IKC Het Anker | Heinenoord

Tussenschoolse opvang

Op onze school kunnen de leerlingen, tegen een vergoeding lunchen onder toezicht en begeleiding. Voor de vergoeding van 1,50 per keer wordt per kwartaal achteraf een nota aan de ouders gestuurd.
Tijdens de TSO zijn tenminste 2 begeleiders aanwezig. De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee van thuis. De begeleiders zorgen voor placemats op de tafels.
Snoepjes, koekjes e.d. van thuis worden ongeopend weer mee teruggegeven. We vragen u uw kind een gezonde lunch mee te geven.

De directeur van de school is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de TSO. Er is een, door de MR vastgestelde, aanpak en er vindt regelmatig overleg plaats met de overblijf coördinator en – begeleider. Van de begeleiders die ingezet worden heeft tenminste de helft een scholing gevolgd op het gebied van overblijven.

Hulpouders bij TSO

Op Het Anker wordt de overblijf (Tussen-Schoolse Opvang) verzorgd door vrijwillige ouders. Door de overblijf op deze manier te regelen blijft het voor iedereen betaalbaar om gebruik te maken van de TSO. Natuurlijk zijn voor deze regeling veel vrijwilligers nodig, ook omdat ons aantal leerlingen weer toeneemt. Vandaar dat we geregeld op zoek zijn naar ouders die mee willen helpen.

Als overblijfouder wordt u gevraagd een aantal keer mee te draaien volgens een rooster. U kunt zelf aangeven welke dag in de week en hoeveel keer per maand u wilt en kunt helpen.

Op de dag dat u helpt bij de TSO blijven uw eigen kinderen gratis over. Per overblijfbeurt ontvangt u een vergoeding van 6,50 euro.

Als overblijfouder staat u niet alleen, u bent met twee of drie ouders verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de overblijf.

U kunt zich opgeven bij juf Sylvia