De Hoeksche School

Een veilige haven!

Gebouw

Nieuws

Archief

zaterdag 21 maart 2015

Compliment van inspectie!


14 april 2016
Vandaag bezocht de onderwijsinspectie onze school. De inspecteur richtte zich op het doorlichten van diverse documenten en toetsgegevens, zij bezocht lessen in verschillende klassen, voerde gesprekken met enkele leerlingen, met leerkrachten en de schoolleiding. Het grondige onderzoek resulteerde in een positieve beoordeling van het onderwijs op Het Anker en de complimenten van de onderwijsinspectie. 'Het was een feestje om op deze school te zijn' was het oordeel van de inspecteur.

De inspectie deelde op de beoordeelde standaarden alleen voldoendes en goede scores uit:

Kwaliteitsgebied Volgens inspectie
Onderwijsresultaten voldoende
Lesaanbod voldoende
Zicht op ontwikkeling goed
Didactisch handelen voldoende
Schoolklimaat (sfeer) goed
Veiligheid goed
Kwaliteitszorg evaluatie en verbetering voldoende
Kwaliteitscultuur goed

Het succes wordt natuurlijk op school gevierd. Dat betekent gebak voor de leerkrachten en een traktatie voor de leerlingen. Hoera!


Plastic? In de bak!


Afval is iets waarover we steeds vaker nadenken. Dat geldt ook voor kinderen van Het Anker. Wat gooien we eigenlijk veel weg. En wat gebeurt er met het afval dat we gescheiden weggooien zodat het gerecycled kan worden?

Recyclen is goed voor het milieu. Hoe meer plastic verpakkingsafval we gescheiden inleveren, hoe meer we kunnen gebruiken om er nieuwe producten en verpakkingen van te maken, hoe minder plastic we hoeven te verbranden en hoe minder plastic in de natuur terecht zal komen.[verder]

Gerecycled plastic komt weer terug in bijvoorbeeld ketchupflessen, frisdrankflessen, tennisballen en speelgoed. Als we plastic recyclen, hoeven we geen nieuw plastic te maken. Daardoor hebben we minder fossiele grondstoffen nodig zoals olie en besparen we op energie en de uitstoot van CO2 en dat is goed voor ons milieu.

Elke Ankergroep krijgt daarom een eigen bak om het plastic in te verzamelen. Waterflesjes, yoghurtbekertjes, zakjes en drinkkartons, dat alles kan in de bak. Zo dragen wij weer een klein steentje bij aan een beter milieu voor ons allemaal.


Tablet onderwijs


Op Het Anker maken de kinderen in de groepen 4 t/m 8 gebruik van een tablet (Snappet) met daarop diverse digitale methodes. Snappet heeft het afgelopen jaar centraal gestaan in grootschalig onderzoek door de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen. De onderzoeken richtten zich op het gebruik en het effect van Snappet. Stichting Kennisnet, de publieke organisatie voor onderwijs en ICT, was de opdrachtgever van de onderzoeken.

Aan de twee onderzoeken die een half jaar tot een jaar duurden, werkten leerlingen van bijna honderd basisscholen mee in de groepen 4 tot en met 8. U hebt het wellicht al gezien in de media: NU.nl, Jeugd Journaal en RTL Nieuws. 'Slimme tablets zorgen voor betere leerresultaten'.

De belangrijkste uitkomsten:


 • sterk verbeterd leerresultaat,
 • rendement voor leerlingen van alle niveaus,
 • hoe intensiever Snappet wordt gebruikt, hoe beter de leerresultaten,
 • Snappet is van meerwaarde voor leerkrachten en het onderwijs.


Meer info vindt u op: nl.snappet.org/grootschalig-wetenschappelijk-onderzoek-naar-snappet


HVO en GVO


Binnenkort ontvangt u een brief met informatie over de lessen GVO en HVO in het volgende schooljaar. U kunt uw kind desgewenst voor een van deze wekelijkse lessen aanmelden.

Wat is GVO en HVO?
De afkorting GVO staat voor godsdienstig vormingsonderwijs.
De afkorting HVO staat voor humanistisch vormingsonderwijs.

Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin als openbare school neutraal.

Als aanvulling en ter verdieping hierop kunt u godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (GVO of HVO) voor uw kind aanvragen. U kunt kiezen uit één van de levensbeschouwelijke richtingen:
 • humanistische;
 • protestants-christelijke;

  Uw keuze geldt alleen voor het komende schooljaar. Ieder jaar kunt u opnieuw kiezen om uw kind wel of niet GVO of HVO te laten volgen en ook welke stroming. GVO en HVO zijn vrijwillig te volgen vakken.

  Door GVO en HVO worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen.
  Het vergroten van kennis en zelfbewustzijn hierin vergroot hun weerbaarheid in onze complexe wereld en ook hun zelfvertrouwen.

  De GVO- en HVO-docenten zijn speciaal opgeleide en lesbevoegde vakleerkrachten. Zij passen gevarieerde lesmethoden toe, aangepast aan de leeftijd en de belevingswereld van uw kind.
  De lessen vinden wekelijks plaats en duren 3 kwartier. Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen kernvakken mist.
  Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze vormingslessen.

  De lessen vinden wekelijks plaats, maar kunnen pas doorgaan wanneer minimaal 7 leerlingen zich hebben aangemeld.
  De opgave geldt voor het gehele schooljaar en betreft de leerlingen in de groepen 5 t/m 8.

