De Hoeksche School

Een veilige haven!

anker-afspraken

Over de school

Aanmelden/inschrijven

Wanneer u op zoek bent naar een goede basisschool bent u van harte welkom op Het Anker!
U kunt dan telefonisch een afspraak maken voor een informatiegesprek. (0186-602255.)
Tijdens dit gesprek en een rondleiding door de school vertellen wij u graag over onze school en ons onderwijs. Uiteraard kunt u ook al uw vragen stellen. Na afloop van dit gesprek ontvangt u de schoolgids, zodat u de informatie nog eens rustig kunt nalezen.
Is Het Anker dé school die u voor uw zoon of dochter zoekt?
Bij het kennismakingsgesprek ontvangt u ook een inschrijfformulier, waarmee u uw kind kunt aanmelden.
Zodra wij het volledig ingevulde inschijfformulier ontvangen hebben ontvangt u een bevestiging hiervan. De inschrijving is dan definitief.

Bij de inschrijving vragen we u ook naar eventuele medische bijzonderheden bij uw kind. Het is van groot belang dat wij op school op de hoogte zijn van bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieën of andere zaken die met zijn of haar gezondheid te maken hebben.
In principe zijn leerkrachten niet bevoegd tot medisch handelen of het toedienen van medicijnen.
Wanneer het medisch noodzakelijk is dat bepaalde medicijnen onder schooltijd worden toegediend, kunnen ouders aan de schoolleiding vragen of een leerkracht deze middelen kan verstrekken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld medicatie voor ADHD, een antibioticumkuur, een inhalator voor astmapatiëntjes en dergelijke. Er moet dan een schriftelijke overeenkomst worden gesloten. Het formulier dat daarvoor moet worden ingevuld en ondertekend ontvangt u ook tijdens het kennismakingsgesprek.