OBS Het Anker Heinenoord

Gezonde school

Vignet gezonde voeding

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat *Voeding*. Het doel is zoveel mogelijk kinderen meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde en duurzame keuzes te maken. Zo doet de school mee aan o.a. het Europees Schoolfruitproject waarbij alle kinderen 20 weken lang, 3 keer per week op school groente of fruit krijgen, zijn er (binnen- en buiten)lessen over voedsel en worden kinderen en ouders geïnformeerd over gezonde voeding en traktaties. Alle activiteiten zijn opgenomen in het voedingsbeleid van de school.

Zo bracht de bovenbouwgroep in september een bezoek aan een akkerbouwer in Strijen om daar een buitenles te krijgen. De kinderen gingen het land op, oogstten het eigen eten en konden ervaren waar het eten uit de supermarkt nu eigenlijk vandaan komt.
Een leerzaam uitje waarbij ieder ook nog eens een paar kilo aan oogst mee naar huis mocht nemen!

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

Voedingsbeleid

Op OBS Het Anker vinden we het belangrijk om kinderen een gezonde leefstijl mee te geven. De school is, naast het gezin, een prima oefenplek om gezonde keuzes te leren maken en gezonde gewoontes op te bouwen.

Wij leggen daarbij nadruk op: voeding, bewegen, welbevinden en leefomgeving. Samen – kinderen, ouders en leerkrachten – dragen we zorg voor een gezonde balans bij het opgroeien van onze kinderen. Het doel is dat zij uiteindelijk zelf bewust keuzes kunnen maken en weten hoe zij gezonde gewoontes kunnen opbouwen en onderhouden.

De basis hiervoor ligt in een gezond pedagogisch klimaat, waarbij we kinderen bewust willen maken van zichzelf, de ander en hoe je met elkaar kunt samenleven en samenwerken.

Het aanbieden van gezonde gewoontes heeft een nadrukkelijke plaats binnen onze school. Wij maken in dit beleidsstuk afspraken over voeding en gaan daarbij uit van de richtlijnen die het voedingscentrum geeft.

Ook bewegen heeft binnen onze school aandacht. Dat houdt in dat er voldoende ruimte en tijd is om te bewegen tijdens sport- en spelactiviteiten. Interactie en doen staan centraal.
Wij streven ernaar dat er in onze school structureel aandacht is voor gezondheid zodat we op jonge leeftijd bij de kinderen een basis kunnen leggen voor hun toekomstige gezondheid.

Hier kunt u ons voedingsbeleid inzien.