OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Tevredenheidspeilingen

Peiling onder ouders
In november 2017 vulden ouders een vragenlijst in met 11 vragen over het schoolklimaat (omgang, sfeer en veiligheid), het onderwijsleerproces en over de informatie en communicatie. Ook gaven zij de school een rapportcijfer.

Het gemiddelde cijfer voor de school is een 8.

De samenvatting van de rapportage vindt u hier:
Tevredenheid_ouders_2017_samenvatting.pdf

Het volledige verslag van de Oudertevredenheidspeiling vindt u hier:
OTP_2017.pdf


Peiling onder leerlingen
In november 2017 vulden de leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst in naar de mate van tevredenheid over de school. De kinderen beantwoordden 15 vragen over de sfeer op school, de lessen in de klas, de veiligheid op school en ten slotte gaven zij de school een rapportcijfer.

De kinderen gaven de school gemiddeld maar liefst een 9!

De samenvatting van de rapportage vindt u hier:
Tevredenheid_leerlingen_samenvatting_nov_2017.pdf

Het volledige verslag van de Leerlingtevredenheidspeiling vindt u hier:
LTP_2017.pdf