IKC Het Anker | Heinenoord

Tussenschoolse opvang

Op onze school kunnen de leerlingen, tegen een vergoeding lunchen onder toezicht en begeleiding.
Tijdens de TSO nemen de kinderen zelf hun eten en drinken mee van thuis.
Snoepjes, koekjes e.d. van thuis worden ongeopend weer mee teruggegeven. We vragen u uw kind een gezonde lunch mee te geven.

Hulpouders bij TSO

Op Het Anker wordt de overblijf (Tussen-Schoolse Opvang) verzorgd door vrijwillige ouders. Door de overblijf op deze manier te regelen blijft het voor iedereen betaalbaar om gebruik te maken van de TSO. Natuurlijk zijn voor deze regeling vrijwilligers nodig. Vandaar dat we geregeld op zoek zijn naar ouders die mee willen helpen.

Als overblijfouder wordt u gevraagd een aantal keer mee te draaien volgens een rooster. U kunt zelf aangeven welke dag in de week en hoeveel keer per maand u wilt en kunt helpen.

Op de dag dat u helpt bij de TSO blijven uw eigen kinderen gratis over. Per overblijfbeurt ontvangt u een vergoeding van 6,50 euro.

Als overblijfouder staat u niet alleen, u bent met twee of drie ouders verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de overblijf.