OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #94 - maandag 31 oktober 2016

Wethouder van Etten bezoekt Het Anker

In de week van 7 t/m 13 november is het de Week van Respect. Eén week per jaar staat RESPECT landelijk vol in de schijnwerpers. De Week van Respect 2016 heeft als thema #jijmaakthetverschil.

Binnen onze school vinden wij respect zeer belangrijk. In onze ANKER-regels staat de R voor Respect. In de Week van Respect willen wij daarom nog eens extra stil staan bij het belang van respect.

Wethouder Van Etten (portefeuillehouder Onderwijs) komt op donderdagmiddag 10 november in groep 6/7/8 een gastles geven over respect. Hij zal met de kinderen het gesprek aan gaan over respect voor jezelf, voor elkaar en voor de wereld waarin je leeft. De kinderen zullen leren over hoe zij zelf ‘het verschil’ kunnen maken, dus hoe zelf een actieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Schoolfruit


Het Anker doet mee met project van EU-Schoolfruit en ontvangt, een half schooljaar lang, drie stuks groente/fruit per leerling per week. In week 45 dag wordt het eerste fruit op school geleverd. De vaste bezorgdag is dinsdag. De kinderen krijgen met ingang van woensdag 9 november, 20 schoolweken op woensdag, donderdag en vrijdag, extra fruit/groente bij de ochtendpauzehap.

Onderwijsmarkten

Voor de leerlingen in groep 8 is dit schooljaar een speciaal jaar, het laatste jaar van de basisschool. Dat betekent dat zij zich gaan oriënteren op het vervolgonderwijs en dat zij kennis gaan maken met de diverse scholen.

Speciaal voor deze leerlingen en hun ouders zijn er drie regionale onderwijsmarkten: in 's-Gravendeel, Numansdorp en Oud-Beijerland. Op deze onderwijsmarkten kan kennisgemaakt worden met de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard.

Op 1, 3 en 9 november zijn er in de Hoeksche Waard verschillende onderwijsmarkten waar de scholen voor voortgezet onderwijs zich zullen presenteren. Meer informatie vindt u op deze poster: scholenmarkten2016.pdf

De eerste gelegenheid is in ’s-Gravendeel. Op de onderwijsmarkt De Schelf presenteren zich:


 • – Hoeksch Lyceum, Oud-Beijerland: Mavo, Havo, Atheneum, Gymnasium
 • – Actief College, Oud-Beijerland: Vmbo basis- en kaderberoepsgericht (Lwoo) sectoren Zorg en Techniek, praktijkonderwijs
 • – Wellantcollege Klaaswaal en Dordrecht: Vmbo sector Groen
 • – Wellantcollege Mavo Stek Dordrecht
 • – Stedelijk Dalton Lyceum, Dordrecht: brede scholengemeenschap
 • – Insula College, Dordrecht: brede scholengemeenschap voor VWO, Havo, Mavo en VMBO
 • – Johan de Witt-gymnasium, Dordrecht
 • – CSG Willem van Oranje, Oud Beijerland


De markt wordt gehouden in het schoolgebouw aan de Vlasstraat 3 in ’s-Gravendeel.

Meer informatie: www.deschelf.nl

Groep 8 bezocht het Hoeksch Lyceum

Donderdagmiddag 27 oktober bezocht groep 8 het Hoeksch Lyceum om een voorbeeldles 'Science' te volgen en om de klimwand te bestijgen. In het fotoboek kunt een indruk krijgen van deze middag.

Rapporten

Op donderdag 10 november krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hun eerste rapport van dit schooljaar. Er is hard gewerkt door de kinderen en in de rapporten kunt u straks de resultaten bekijken. Van veel kinderen hebben wij de rapportmappen weer op school ontvangen. Heeft u de map nog thuis, geeft u die dan weer mee naar school aub.

Bij het 10-minutengesprek op dinsdagavond 22 november, licht de leerkracht de ontwikkeling van uw kind(eren) toe.

