OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Vakanties 2017 / 2018

Het bestuur van Stichting Acis heeft het vakantierooster voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld. De data zijn conform het voorstel van de werkgroep Regionale afstemming Schoolvakanties in Zuid-Holland Zuid en voor zowel primair als voortgezet onderwijs gelijk.

Acis openbaar onderwijs streeft er naar de vakanties voor het primair en voortgezet onderwijs zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Ook wordt samengewerkt met het bijzonder onderwijs in de regio. Op deze pagina vindt u de schoolvakanties die gelden voor de leerlingen van onze scholen. Voor de leerkrachten kunnen vanaf het schooljaar 2015-2016 afwijkende vakantieperioden van toepassing zijn, die per school kunnen verschillen.

Bekijk hier het vakantierooster schooljaar 2017-2018 PO en VO.