IKC Het Anker | Heinenoord

Basisschool Het Anker

Openbare School

Het Anker is een openbaar Integraal Kindcentrum (IKC). Dit betekent dat wij opvang en onderwijs in één pand aanbieden. Ons onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke of culturele achtergrond, maatschappelijke positie en opvattingen van hun ouders/verzorgers.
Door kinderen met verschillende levensovertuigingen en maatschappelijke achtergronden samen te brengen in een IKC, krijgt ‘samen spelen, leren, werken en leven met respect voor andersdenkenden‘, echt inhoud.

Missie

Een veilige haven voor ieder kind.
Wij zijn een integraal kindcentrum (IKC) en omarmen respect en diversiteit. Vanuit onze dorpsschool in Heinenoord bieden wij een plek waar alle kinderen van 0 tot 13 jr. van 07:00 tot 19:00 kunnen spelen en leren. We leren de kinderen dat het belangrijk is fatsoenlijk met elkaar om te gaan en respect te hebben voor verschillen. We bereiden onze kinderen voor op een veranderende samenleving met aandacht voor zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch denken en samenwerken.  

Visie

IKC Het Anker staat voor: ontwikkelen, samenwerken en een kansrijke leeromgeving. Wij bieden een kansrijke leer- en ontwikkelomgeving met een doorlopende leerlijn. Dit doen wij om tot de totale ontwikkeling van een kind te komen. Persoonlijke aandacht staat hier hoog in het vaandel. Met ons team van professionals hebben we elke leerling in beeld en streven we ernaar elk kind te ondersteunen en te begeleiden in hun leerproces.

Kernwaarden

Actief                  –             Wij zijn een ondernemende school. Samen met kinderen, ouders en leerkrachten werken wij aan een kansrijke leeromgeving voor ieder kind.

Nieuwsgierig      –             Wij leren de kinderen zich te ontwikkelen tot een nieuwsgierige wereldburger. Ontdekkend leren en een gevarieerd aanbod vinden wij belangrijk om tot de best mogelijke ontwikkeling te komen.

Kracht                –             Samen staan wij sterk. We gaan uit van een positief leerklimaat waarin ieder kind in zijn kracht mag staan.

Enthousiast       –             Met ons team van professionals doen we ons werk met passie en plezier.

Respect             –             We hebben een open en eerlijk schoolklimaat. We vinden het belangrijk om ieder kind te zien, te horen en te waarderen.

Deze waarden weerspiegelen ons streven naar een veilige, respectvolle en kansrijke leeromgeving waarin elk kind wordt aangemoedigd om het beste uit zichzelf te halen.

Schoolgids

In de schoolgids van IKC Het Anker kunt u lezen hoe wij ons onderwijs vormgeven, hoe wij over kinderen denken, wat u van de school kunt verwachten en nog vele andere zaken.

Bekijk de schoolgids hier