De Hoeksche School

Een veilige haven!

anker-afspraken

Over de school

Voedingsbeleid

Op OBS Het Anker vinden we het belangrijk om kinderen een gezonde leefstijl mee te geven. De school is, naast het gezin, een prima oefenplek om gezonde keuzes te leren maken en gezonde gewoontes op te bouwen.

Wij leggen daarbij nadruk op: voeding, bewegen, welbevinden en leefomgeving. Samen - kinderen, ouders en leerkrachten - dragen we zorg voor een gezonde balans bij het opgroeien van onze kinderen. Het doel is dat zij uiteindelijk zelf bewust keuzes kunnen maken en weten hoe zij gezonde gewoontes kunnen opbouwen en onderhouden.

De basis hiervoor ligt in een gezond pedagogisch klimaat, waarbij we kinderen bewust willen maken van zichzelf, de ander en hoe je met elkaar kunt samenleven en samenwerken.

Het aanbieden van gezonde gewoontes heeft een nadrukkelijke plaats binnen onze school. Wij maken in dit beleidsstuk afspraken over voeding en gaan daarbij uit van de richtlijnen die het voedingscentrum geeft.

Ook bewegen heeft binnen onze school aandacht. Dat houdt in dat er voldoende ruimte en tijd is om te bewegen tijdens sport- en spelactiviteiten. Interactie en doen staan centraal.
Wij streven ernaar dat er in onze school structureel aandacht is voor gezondheid zodat we op jonge leeftijd bij de kinderen een basis kunnen leggen voor hun toekomstige gezondheid.

Hier kunt u ons voedingsbeleid inzien:
Voedingsbeleid_OBS_Het_Anker_GGD_20182019.docx