Ouder- kindgesprekken

We willen samen werken aan een goede relatie tussen thuis en school. Het doel van dit gesprek is het creëren van contact, verbondenheid en vertrouwen tussen school en ouders.
Op basis van gelijkwaardigheid wordt het gesprek gevoerd. We zijn samen verantwoordelijk voor het leerproces van uw kind.

Het is erg belangrijk als uw kind erbij is. Het gesprek is niet alleen bedoeld om inhoudelijk af te stemmen, maar ook om een goede start te maken.