Gevraagd: hulpouders bij overblijven

Een groep ouders organiseert met elkaar de tussenschoolse opvang (TSO) voor de leerlingen die op school lunchen. De groep TSO-ouders kan versterking goed gebruiken. Wilt u meehelpen bij het overblijven dan bent u van harte welkom! Wilt u meer informatie? Loopt u even langs bij juf Marietta. Uw hulp wordt op prijs gesteld!

Fotoboek: Groep 6-7-8 bezocht een melkveehouderij

Op woensdag 12 oktober was het de beurt aan de kinderen van groep 6-7-8 om op excursie te gaan. Zij brachten een bezoek aan een melkveehouderij. In het fotoboek kunt u meekijken.

Voorlichting voor ouders en kinderen in de bovenbouw

November is de voorlichtingsmaand vanuit jongerenwerk Binnenmaas, waarin elke woensdagavond een onderwerp aan bod komt in verschillende dorpen in Binnenmaas. De voorlichting is bedoeld voor ouders en kinderen vanaf groep 7.

Woensdag 2 november wordt begonnen met de voorlichting over Social media. Naast dat het heel leuk is om contact te hebben met heel veel vrienden, vriendinnen en familieleden in Nederland en zelfs in buitenland kleven er ook wat gevaren aan. Hoe kun je als ouders hier een rol in spelen, hoe kun je een profiel controleren op echtheid en weet je wat je kan doen als er iets mis gaat? Een antwoord op deze vragen en jullie vragen wordt gegeven op woensdag 2 november in jongerencentrum The Point, Sportlaan 6 in Puttershoek van 19.30 tot 21.00 uur.

Woensdag 9 november komen de onderwerpen alcohol en drugs aan de orde. Zoals te horen is via diverse kanalen is het gebruik van XTC flink gestegen onder de groep 13/14-jarigen. Wat doet het gebruik met je, wat zijn de signalen, hoe ga je het gesprek aan met elkaar? Naast XTC kun je deze avond met alle vragen over drugs en alcohol terecht. Er is een deskundige van Youz (een organisatie die advies- en behandeling geeft in het omgaan met alcohol, drugs, gokken en gamen) aanwezig. De avond vindt plaats in Jongerencentrum Joeno, Tienvoet 1a in Heinenoord van 19.30-21.00 uur.

Woensdag 16 november komt iemand van de zedenpolitie voorlichting geven over liefde en loverboys. Door Social media en online spellen is het voor de dader veel makkelijker contact te leggen met jongeren in heel Nederland en dus ook in Binnenmaas. Deze avond zorgt vooral voor een stukje bewustwording, waardoor je het eerder herkent en ook weet wat je kunt doen. Het lijkt zo ver weg, maar helaas lopen ook onze jongeren risico de dupe te worden van dergelijke praktijken. Wat doe je als iemand een foto of filmpje van je gebruikt om je te chanteren? Hoe kijkt een dader naar een slachtoffer en hoe gaat hij/zij te werk? Deze avond is in jongerencentrum Question, Laan van Westmolen 119 in Mijnsheerenland van 19.30-21.00 uur.

Woensdag 23 november komt het onderwerp gamen aan bod in jongerencentrum Orion, Strijenseweg 120 in ’s Gravendeel van 19.30-21.00 uur. Gamen is natuurlijk heel erg leuk en zo hoort het ook te zijn, maar hoeveel uur doe je het per dag? Hebben jullie afspraken over hoe vaak en hoe lang er gegamed mag worden? Wanneer is gamen een probleem en wat voor problemen ontstaan er dan? Hoe zorg je er samen voor dat gamen leuk blijft. Deze avond wordt door iemand van Youz (een organisatie die advies- en behandeling geeft in het omgaan met alcohol, drugs, gokken en gamen) verzorgt.

Welzijn Hoeksche Waard
www.welzijnhoekschewaard.nl

Jeugdteam


samen opgroeien
samen opvoeden

• Wat is ‘normaal’ gedrag voor een kind?
• Hoe kan ik mijn kind helpen met faalangst?
• Help! Een puber in huis! Wat nu?
• Hoe stel ik duidelijke grenzen, als mijn kind niet luistert?
• Scheiden, hoe kan ik mijn kind hierin begeleiden?

