kinderdagverblijf van De Hoeksche School Kinderopvang ongeacht of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Op het kinderdagverblijf is een nauwe samenwerking met basisschool Het Anker en er is een warme overdracht.

Meer informatie Kinderopvang

Inschrijfformulier Kinderopvang