De Hoeksche School

Een veilige haven!

anker-afspraken

Over de school

Schoolmaatschappelijk werk


Functie van het schoolmaatschappelijk werk


Het schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige en veelal kortdurende hulpverlening op school. Het is bedoeld als brugfunctie voorziening tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstellingen.

Werkwijze


De schoolmaatschappelijk werker biedt hulp aan leerlingen, ouders en/of leerkrachten. De schoolmaatschappelijk werker voert gesprekken met leerling en/of ouders. Als dit niet voldoende is om de problemen op te lossen, of als andere hulp nodig is, wordt bekeken welke hulpverlening of instantie hiervoor geschikt is. Dan vindt verwijzing plaats.

De schoolmaatschappelijk werker participeert in de verschillende zorgnetwerken die er binnen de scholen zijn. In deze structurele overlegsituaties worden signalen, ontwikkelingen, maar vooral zorgwekkende leerling situaties besproken. Andere deelnemers aan deze netwerken kunnen zijn: de school zelf, GGD, Bureau Jeugdzorg, psycholoog, leerplichtambtenaar, politie.

Voorbeelden van problemen waarbij het schoolmaatschappelijk werk hulp kan bieden:
- pesten en gepest worden
- sociale vaardigheden
- opvoedingsondersteuning/ vraagstukken
- faalangst
- gescheiden ouders
- (rouw)verwerking

Schoolmaatschappelijkwerk is er ook voor kleine vragen!

Onze schoolmaatschappelijk werkster is Fleur Krebbers. Zij is bereikbaar via telefoon en e-mail.
T: 06-40799650
E: f.krebbers@kwadraad.nl