De Hoeksche School

Een veilige haven!

anker-afspraken

Over de school

Visie

Het Anker is een openbare school, dat wil zeggen dat de school open staat voor iedereen.

Het werken aan en zorgen voor een positieve en veilige sfeer in de school staat centraal omdat dit een voorwaarde is om tot leren te kunnen komen.

Belangrijke waarden daarin zijn:
- Respect hebben voor elkaar
- Verschillen accepteren
- Zorgen voor elkaar

In de 'Ankerwaarden' zien wij terug hoe we met elkaar om willen gaan:
  • A, Aardig
  • N, Netjes
  • K, Kalm
  • E, Eerlijk
  • R, Respectvol

    Een respectvol contact en een respectvolle samenwerking tussen de schoolleiding, leerkrachten, leerlingen en ouders vormt immers de belangrijkste basis voor een dergelijk schoolklimaat.