De Hoeksche School

Een veilige haven!

Boeken

Links

Actief College

http://actiefcollege.nl/
Op het Actief College wordt actief geleerd. Met het hoofd en met de handen. Een deel van de opleiding bestaat uit de beroepsgerichte leerwegen waarbij de nadruk op de praktijkvakken ligt.

Praktijkonderwijs (bereidt voor op een plaats op de arbeidmarkt).
Basisberoepsgerichte leerweg (geeft toegang tot MBO-opleidingen niveau 2).
Leerwerktraject (variant van basisberoepsgerichte leerweg met een sterke praktijkcomponent, geeft toegang tot MBO-opleidingen niveau 2).
Kaderberoepsgerichte leerweg (geeft toegang tot MBO-opleidingen niveau 3 en 4).
De basis- en kaderleerlingen worden in het eerste en tweede jaar ingedeeld als basis-/kaderklas en als basis-/ kaderklas met leerwegondersteuning (LWOO).

Deze laatste klas noemen wij de instapklas. Deze groep heeft een eigen lokaal en krijgt les van een beperkt aantal docenten. Voor deze zorgleerlingen geldt een speciale aanmelding. Een externe instantie bepaalt welke leerling daarvoor in aanmerking komt. Voor deze leerlingen gelden speciale faciliteiten (bv. kleinere klassen).

Daarnaast is er ook een KGT-klas (kader, gemengd, theoretisch), speciaal bedoeld voor leerlingen met een gemengd advies vanuit de basisschool. Deze klas heeft een doorstroomprogramma voor een eventuele overstap naar MAVO 3. Aan het einde van het tweede leerjaar vindt de splitsing plaats van basis- en kaderleerlingen, die vervolgens gedurende de laatste twee jaren van de bovenbouw les krijgen op het eigen niveau.
Aan het einde van het tweede leerjaar kiest de leerling ook een praktijkrichting.
Er zijn drie sectoren:
1. Sector zorg en welzijn breed;
2. Sector techniek breed (met bouwtechniek, mobiliteit, metalelectro en installatietechniek);
3. Economie.

Als voorbereiding op deze keuze staat op het rooster van de leerlingen uit het eerste en tweede brugjaar het vak praktische sectororiëntatie.
In een roulatiesysteem van telkens enkele weken ontvangen de leerlingen twee uur les in één van de sectoren.
In leerjaar twee krijgen zij in de laatste acht weken les in de afdeling van hun keuze.

Actief @work
In de onderbouw maken de leerlingen door middel van Actief @work uitgebreid kennis met de opleidingen in de verschillende sectoren (Techniek, Zorg & Welzijn, Economie). Wekelijks volgen de leerlingen een praktijkblok binnen deze afdelingen als voorbereiding op de sectorkeuze voor de bovenbouw.
Op die manier krijgen ze een goed beeld van de verschillende opleidingen die ze vanaf het derde jaar kunnen volgen.

Adviespunt Kindermishandeling

http://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/kindermishandeling
Het adviespunt is er voor iedereen die met zorgen en vragen over kindermishandeling rondloopt.

Ook als u twijfelt: 'Is dit wel kindermishandeling?'

Ook als u alleen advies wilt: 'Wat kan ik zelf doen om dit kind te helpen?'

Ook als u vindt dat het adviespunt onderzoek moet doen.

Ook als u niet wilt dat uw naam genoemd wordt: u kunt anoniem blijven.

Balans digitaal

http://www.balansdigitaal.nl
Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.

Bureau Halt

http://www.halt.nl/
Algemene informatie over Halt-projecten vindt u op deze website. Voor informatie over projecten in uw regio kunt u contact opnemen met Halt in uw regio (zie Adressen) of kijk op de regionale website.

De activiteiten die Halt ontwikkelt op het gebied van preventie zijn veelzijdig. De meest bekende zijn: de vuurwerkvoorlichtingscampagne, projecten schoolveiligheid en voorlichting op het basis- en voortgezet onderwijs.

Calvijn Groene Hart

http://http://groenehart.calvijn.nl/
Calvijn Groene Hart biedt:


 • mavo, havo en atheneum.
 • sportklassen voor mavo/havo en havo atheneum.
 • een aparte atheneum-plus klas vanaf leerjaar 1.
 • kleinschalige eenheden waardoor we de leerlingen nog echt kennen.
 • gesitueerd aan de rand van Barendrecht
 • tweetalig onderwijs op mavo, havo en atheneum niveau

Dalton Lyceum Barendrecht

http://www.daltonbarendrecht.nl/
Op het Dalton Lyceum Barendrecht kunnen leerlingen terecht met een schooladvies voor gymnasium, atheneum, havo, mavo of vmbo gemengde leerweg.

