Tevredenheidspeilingen

Afgelopen schooljaar heeft onze school deelgenomen aan de tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en leerkrachten. Deze tevredenheidspeilingen werden gehouden onder alle scholen van de Hoeksche School. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK-po. De respons op de Vragenlijst voor ouders was 33%.
30 van de 90 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is laag.

Het gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan onze school geven is een 7,8. U kunt het volledige rapport hier inzien.