OBS Het Anker Heinenoord

Vakantie & verlof

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

HerfstvakantieZaterdag 16-10-2021 t/m zondag 24-10-2021
KerstvakantieZaterdag 25-12-2021 t/m zondag 09-01-2022
VoorjaarsvakantieZaterdag 26-02-2022 t/m zondag 06-03-2022
Goede Vrijdag/PasenVrijdag 15-04-2022 t/m maandag 18-04-2022
MeivakantieZaterdag 23-04-2022 t/m zondag 08-05-2022
HemelvaartDonderdag 26-05-2022 t/m zondag 29-05-2022
PinksterenMaandag 06-06-2022
ZomervakantieZaterdag 09-07-2022 t/m zondag 21-08-2022
  • De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2021-2022 van het Ministerie van OCW;
  • De vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs gelijk.

Leerplicht

De gemeenten in de Hoeksche Waard zijn voor de uitvoering van de Leerplichtwet aangesloten bij het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BVLS) in Dordrecht. BLVS ziet er op toe, dat voor ieder kind en iedere jongere in de regio Zuid-Holland Zuid het recht op onderwijs wordt gewaarborgd. Vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt geldt de volledige leerplicht.

Leerplichtwet

Soms vragen ouders om diverse redenen extra verlof aan. In de Leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan, zomaar wegblijven mag niet. Het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten heeft de taak dit te controleren.

Wij willen u er op wijzen dat wij ons als school aan de regels van de Leerplicht moeten houden. Samen reizen met familieleden, een familiebezoek in het buitenland, een goedkopere vakantie of verkeersdrukte zijn geen geldige redenen om verlof toegewezen te krijgen.

Extra verlof aanvragen op school

Extra verlof aanvragen doen ouders schriftelijk bij de schooldirecteur. Wanneer het om vakantie gaat zeker 2 maanden van tevoren. Het aanvraagformulier kunt u onderaan deze pagina vinden en is op te vragen bij de directeur.
De directeur beslist op verzoeken tot en met 10 schooldagen extra verlof en moet zich hierbij houden aan de regels van bureau leerplicht.

Als het om meer dan 10 schooldagen in een schooljaar gaat op grond van gewichtige omstandigheden, wordt het verzoek met een advies van de school ter beslissing doorgestuurd aan bureau leerplicht. Het besluit(toestemming/afwijzing) wordt schriftelijk doorgegeven.

Wanneer u uw kind zonder toestemming van school houdt, is de school verplicht dat verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Op deze site vindt u alle informatie rondom het wel of niet mogen toekennen van extra verlof.

Hier vindt u het formulier voor het aanvragen van extra verlof.