OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Plannen voor 2016-2017

woensdag 6 juli 2016

We werken er hard aan om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en hier en daar nog te verbeteren. Enkele voorbeelden van wat er voor schooljaar 2016-2017 op de planning staat:


 • Een smartboard (digitaal schoolbord) in groep 1/2. Daarmee heeft elke groep de beschikking over een digitaal schoolbord.

 • Dit schooljaar gaan we ons oriënteren op lessen in het Engels vanaf groep 1. Op een speelse manier, via liedjes, spelletjes en filmpjes, gaan de kinderen kennismaken met de Engelse taal.

 • Het team besteedt dit schooljaar veel tijd aan studievergaderingen. Je bent immers nooit te oud om te leren en dat geldt dus ook voor de juffen en meester. Naast de aandacht voor de basisleerstof, gaan we ons verder verdiepen in het aanbod voor de leerlingen die behoefte hebben aan extra oefenstof. Dat kan gaan om lesmateriaal om meer te herhalen of juist om compactere lessen en lessen met meer uitdaging.

 • De leerkrachten gaan ook individueel op scholing. Die cursussen zijn afgestemd op de leerjaren waaraan wordt lesgegeven:
  - Samenwerkend leren
  - Taalontwikkeling bij kleuters
  - Sociaal emotionele ontwikkeling
  - Brede ontwikkeling bij het jonge kind
  - Van pesten naar samenwerken

 • Net als het afgelopen jaar verwerken de kinderen in de groepen 4 t/m 8 een deel van de leerstof niet in een schrift maar via een tablet waarop de methodes worden aangeboden. Het voordeel hiervan is dat kinderen direct feedback krijgen op de antwoorden die zij invullen. Ook biedt de software extra leerstof om te oefenen en uitdagender opdrachten voor wie daar behoefte aan heeft.We hebben er zin in om er een fijn schooljaar van te maken! Hierbij hopen wij ook weer van uw hulp gebruik te mogen maken. Mocht u vragen, tips of verbeterpunten hebben, dan kunt u altijd met ons contact opnemen.
« Terug naar het nieuws