Passend onderwijs

Alle leerlingen moeten de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Daarom is in 2014 passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs betekent dat alle kinderen die een ondersteuningsbehoefte hebben, een passend aanbod krijgen in hun regio.

Met de invoering van passend onderwijs is ook de zorgplicht voor scholen ingevoerd. Elke school heeft de opdracht om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek te bieden.

Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel van de school wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en schoolbestuur, en gaat door op het zorgbeleid van de school.

Het uitgangspunt van passend onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet. Het streven is dat leerlingen met of zonder ondersteuningsbehoefte naar dezelfde school locatie gaan en daarmee samen en dichtbij huis het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben. Hun belang en hun ontwikkeling staat daarbij voorop.