Leerlingvolgsysteem

Wij werken met KIJK!, Leerling in Beeld en ParnasSys.

In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de leerlingen bijgehouden aan de hand van het digitale instrument KIJK! Het is een werkwijze die de groepsleerkracht ondersteunt bij het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen tussen 0 en 7 jaar.

Vanaf groep 3 tot en met groep 8 worden alle kinderen in januari en in juni getoetst met methode-onafhankelijke toetsen van Cito via Leerling in Beeld. Leerling in beeld heeft adaptieve toetsen voor de kernvakken, mogelijkheden voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en voor het volgen van executieve functies.

Wij werken met ParnasSys. ParnasSys is een leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem. ParnasSys is de plek waar alle gegevens van de leerling, de groep of onze school worden verzameld.