  Meer informatie over GVO en HVO kunt u vinden op de website van GVO en HVO: www.gvoenhvo.nl

  NB
  Kinderen die niet worden aangemeld voor de lessen GVO of HVO blijven toevertrouwd aan de eigen groepsleerkracht.


  Aanpassingen Cito-normen


  Bericht van CITO (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling): Beste ouders, verzorgers, In januari/februari en juni neemt de school van uw kind de LVS-toetsen van Cito af. Wij hebben de normen van een aantal toetsen herzien. Het gaat om de toetsen voor Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde, Spelling en Woordenschat. In deze brief leggen we u uit wat dit betekent.

  Waarom aangepaste normen?
  Bij elke toets horen normen. Deze geven aan hoe de score van uw kind zich verhoudt tot de score van andere leerlingen. Leerlingen maken vandaag de dag de LVS-toetsen beter dan toen de toetsen met bijbehorende normen ontwikkeld werden. De oude normering geeft daarom een te rooskleurig beeld. Voor nu lijkt een hoger niveau leuk, maar wanneer uw kind straks naar het voortgezet onderwijs gaat, kunt u voor verrassingen komen te staan. Als u naar de oude normering kijkt, zou uw kind misschien bovengemiddeld scoren. Wanneer dan uit de centrale eindtoets opeens blijkt dat uw kind gewoon gemiddeld scoort, zult u verbaasd zijn. Met de update van de normering komt u bij andere toetsen en het schooladvies niet voor verrassingen te staan.

  De resultaten op de LVS-toetsen van Cito
  De toetsuitslagen op de LVS-toetsen bestaan uit twee delen: een score op de toets (de vaardigheidsscore) en de waardering van die score door middel van een letter (vaardigheidsniveau I t/m V of A t/m E). De letters geven aan hoe goed uw kind de toets heeft gemaakt vergeleken met zijn leeftijdsgenoten. Door deze vergelijking krijgen de resultaten betekenis. Zo kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat een leerling die halverwege groep 5 een vaardigheidsscore van 25 behaalt, volgens de normering boven het landelijk gemiddelde van 22 scoort en dus niveau II behaalt. Als in de loop van de tijd het landelijk gemiddelde verschuift naar 25, dan is de conclusie dat de leerling met score 25 boven het gemiddelde scoort (II) niet (meer) juist. De leerling scoort nu immers gemiddeld.

  Vergelijk dit maar met de lengte: kinderen van nu worden gemiddeld groter dan hun ouders. Begin vorige eeuw zou je een reus zijn als je 1.70m lang was, nu ben je als man klein met zo’n lengte. Een lengte van 1.70m heeft nu dus een andere betekenis dan vroeger. Door de update van de normen trekt de school de juiste conclusies over de prestaties van uw kind ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. Daarmee voorkomen we dat de resultaten op bijvoorbeeld de Entreetoets of de centrale eindtoets tegenvallen.

  Wat betekenen de aangepaste normen voor uw kind?
  Uw kind kan niet ineens minder goed lezen of rekenen dan voorheen. Wat wel is veranderd, is de waardering van zijn score.

  Hiernaast staat een voorbeeld voor Begrijpend lezen eind groep 4 als de school van uw kind de niveau-indeling I tot met V gebruikt.

  Begrijpend lezenOude normering Nieuwe normering
  Vaardigheidsscore 18 18
  Vaardigheidsniveau II III
  Betekenis Uw kind behoort tot de 20% die boven het landelijke gemiddelde scoort Uw kind behoort tot de 20% die rond het landelijke gemiddelde scoort


  Onderstaand voorbeeld gaat ook over Begrijpend lezen eind groep 4, maar dan voor de situatie als de school van uw kind de indeling A tot en met E gebruikt.

  Begrijpend lezen Oude normering Nieuwe normering
  Vaardigheidsscore 17 17
  Vaardigheidsniveau B C
  Betekenis Uw kind behoort tot de 25% die ruim tot net boven het landelijke gemiddelde scoort Uw kind behoort tot de 25% die net tot ruim onder het landelijke gemiddelde scoort


  Voor de overzichtelijkheid zijn de normen in het administratiesysteem van de school ook toegepast op eerder gemaakte toetsen. Daardoor staan in het administratiesysteem bij eerder behaalde toetsresultaten soms andere (lagere) vaardigheidsniveaus dan voorheen.

  Meer informatie
  In de folder 'Uw kind duidelijk in beeld' hebben we voor u op een rijtje gezet hoe de volgtoetsen van Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen. Deze folder kunt u downloaden op www.cito.nl > Primair en speciaal onderwijs > Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs > Achtergrondinformatie.

  Vriendelijke groet,

  Jacqueline Visser marktgroepmanager Basisonderwijs


  Gezonde pauzehap


  Als school willen wij een bijdrage leveren een gezonde leefstijl voor onze kinderen. Doet u mee en geeft u uw kind elke ochtend een gezonde pauzehap mee naar school. Kinderen leren en ervaren daarmee hoe lekker en leuk het is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes zoals fruit en groente.

  Recepten en gezonde ideeën
  Meer informatie vindt u op www.ikeethetbeter.nl. Wilt u meer weten over gezonde pauzehappen en de Schijf van Vijf, dan kunt u hiervoor ook op deze site terecht. Verder biedt ikeethetbeter.nl recepten van gezonde pauzehappen, frisse smoothies en leuke en verantwoorde traktatie ideeën. • « Terug naar de lijst