IKC Het Anker | Heinenoord

Handige links voor ouders

Actief College

Op het Actief College wordt actief geleerd. Met het hoofd en met de handen. Een deel van de opleiding bestaat uit de beroepsgerichte leerwegen waarbij de nadruk op de praktijkvakken ligt.

Adviespunt Kindermishandeling

Het adviespunt is er voor iedereen die met zorgen en vragen over kindermishandeling rondloopt.

Ook als u twijfelt: ‘Is dit wel kindermishandeling?’

Ook als u alleen advies wilt: ‘Wat kan ik zelf doen om dit kind te helpen?’

Ook als u vindt dat het adviespunt onderzoek moet doen.

Ook als u niet wilt dat uw naam genoemd wordt: u kunt anoniem blijven.

Balans digitaal

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.

Bureau Halt

Algemene informatie over Halt-projecten vindt u op deze website. Voor informatie over projecten in uw regio kunt u contact opnemen met Halt in uw regio (zie Adressen) of kijk op de regionale website.

De activiteiten die Halt ontwikkelt op het gebied van preventie zijn veelzijdig. De meest bekende zijn: de vuurwerkvoorlichtingscampagne, projecten schoolveiligheid en voorlichting op het basis- en voortgezet onderwijs.

Calvijn Groene Hart

Calvijn Groene Hart biedt:

 • mavo, havo en atheneum.
 • sportklassen voor mavo/havo en havo atheneum.
 • een aparte atheneum-plus klas vanaf leerjaar 1.
 • kleinschalige eenheden waardoor we de leerlingen nog echt kennen.
 • gesitueerd aan de rand van Barendrecht.
 • tweetalig onderwijs op mavo, havo en atheneum niveau.

Dalton Lyceum Barendrecht

Op het Dalton Lyceum Barendrecht kunnen leerlingen terecht met een schooladvies voor gymnasium, atheneum, havo, mavo of vmbo gemengde leerweg.

Hoeksch Lyceum

Het Hoeksch Lyceum kent de volgende leerwegen:

 • Mavo (= VMBO theoretisch, vierjarige opleiding, geeft toegang tot MBO-opleidingen niveau.
 • Mavo+ (verzwaarde variant van de Mavo-opleiding die start in het derde jaar en de doorstroming naar bv. Havo vergemakkelijkt).
 • Havo (vijfjarige opleiding geeft toegang tot HBO-opleidingen).
 • Atheneum (zesjarige opleiding, geeft toegang tot universiteiten).
 • Gymnasium (zesjarige opleiding met Grieks en Latijn, geeft toegang tot universiteiten).

Onderwijsinspectie

Op deze site leest u hoe u de Inspectie van het Onderwijs kunt bereiken en waar u terecht kunt met vragen over het onderwijs.

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. Het helpt scholen een eerlijke presentatie te geven aan ouders en andere belanghebbenden.

Vereniging Openbaar Onderwijs

De Vereniging Openbaar Onderwijs is de belangenbehartiger van het openbaar onderwijs. De vereniging is er nadrukkelijk voor alle betrokkenen in het openbaar onderwijs: leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, schoolbesturen, politici, onderwijsambtenaren, ouderraden en medezeggenschapsraden.

Wellant College Klaaswaal

Op Wellant vmbo vindt u alles over leerwegen, leerweg-ondersteund onderwijs, leren bij Wellant, de mogelijkheden na het vmbo en natuurlijk al de scholen met Wellant vmbo in de randstad.