De Hoeksche School

Een veilige haven!

Gebouw

Nieuws

Project: Afvalvrije school

dinsdag 12 februari 2019

Vorig voorjaar deden de kinderen van Het Anker mee aan de actie 'Supporter van schoon', waarbij kinderen het zwerfafval rond de school verzamelden. Dit schooljaar krijgt de aandacht voor het milieu een vervolg met het school brede project 'Het Anker, een Afvalvrije school'.

Het Anker wil duurzaamheid concreet en tastbaar maken en leerlingen ervan bewust maken dat veel afval een waardevolle grondstof is.

Nederland heeft zich tot doel gesteld om in 2050 een circulaire economie te hebben. Hiervoor is het noodzakelijk dat niet alleen het afval van huishoudens, maar ook het afval van bedrijven en maatschappelijke instellingen, waaronder scholen, gescheiden wordt ingezameld.

De kinderen van alle groepen krijgen lessen over (zwerf)afvalpreventie en afvalscheiding. We houden u op de hoogte!« Terug naar de lijst