De Hoeksche School

Een veilige haven!

anker-afspraken

Over de school

Tevredenheidspeilingen

Peilingen onder ouders
In februari 2019 vulden ouders een vragenlijst in. De uitslag van deze peiling naar de mate van tevredenheid over de school is afgerond. 39% van de ouders vulde een vragenlijst in met vragen over kwaliteit, het schoolklimaat (omgang, sfeer en veiligheid), het onderwijsleerproces, zorg en begeleiding e.d. Ook gaven zij de school een rapportcijfer.

Het gemiddelde cijfer voor de school is een 8+
Hartelijk dank voor uw waardering!

Oudertevredenheidspeiling_feb_2019_samenvatting.pdfIn november 2017 vulden ouders een vragenlijst in met 11 vragen over het schoolklimaat (omgang, sfeer en veiligheid), het onderwijsleerproces en over de informatie en communicatie. Ook gaven zij de school een rapportcijfer.

Het gemiddelde cijfer voor de school is een 8.

De samenvatting van de rapportage vindt u hier:
Tevredenheid_ouders_2017_samenvatting.pdf

Het volledige verslag van de Oudertevredenheidspeiling vindt u hier:
OTP_2017.pdf


Peilingen onder leerlingen
In februari 2019 werden de kinderen van groep 5 t/m 8 om hun mening gevraagd naar de mate van tevredenheid over de school.

De kinderen waardeerden Het Anker met een 9!

De samenvatting van de rapportage vindt u hier:
Leerlingtevredenheidspeiling_feb_2019_samenvatting.pdfIn november 2017 vulden de leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst in naar de mate van tevredenheid over de school. De kinderen beantwoordden 15 vragen over de sfeer op school, de lessen in de klas, de veiligheid op school en ten slotte gaven zij de school een rapportcijfer.

De kinderen gaven de school gemiddeld maar liefst een 9!

De samenvatting van de rapportage vindt u hier:
Tevredenheid_leerlingen_samenvatting_nov_2017.pdf

Het volledige verslag van de Leerlingtevredenheidspeiling vindt u hier:
LTP_2017.pdf