OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #99 - woensdag 07 december 2016

Dag Sinterklaas!

Maandag 5 december was het dan zover: Sint en zijn pieten brachten een bezoek aan onze school! Om niets van de aankomst te missen waren alle kinderen om 8.15 uur bij school. Daar werd eerst natuurlijk gezongen. Wachtend op de Sint en pieten, zagen we ineens dat er op het dak van de peuterspeelzaal grote zakken lagen. Zakken van Sinterklaas! Hoe moesten we die van het dak af krijgen? Geen nood want even later arriveerde de Goedheiligman per brandweerauto. De mannen en vrouwen van de brandweer hadden ladders bij zich en zij wisten de zakken met cadeautjes veilig van het dak te halen. Gelukkig maar. Hartelijk dank aan de brandweer en aan alle hulpouders die zorgden dat het een feestelijke dag werd!

Sint bracht als eerste een bezoek aan de kleuters van Het Anker. Daarna was het de beurt aan groep 3-4-5 om de Sint in de klas te ontvangen. Het feestprogramma zal vol met leuke en lekkere activiteiten. Ieder mocht een speculaaspop versieren, er waren sinterklaasspelletjes in het speellokaal, er werd geknutseld enz. Natuurlijk was er ook voor iedereen een cadeautje!

In groep 6-7-8 waren weer prachtige surprises en gedichten gemaakt. In deze nieuwsbrief ontvangt u de links naar de diverse fotoalbums. Veel kijkplezier gewenst!

Foto's van het sinterklaasfeest

Sinterklaas - algemene foto's:
myalbum.com/album/V1lQCwMA7jNx

myalbum.com/album/OyoaAl9SqpK1

Sinterklaas in groep 3/4/5:
myalbum.com/album/u5Ot2jjXtKUO

Sinterklaas in groep 6/7/8:
myalbum.com/album/FyRdtGYR3NA4

Fruitproject

In week 49 ontvangen we op school:
1. Kiwi's (Zespri-Green)
2. Appels
3. Peren

Bij de kiwi's worden lepeltjes geleverd en daarmee werden de kiwi's enthousiast leeg gelepeld!

De kiwi of Chinese kruisbes (Actinidia chinensis) is de eetbare vrucht van een snel groeiende slingerende klimplant. De vruchten van de gewone kiwi zijn gewoonlijk langwerpig ovaal van vorm, hebben helder vruchtvlees met een witte kern en een ring van zwarte pitjes rondom deze kern. Schijfjes kiwi worden vaak als decoratieve garnering van gebak en salades. Wist je dat je zelfs de schil van een kiwi kunt opeten? Ben je niet zo dol op de fijne haartjes van de Kiwi's, borstel ze dan eventjes af voordat je een hap neemt. Vaak worden kiwi's netjes in twee stukken gesneden en leeggelepeld. Maar je kunt de kiwi ook schillen. Wil je de kiwi's extra lang bewaren? Je kunt ze in de diepvries stoppen!

Volgende week krijgen we waspeentjes, appels en mandarijnen.

Op www.euschoolfruit.nl staan o.a. traktatie-ideeën en tips voor thuis.

Kinderpostzegels

De kinderpostzegelactie is afgerond met een mooi resultaat. De kinderen van groep 6-7-8 hebben met elkaar voor ruim 2000 euro verkocht. In heel Nederland brachten alle scholen maar liefst 9,3 miljoen bij elkaar voor kwetsbare kinderen. Fantastisch!

Acis Actueel

Het openbaar primair en voortgezet onderwijs geven gezamenlijk drie keer per jaar een informatiebulletin uit onder de titel Acis Actueel. Het blad wordt uitgereikt aan alle leerlingen en medewerkers van openbare scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard en aan de stakeholders van de stichtingen Acis en OVO HW.

Lees hier de Acis Actueel november 2016:
Acis_Actueel_november_2016.pdf

NB
In het eerste artikel 'De cijfers spreken boekdelen' staat een fout in de tabel met de blauwe balk. Het totaal percentage marktaandeel van de Acis basisscholen van 2006 en 2016 werd omgewisseld. In de laatste 10 jaar is het marktaandeel dus met ruim twee procent gestegen.

Actie schoolverzuim

Bericht vanuit de Leerplicht:

Geachte mevrouw, meneer,

Net als voorgaande schooljaren is de Dienst Gezondheid & Jeugd, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten voornemens om een actie luxe-verzuim te houden op de laatste schooldag voor de voorjaarsvakantie zijnde vrijdag 24 februari 2017. Uit ervaringen van voorgaande jaren is gebleken dat er veel verzuim is op deze dag.

De actie luxe-verzuim zal bestaan uit het controleren van de afwezigen. Consulenten leerplicht en voortijdig schoolverlaten zullen op school langskomen en de verzuimregistratie van die dag doornemen. Vervolgens zullen zij waar nodig huisbezoeken afleggen.

Dit jaar is gekozen voor controle op alle basisscholen in de Hoeksche Waard.

Vanuit de Dienst Gezondheid & Jeugd zal een persbericht worden verzonden, mogelijk kunt u ouders informeren over de actie via een nieuwsbrief of via andere communicatiemiddelen op uw school.

Met vriendelijke groet,

Rene Blaak, Johan Haverkamp, Elza Zijlmans
Hans van Schaik en Corina van Loon (Team actie luxe verzuim).

Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Leerplicht + Voortijdig Schoolverlaten

Karel Lotsyweg 40 | 3318 AL Dordrecht
Postbus 166| 3300 AD Dordrecht
e blvs-zhz@dienstgezondheidjeugd.nl
w www.dienstgezondheidjeugd.nl

Agenda voor december

 • Vrijdag 9 december:
  Groep 1/2 bezoekt om 10.00 uur de bibliotheek

 • Donderdag 22 december:
  Kerstviering 's avonds. 's Middags zijn de kinderen vrij

 • Vrijdag 23 december:
  Gastles groep 6//7/8 Thema 'Overlast rond de jaarwisseling'

  's Middag vrij voor alle leerlingen

 • Zaterdag 24 december:
  Start van de Kerstvakantie

 • Donderdag 29 december:
  Basketbaltoernooi groep 6-7-8 in sporthal De Schenkel te 's-Gravendeel