Ouderraad

Graag willen we u laten kennismaken met de ouderraad (OR) van de school. De OR houdt zich bezig met het (mede)organiseren van een aantal evenementen gedurende het schooljaar. Dit gebeurt in werkgroepen die aan het begin van ieder schooljaar worden samengesteld. Deze evenementen, die vaak een feestelijk tintje hebben, worden betaald met het geld van de vrijwillige ouderbijdrage.

De OR bestaat uit ouders of verzorgers van leerlingen van IKC Het Anker. De OR kiest in eigen gelederen een bestuur, bestaande uit:

  • Een voorzitter; deze leidt de ouderraadsvergaderingen.
  • Een secretaris; deze notuleert de vergaderingen, stuurt de agenda en notulen rond en maakt jaarlijks een verslag van de georganiseerde activiteiten.
  • Een penningmeester: deze int de ouderbijdrage, stelt een begroting op, beheert en bewaakt de budgetten en stelt een financieel jaarverslag op.

Jaarlijks wordt er een financieel verslag gemaakt. Dit verslag ligt op school ter inzage.

Primair onderwijs is gratis in Nederland. Toch zijn er kosten die niet binnen deze dekking vallen en die uit het schoolfonds van Het Anker worden betaald. Jaarlijks vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage van de ouders voor het schoolfonds.

Uit het schoolfonds worden activiteiten betaald, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest, traktaties bij sportdagen, het eindejaarsfeest en andere activiteiten. Het bedrag van de ouderbijdrage wordt jaarlijks op de vergadering vastgesteld. Zodra de hoogte van de ouderbijdrage is vastgesteld, ontvangt u een rekening en kunt u het bedrag overmaken.

Heeft u interesse of vragen? Neem gerust contact op. Wij kunnen altijd versterking gebruiken!
U kunt e-mailen naar: info.hetanker@dehoekscheschool.nl