Basisschool Het Anker

Het Anker is een openbaar Integraal Kindcentrum (IKC). Dit betekent dat wij opvang en onderwijs in één pand aanbieden. Ons onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke of culturele achtergrond, maatschappelijke positie en opvattingen van hun ouders/verzorgers.
Door kinderen met verschillende levensovertuigingen en maatschappelijke achtergronden samen te brengen in een IKC, krijgt ‘samen spelen, leren, werken en leven met respect voor andersdenkenden‘, echt inhoud.

Een veilige haven voor ieder kind.
Wij zijn een integraal kindcentrum (IKC) en omarmen respect en diversiteit. Vanuit onze dorpsschool in Heinenoord bieden wij een plek waar alle kinderen van 0 tot 13 jr. van 07:00 tot 19:00 kunnen spelen en leren. We leren de kinderen dat het belangrijk is fatsoenlijk met elkaar om te gaan en respect te hebben voor verschillen. We bereiden onze kinderen voor op een veranderende samenleving met aandacht voor zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch denken en samenwerken.  

IKC Het Anker staat voor: ontwikkelen, samenwerken en een kansrijke leeromgeving. Wij bieden een kansrijke leer- en ontwikkelomgeving met een doorlopende leerlijn. Dit doen wij om tot de totale ontwikkeling van een kind te komen. Persoonlijke aandacht staat hier hoog in het vaandel. Met ons team van professionals hebben we elke leerling in beeld en streven we ernaar elk kind te ondersteunen en te begeleiden in hun leerproces.

In de schoolgids van IKC Het Anker kunt u lezen hoe wij ons onderwijs vormgeven, hoe wij over kinderen denken, wat u van de school kunt verwachten en nog vele andere zaken.