Sociale veiligheid

Sinds 2015 is de wet Veiligheid op school van kracht. Deze wet regelt dat scholen zich moeten inspannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid te verbeteren. Op IKC het Anker heeft het sociaal-emotioneel leren een belangrijke plaats.

Het beleidsplan Sociale Veiligheid geeft een beschrijving van wat IKC het Anker allemaal doet om de sociale veiligheid te waarborgen.