OBS Het Anker Heinenoord

De school in het kort

Gebouw en plein

Het Anker is sinds 2004 gehuisvest in een modern en royaal opgezet gebouw aan de dijk in Heinenoord. In dit gebouw is ook cbs De Regenboog ondergebracht. Rond het gebouw ligt een zeer ruim schoolplein voorzien van een voetbalveld, diverse speelmogelijkheden en een groot grasveld. Op dat grasveld is een groot natuurspeelterrein gerealiseerd waar kinderen heerlijk kunnen spelen.

Leerlingen en groepen

Het leerlingaantal – gemeten op 1 oktober – over de afgelopen jaren vindt u hieronder in schema. We zien sinds enige jaren dat het leerlingaantal in Nederland terugloopt. Gelukkig is het leerlingenaantal op onze school stabiel en mogen we juist weer wat meer nieuwe kleuters verwelkomen waardoor er weer groei is ontstaan.

 • schooljaar 2015/2016: 62 leerlingen
 • schooljaar 2016/2017: 63 leerlingen
 • schooljaar 2017/2018: 62 leerlingen
 • schooljaar 2018/2019: 66 leerlingen
 • schooljaar 2019/2020: 70 leerlingen
 • schooljaar 2020/2021: 73 leerlingen

Onze leerlingen zijn dit schooljaar ingedeeld in 4 (combinatie)groepen. Groep 1/2 start met 12 leerlingen, groep 2/3 met 14, groep 4/5 heeft 25 leerlingen en groep 6/7/8 telt 20 leerlingen. Elke groep wordt begeleid door vaste leerkrachten. Daarnaast is er een directeur, die samen met de IB’er de leerlingenzorg coördineert. Verder is er een conciërge die huishoudelijke taken verzorgt en is er een administratief medewerkster.

Identiteit van de school

Het Anker is een openbare school. De openbare school is bestemd voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke en/of culturele achtergrond en de maatschappelijke positie en opvattingen van hun ouders / verzorgers. De school is er om samen met de ouders het kind kennis en vaardigheden bij te brengen, te begeleiden, zodat het zijn of haar eigen plaats in de samenleving kan vinden.

Door kinderen met een verschillende levensovertuiging, culturele en maatschappelijke achtergrond samen te brengen in een school, krijgt ‘samen spelen, samen leren, samen werken en samen leven’ met respect voor andersdenkenden, ook daadwerkelijk inhoud. ‘Niet apart, maar samen’.

Waar staan wij voor?

Als openbare school betekent dit dat onze school voor iedereen open staat. Wij zien het als onze taak om in ons onderwijs aandacht te hebben voor normen en waarden als respect, acceptatie, zorg voor elkaar en verantwoordelijkheidsgevoel.
Een goede samenwerking tussen de schoolleiding, leerkrachten, leerlingen en ouders vormt de basis voor een goed en veilig schoolklimaat; Een veilige haven!

Het Anker staat voor hoogwaardig, eigentijds openbaar onderwijs. Kinderen op Het Anker benutten hun talenten. Wij helpen elk kind de beste basis te leggen voor later. Leren is in onze visie iets dat je samen doet. Immers: ‘It takes a village to raise a child’. Leerlingen, ouders en leerkrachten worden allen betrokken bij het leerproces. Wij streven naar samenwerking en verbinding om met onze kinderen te werken aan de vaardigheden die in de 21-ste eeuw zinvol zijn: creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communicatie, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulatie en (digitale) geletterdheid. Hiermee bereiden we onze kinderen voor op hun rol in de steeds veranderende samenleving.

Elk kind is talentvol en heeft recht op passend onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen tot een verantwoordelijk deelnemer aan onze maatschappij. Wij gaan bij ons onderwijs uit van de principes van handelingsgericht werken om aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerlingen te voldoen.

Naast onderwijs heeft onze school ook een pedagogische opdracht. Die opdracht is ruimer dan het aanbieden van leerstof alleen. Wij leveren ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen tot sociaal invoelend, autonoom en zelfverantwoordelijk deelnemer aan de maatschappij.

Kernwaarden

Op Het Anker dragen wij de kernwaarden van stichting de Hoeksche School uit.

 1. Rechtvaardigheid: wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.
 2. Weldadigheid: doe de ander goed.
 3. Waardigheid: wees respectvol.
 4. Vrijheid: mijn vrijheid mag geen belemmering voor de ander zijn.

Hieraan zijn de kernwaarden van de school gekoppeld: Aardig, Netjes, Kalm, Eerlijk en Respectvol. Aan de naam van de school leiden wij het gewenste gedrag af.

ANKER: Aardig, Netjes, Kalm, Eerlijk en Respectvol

Stichting De Hoeksche School

Onze school is onderdeel van de Stichting De Hoeksche School voor openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard.

Stichting De Hoeksche School beheert:

 • 20 openbare basisscholen, verspreid over de Hoeksche Waard.
 • een school voor speciaal basisonderwijs in Oud-Beijerland (met een unit voor autistische kinderen en een unit voor hoogbegaafde kinderen (Leonardo)

De stichting beheert tevens twee scholen voor voortgezet onderwijs in Oud-Beijerland:

 • Het Hoeksch Lyceum voor gymnasium, atheneum, HAVO en MAVO
 • Het Actief College voor VMBO (basis- en kaderberoepsgericht met afdelingen voor metalectro, bouwtechniek, voertuigentechniek, zorg en welzijn), LWOO en Praktijkonderwijs.