OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Plannen voor 2018-2019

maandag 16 juli 2018

We werken er hard aan om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en hier en daar nog te optimaliseren. Enkele voorbeelden van wat er voor schooljaar 2018-2019 op de planning staat:


 • Een smartboard (digitaal schoolbord) in elke groep.

 • Dit schooljaar gaan we ons verder orienteren op methodische lessen in het Engels vanaf groep 1. Op een speelse manier, via liedjes, spelletjes en filmpjes, maken de kinderen zo kennis met de Engelse taal. Stagiaires vanuit Amerika versterken het aanbod van een 'native speaker'.

 • De subsidie voor muziek wordt ingezet in alle groepen. Er komt o.a. een scholing voor leerkrachten en een nieuw (digitaal) lesaanbod voor alle groepen. Vanuit de muziekschool krijgen de leerlingen een lessenserie die uitmondt in een muzikale presentatie.

 • Het team besteedt ook dit schooljaar veel tijd aan studievergaderingen. Je bent immers nooit te oud om te leren en dat geldt dus ook voor de juffen en meester. Naast de aandacht voor de basisleerstof, gaan we ons verder verdiepen in het aanbod voor de leerlingen die behoefte hebben aan extra leerstof. Dat kan gaan om lesmateriaal om meer te herhalen of juist om compactere lessen en lessen met meer uitdaging.

 • De leerkrachten gaan ook individueel op scholing. Die cursussen zijn afgestemd op de leerjaren waaraan wordt lesgegeven:
  - Pedagogisch handelen in de klas (voor alle teamleden)
  - Leesontwikkeling in groep 3
  - Kwaliteitszorg (directie)
  - Brede ontwikkeling en lesaanbod bij het jonge kind
  - Wetenschap en technologie
  - Muziekspecialist
  - BHV

 • Net als het afgelopen jaar verwerken de kinderen in de groepen 4 t/m 8 een deel van de leerstof niet in een schrift maar digitaal. Dit jaar verwerken de leerlingen een deel van de leerstof op een chromebook. Het voordeel hiervan is dat kinderen direct feedback krijgen op de antwoorden die zij invullen. Ook biedt de software extra leerstof om te oefenen en uitdagender opdrachten voor wie daar behoefte aan heeft.

 • Dit schooljaar wordt de taalmethode vervangen en gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 werken met Taal Actief. Een deel van de leerstof wordt hierbij op het chromebook verwerkt.

 • Dit schooljaar gaan we verder met de ontwikkeling naar tot het certificaat 'Gezonde School'. In een gezonde school is er structureel aandacht voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de leerlingen.We hebben er zin in om er een fijn schooljaar van te maken! Hierbij hopen wij ook weer van uw hulp gebruik te mogen maken. Mocht u vragen, tips of verbeterpunten hebben, dan kunt u altijd met ons contact opnemen.
« Terug naar het nieuws