OBS Het Anker Heinenoord

Ondersteuning

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Wil uw kind op voetbal of ziet u een muzikaal talent? Maar heeft u geen geld om een sportclub of muziekles te betalen? Per 1 januari 2015 heeft de Hoeksche Waard een Jeugdsportfonds (JSF) en een Jeugdcultuurfonds (JCF). Deze fondsen betalen (voor een groot deel) de kosten voor sportclub of muziekles en benodigdheden voor gezinnen met een inkomen tot 110% van het minimuminkomen.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten of muziekles te volgen. Ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het JSF en het JCF bieden deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen. Bij sporten is het belangrijk dat de sportvereniging door NOC*NSF is erkend. In de Hoeksche Waard is het verder mogelijk zwemles via het Jeugdsportfonds te betalen. Bij het Jeugdcultuurfonds komen naast muziekles ook dans en toneel of tekenlessen in aanmerking voor een bijdrage.

Vergoeding

Zowel de bijdrage voor sport als cultuur is maximaal 225,- euro per 12 maanden.

Aanvragen via intermediair

Aanvragen voor een bijdrage kunt u doen via een intermediair zoals: (gym-)docenten, jeugdhulpverleners, jongerenwerkers of combinatiefunctionarissen. Zij controleren ook of een kind daarna daadwerkelijk naar sport of muziekles gaat. NB. Op OBS Het Anker kunt u terecht bij de schoolleiding.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een bijdrage uit het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds gelden de volgende voorwaarden:

 • Voor kinderen van 4 tot 18 jaar;
 • Voor kinderen die zijn ingeschreven in een van de vijf gemeenten (Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen) in de Hoeksche Waard;
 • Voor kinderen waarvan het inkomen van de ouders/verzorgers niet hoger is dan 110% van het minimuminkomen;
 • Een intermediair doet de aanvraag, niet de ouders/verzorgers zelf;
 • Het geld wordt rechtstreeks aan de aanbieder betaald;
 • Voor ieder kind uit een gezin kan een aanvraag worden ingediend;
 • Voor een kind kan of een sportaanvraag of een cultuuraanvraag worden gedaan, niet allebei.

Zelf doen

Bekijk met uw kind welke sport of culturele activiteit het wil doen en bij welke club. Zoek op wat het kost om lid te worden van de club of deel te nemen aan de activiteit. Zoek ook uit welke (sport)kleding/schoenen en attributen nodig zijn. Bijvoorbeeld een tennisracket of muziekinstrument. Ga met die informatie en een bewijs van uw inkomen naar een intermediair om een aanvraag te doen.

Toetsing en betalingen

De aanvraag wordt door de intermediair ingediend bij JSF en JCF Zuid-Holland. Aan de hand van de voorwaarden wordt de aanvraag wel/niet goedgekeurd. Het geld wordt rechtstreeks aan de sportclub, zwemles, muziekschool of leveranciers van kleding en instrumenten betaald.

Vragen

Heeft u vragen over deze fondsen, dan kunt u kijken op de websites www.jeugdsportfonds.nl of www.jeugdcultuurfonds.nl of contact opnemen via e-mail consulent.zuidholland@jeugdsportfonds.nl of bellen met 0174-244940.

In de bijlage een informatieflyer met informatie.

Jeugdteam

Samen opgroeien, samen opvoeden

 • Wat is ‘normaal’ gedrag voor een kind?
 • Hoe kan ik mijn kind helpen met faalangst?
 • Help! Een puber in huis! Wat nu?
 • Hoe stel ik duidelijke grenzen, als mijn kind niet luistert?
 • Scheiden, hoe kan ik mijn kind hierin begeleiden?

Voor opvoed- en opgroeivragen over uw kind van 0 t/m 18 jaar kunt u als ouder/opvoeder terecht bij de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige of het consultatiebureau. Als er meer vragen zijn of zorg nodig lijkt, kunnen zij de schakel zijn richting het Jeugdteam Hoeksche Waard voor verdere hulp. U kunt uiteraard ook zelf contact opnemen met het jeugdteam voor vragen of hulp.

Jeugdteam Hoeksche Waard

Het jeugdteam bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheid, op een breed terrein van welzijn en zorg voor kinderen en gezinnen. Vanuit het jeugdteam krijgt u een vast aanspreekpunt, die samen met u uw vragen in kaart brengt, passende hulp biedt en / of op zoek gaat naar gespecialiseerde hulp.

Hierbij wordt altijd gewerkt vanuit de eigen kracht van het gezin en de ondersteuning die de directe omgeving daarbij kan bieden (zoals familie, vrienden, school, huisarts etc.). Het jeugdteam werkt laagdrempelig en biedt zorg dichtbij.

Meer informatie

Op de website www.jeugdteamHW.nl vindt u meer informatie over het Jeugdteam Hoeksche Waard, zoals contactgegevens en aanmeldformulieren.
U kunt het jeugdteam maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereiken op nummer 088-1239925 of per mail naar info@jeugdteamHW.nl

Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige en veelal kortdurende hulpverlening op school. Het is bedoeld als brugfunctie voorziening tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstellingen.

Werkwijze

De schoolmaatschappelijk werker biedt hulp aan leerlingen, ouders en/of leerkrachten. De schoolmaatschappelijk werker voert gesprekken met leerling en/of ouders. Als dit niet voldoende is om de problemen op te lossen, of als andere hulp nodig is, wordt bekeken welke hulpverlening of instantie hiervoor geschikt is. Dan vindt verwijzing plaats.

De schoolmaatschappelijk werker participeert in de verschillende zorgnetwerken die er binnen de scholen zijn. In deze structurele overlegsituaties worden signalen, ontwikkelingen, maar vooral zorgwekkende leerling situaties besproken. Andere deelnemers aan deze netwerken kunnen zijn: de school zelf, GGD, Bureau Jeugdzorg, psycholoog, leerplichtambtenaar, politie.

Voorbeelden van problemen waarbij het schoolmaatschappelijk werk hulp kan bieden:

 • pesten en gepest worden
 • sociale vaardigheden
 • opvoedingsondersteuning/vraagstukken
 • faalangst
 • gescheiden ouders
 • (rouw)verwerking

Schoolmaatschappelijkwerk is er ook voor kleine vragen!

Onze schoolmaatschappelijk werkster is Fleur Krebbers. Zij is bereikbaar via telefoon en e-mail.
Tel: 06 40799650
E-mail: f.krebbers@kwadraad.nl