De Hoeksche School

Een veilige haven!

Gebouw

Nieuws

Tevreden!

woensdag 13 februari 2019

De uitslag van de peiling onder de leerlingen naar de mate van tevredenheid over de school is afgerond. De kinderen van groep 5 t/m 8 vulden een vragenlijst in met vragen over de sfeer op school, de lessen in de klas, de uitleg van de juf/meester, de veiligheid op school en ten slotte gaven zij de school een rapportcijfer.

De kinderen gaven de school gemiddeld maar liefst een 9!

Naast deze tevredenheidspeiling vulden de kinderen van groep 5 t/m 8 nog een tweede vragenlijst in, specifiek gericht op het gevoel van veiligheid. De vragenlijst eindigt met twee vragen die beoordeeld worden met een cijfer. De gemiddelde scores op deze vragen ziet u hier:

+ Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer: 9,0
+ Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer: 9,4« Terug naar de lijst