OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Vakanties 2017 / 2018

Het bestuur van Stichting Acis heeft het vakantierooster voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld. De data zijn conform het voorstel van de werkgroep Regionale afstemming Schoolvakanties in Zuid-Holland Zuid en voor zowel primair als voortgezet onderwijs gelijk.

Acis openbaar onderwijs streeft er naar de vakanties voor het primair en voortgezet onderwijs zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Ook wordt samengewerkt met het bijzonder onderwijs in de regio. Op deze pagina vindt u de schoolvakanties die gelden voor de leerlingen van onze scholen. Voor de leerkrachten kunnen vanaf het schooljaar 2015-2016 afwijkende vakantieperioden van toepassing zijn, die per school kunnen verschillen.

Bekijk hier het vakantierooster schooljaar 2017-2018 PO en VO.

Vakanties:
Vakantie Data
Zomervakantie 2017 Zaterdag 08-07-2017 t/m zondag 20-08-2017
Herfstvakantie Zaterdag 14-10-2017 t/m zondag 22-10-2017
Kerstvakantie Zaterdag 23-12-2017 t/m zondag 07-01-2018
Voorjaarsvakantie Zaterdag 24-02-2018 t/m zondag 04-03-2018
Paasvakantie Vrijdag 30-03-2018 t/m maandag 02-04-2018
Meivakantie Zaterdag 21-04-2018 t/m zondag 06-05-2018
Hemelvaart Donderdag 10-05-2018 t/m zondag 13-05-2018
Pinksteren Maandag 21-05-2018
Zomervakantie 2018 Zaterdag 14-07-2018 t/m zondag 26-08-2018


Vrije dagen:

  • Er is dit jaar geen Acisstudiedag ingeroosterd.
  • Dinsdagmiddag 5 december 2017 is een vrije middag voor alle leerlingen.
  • Donderdagmiddag 21 december 2017 zijn de leerlingen vrij i.v.m. de kerstviering 's avonds.
  • Vrijdagmiddag 22 december 2017 zijn de leerlingen 's middags vrij en begint de kerstvakantie.
  • Woensdag 14 februari 2018 is er een studiedag voor het Ankerteam. De leerlingen zijn vrij.
  • Donderdag 29 maart is er een continurooster i.v.m. de paaslunch. De school gaat om 14.15 uur uit.
  • Vrijdag 20 april 2018 worden de Koningsspelen georganiseerd en zijn de leerlingen 's middags vrij.
  • Woensdag 13 juni 2018 is er een studiedag voor het Ankerteam. De leerlingen zijn vrij.
  • Groep 5 t/m 8 is op vrijdag 13 juli 2018 's middags vrij (laatste schooldag).