Procedure schooladvies VO

Alle leerlingen krijgen in groep 8 van de basisschool een schooladvies. Dit advies hebben zij nodig bij de toelating op de middelbare school. Het schooladvies geeft inzicht in de ontwikkeling van een leerling tijdens de hele basisschoolperiode.