Onze kernwaarden

ACTIEF

Wij zijn een ondernemende school. Samen met kinderen, ouders en leerkrachten werken wij aan een kansrijke leeromgeving voor ieder kind.

NIEUWSGIERIG

Wij leren de kinderen zich te ontwikkelen tot een nieuwsgierige wereldburger. Ontdekkend leren en een gevarieerd aanbod vinden wij belangrijk om tot de totale ontwikkeling te komen.

KRACHT

Samen staan wij sterk. We gaan uit van een positief leerklimaat waarin ieder kind in zijn kracht mag staan.

ENTHOUSIAST

Met ons team van professionals doen we ons werk met passie en plezier.

RESPECT

We hebben een open en eerlijk schoolklimaat. We vinden het belangrijk om ieder kind te zien, te horen en te waarderen.