Kinderopvang

Kinderdagverblijf Het Anker is geopend op 25 november 2022. Het kinderdagverblijf is een veilige haven waar de ontwikkeling van uw kind centraal staat. Wij bieden dagopvang in een prettige, huiselijke omgeving, waar uw kind veel contact heeft met het onderwijs. Persoonlijke aandacht van de pedagogisch medewerker staat hier hoog in het vaandel. Door onze samenwerking met het onderwijs krijgt uw kind de kans om op speelse wijze te wennen aan de basisschool. Zo krijgt uw kind de kans zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

  • Voor kinderen van 0-4 jaar
  • Direct plaats op maandag t/m vrijdag
  • Maandag t/m vrijdag geopend
  • Alles inclusief
  • Ruime en lichte locatie met fijne buitenspeelruimte
  • Ontwikkelingsprogramma Uk en Puk
  • Aansluiting met basisschool

Binnen het kinderdagverblijf werken wij met het ontwikkelingsprogramma Uk & Puk. Dit ontwikkelingsprogramma ondersteunt de pedagogisch medewerkers in het aanbod van activiteiten voor de kinderen van 0-4 jaar. Alle activiteiten bieden de kinderen ontwikkelingsmogelijkheden op sociaal-emotioneel, spraak-taal, motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Het ontwikkelingsprogramma gaat uit van het ervaringsgericht werken met kinderen aan de hand van verschillende thema’s.

Onze locatie is VVE gecertificeerd. Dit betekent dat we werken met het ontwikkelingsprogramma Uk & Puk om alle kinderen de beste ontwikkelingskansen te geven. U kunt gebruik maken van het kinderdagverblijf van De Hoeksche School Kinderopvang ongeacht of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Op het kinderdagverblijf is een nauwe samenwerking met basisschool Het Anker en er is een warme overdracht.