Hoeksch Lyceum

http://hoekschlyceum.nl/
Het Hoeksch Lyceum kent de volgende leerwegen:


 • Mavo (= VMBO theoretisch, vierjarige opleiding, geeft toegang tot MBO-opleidingen niveau 4)
 • Mavo+ (verzwaarde variant van de Mavo-opleiding die start in het derde jaar en de doorstroming naar bv. Havo vergemakkelijkt)
 • Havo (vijfjarige opleiding geeft toegang tot HBO-opleidingen)
 • Atheneum (zesjarige opleiding, geeft toegang tot universiteiten)
 • Gymnasium (zesjarige opleiding met Grieks en Latijn, geeft toegang tot universiteiten)

Jeugdteam

http://www.jeugdteamhw.nl
//samen opgroeien//
//samen opvoeden//


 • Wat is 'normaal' gedrag voor een kind?
 • Hoe kan ik mijn kind helpen met faalangst?
 • Help! Een puber in huis! Wat nu?
 • Hoe stel ik duidelijke grenzen, als mijn kind niet luistert?
 • Scheiden, hoe kan ik mijn kind hierin begeleiden?


Voor opvoed- en opgroeivragen over uw kind van 0 t/m 18 jaar kunt u als ouder/opvoeder terecht bij de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige of het consultatiebureau. Als er meer vragen zijn of zorg nodig lijkt, kunnen zij de schakel zijn richting het Jeugdteam Hoeksche Waard voor verdere hulp. U kunt uiteraard ook zelf contact opnemen met het jeugdteam voor vragen of hulp.

Jeugdteam Hoeksche Waard
Het jeugdteam bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheid, op een breed terrein van welzijn en zorg voor kinderen en gezinnen. Vanuit het jeugdteam krijgt u een vast aanspreekpunt, die samen met u uw vragen in kaart brengt, passende hulp biedt en / of op zoek gaat naar gespecialiseerde hulp.

Hierbij wordt altijd gewerkt vanuit de eigen kracht van het gezin en de ondersteuning die de directe omgeving daarbij kan bieden (zoals familie, vrienden, school, huisarts etc.). Het jeugdteam werkt laagdrempelig en biedt zorg dichtbij.

Meer informatie
Op de website www.jeugdteamHW.nl vindt u meer informatie over het Jeugdteam Hoeksche Waard, zoals contactgegevens en aanmeldformulieren.
U kunt het jeugdteam maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereiken op nummer 088-1239925 of per mail naar info@jeugdteamHW.nl.

Logopedie

https://logopedie-eilanden.nl
Sinds het voorjaar 2016 huurt Logopediepraktijk de Eilanden een ruimte op school. De praktijk is toegankelijk voor alle inwoners van Heinenoord en omgeving. De praktijk is allround, dat wil zeggen dat u met verschillende soorten logopedische problemen bij ons terecht kunt. Bijvoorbeeld; stemklachten, spraak-taalproblemen, afwijkend mondgedrag zoals duimen, open mondgedrag, tweetaligheid. Ook kunt u terecht voor een er nmalig logopedisch onderzoek of voor advies. Bij vragen kunt u ook altijd even binnenlopen, ik ben op donderdagochtend en vrijdag aanwezig. In principe werk ik die dagen in de kamer van de schooldirecteur van de Regenboog.

Ik ben niet in dienst van school, ik werk zelfstandig. De behandelingen worden rechtstreeks door mij ingediend bij de zorgverzekeraar van de pati�nt. Het enige wat u moet regelen is een verwijsbriefje voor logopedie van uw huisarts/ specialist/ orthodontist.
In de schoolvakanties gaan de behandelingen in de regel gewoon door zodat de continu�teit wordt gewaarborgd. Als dat noodzakelijk is kan er ook een aan-huis-behandeling plaatsvinden.

Neem bij vragen gerust contact op met:
Rachel van Reijmersdal logopedist / praktijkhouder.
06-14864454
info@logopedie-eilanden.nl
www.logopedie-eilanden.nl

Onderwijsinspectie

http://www.onderwijsinspectie.nl/
Op deze site leest u hoe u de Inspectie van het Onderwijs kunt bereiken en waar u terecht kunt met vragen over het onderwijs.

Poster met 100 leerzame apps voor de basisschool

Poster met 100 leerzame apps voor de basisschool: Klik hier

Rijksoverheid

http://www.rijksoverheid.nl
Op deze website vindt u informatie over o.a. het kiezen van een basisschool, de rechten en plichten van ouders en hoe het onderwijs op basisscholen in zijn werk gaat

Samenwerkingsverband Hoeksche Waard

http://www.swv2804.nl
De website van het interzuilaire samenwerkingsverband primair onderwijs Hoeksche Waard: www.SWV2804.nl

Vereniging Openbaar Onderwijs

http://www.voo.nl/
De Vereniging Openbaar Onderwijs is de belangenbehartiger van het openbaar onderwijs. De vereniging is er nadrukkelijk voor alle betrokkenen in het openbaar onderwijs: leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, schoolbesturen, politici, onderwijsambtenaren, ouderraden en medezeggenschapsraden.