De Hoeksche School

Een veilige haven!

anker-afspraken

Over de school

Leerplicht en extra verlof

De gemeenten in de Hoeksche Waard zijn voor de uitvoering van de Leerplichtwet aangesloten bij het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BVLS) in Dordrecht. BLVS ziet er op toe, dat voor ieder kind en iedere jongere in de regio Zuid-Holland Zuid het recht op onderwijs wordt gewaarborgd. Vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt geldt de volledige leerplicht.

Leerplichtwet
Soms vragen ouders om diverse redenen extra verlof aan.
In de Leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan,
zomaar wegblijven mag niet. Het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten heeft de taak dit te controleren.

Wij willen u er op wijzen dat wij ons als school aan de regels van de Leerplicht moeten houden.
Samen reizen met familieleden, een familiebezoek in het buitenland, een goedkopere vakantie of verkeersdrukte zijn geen geldige redenen om verlof toegewezen te krijgen.

Extra verlof aanvragen op school
Extra verlof aanvragen doen ouders schriftelijk bij de schooldirecteur. Wanneer het om vakantie gaat zeker 2 maanden van tevoren. Het aanvraagformulier kunt u onderaan deze pagina vinden en is op te vragen bij de directeur.
De directeur beslist op verzoeken tot en met 10 schooldagen extra verlof en moet zich hierbij houden aan de regels van bureau leerplicht.

Als het om meer dan 10 schooldagen in een schooljaar gaat op grond van gewichtige omstandigheden, wordt het verzoek met een advies van de school ter beslissing doorgestuurd aan bureau leerplicht.Het besluit(toestemming/afwijzing) wordt schriftelijk doorgegeven.

Wanneer u uw kind zonder toestemming van school houdt, is de school verplicht dat verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Op www.leerplichtenvoortijdigschoolverlaten.nl vindt u alle informatie rondom het wel of niet mogen toekennen van extra verlof, waaronder een overzicht van omstandigheden waarvoor WEL en waarvoor GEEN extra verlof wordt tegekend.

Hieronder kunt u het formulier voor het aanvragen van extra verlof downloaden:
aanvraag_buitengewoon_verlof_Het_Anker.doc