Voor opvoed- en opgroeivragen over uw kind van 0 t/m 18 jaar kunt u als ouder/opvoeder terecht bij de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige of het consultatiebureau. Als er meer vragen zijn of zorg nodig lijkt, kunnen zij de schakel zijn richting het Jeugdteam Hoeksche Waard voor verdere hulp. U kunt uiteraard ook zelf contact opnemen met het jeugdteam voor vragen of hulp.

Jeugdteam Hoeksche Waard
Het jeugdteam bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheid, op een breed terrein van welzijn en zorg voor kinderen en gezinnen. Vanuit het jeugdteam krijgt u één vast aanspreekpunt, die samen met u uw vragen in kaart brengt, passende hulp biedt en / of op zoek gaat naar gespecialiseerde hulp.

Hierbij wordt altijd gewerkt vanuit de eigen kracht van het gezin en de ondersteuning die de directe omgeving daarbij kan bieden (zoals familie, vrienden, school, huisarts etc.). Het jeugdteam werkt laagdrempelig en biedt zorg dichtbij.

Meer informatie
Op de website www.jeugdteamHW.nl vindt u meer informatie over het Jeugdteam Hoeksche Waard, zoals contactgegevens en aanmeldformulieren.
U kunt het jeugdteam maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereiken op nummer 088-1239925 of per mail naar info@jeugdteamHW.nl.

Schoolvakanties

Het bestuur van Stichting Acis heeft het vakantierooster voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld. De data zijn conform het voorstel van de werkgroep Regionale afstemming Schoolvakanties in Zuid-Holland Zuid en voor zowel primair als voortgezet onderwijs gelijk.

Acis openbaar onderwijs streeft er naar de vakanties voor het primair en voortgezet onderwijs zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Ook wordt samengewerkt met het bijzonder onderwijs in de regio. Op deze pagina vindt u de schoolvakanties die gelden voor de leerlingen van onze scholen. Voor de leerkrachten kunnen vanaf het schooljaar 2015-2016 afwijkende vakantieperioden van toepassing zijn, die per school kunnen verschillen.

Bekijk hier het vakantierooster schooljaar 2016-2017 PO en VO

Bekijk hier het vakantierooster schooljaar 2017-2018 PO en VO

Agenda voor november


 • Dinsdag 1 november:
  Training 'Rots en Water' voor groep 6/7/8

  19.00-21.00 uur Onderwijsmarkt op OBS De Schelf, 's-Gravendeel

 • Donderdag 3 november:
  19.00-21.00 uur Onderwijsmarkt op OBS De Dubbeldekker, Numansdorp

 • Maandag 7 november:
  Start 20 weken Schoolfruit

 • Woensdag 9 november:

  19.00-21.00 uur Onderwijsmarkt op OBS De Klinker, Oud-Beijerland

 • Donderdag 10 november:
  Eerste rapport groep 3 t/m 8

  Gastles door wethouder Van Etten in groep 6-7-8 i.k.v. Week van Respect

  Groep 3-4-5 krijgt van 8.45 tot 9.30 uur, in het speellokaal, een muzikale les van de 'Muziek Mees'

 • Vrijdag 11 november:
  Groep 1/2 bezoekt om 10.00 uur de bibliotheek

 • Zaterdag 12 november:
  Aankomst Sinterklaas in Nederland

 • Dinsdag 15 november:
  Tweede training 'Rots en Water' voor groep 6/7/8

 • Donderdag 17 en vrijdag 18 november:
  Studietweedaagse voor Acisdirecteuren

 • Dinsdag 22 november:
  Spreekavond groep 1 t/m 8

 • Donderdag 24 november:
  Om 10 uur: Sinterklaas poppenkastvoorstelling voor groep 1/2

  Groep 6/7/8 en groep 3/4/5 gaan 's middags naar de bibliotheek om hun leesboeken te ruilen

 • Woensdagavond 30 november
  Voorlichtingsavond voor de ouders en kinderen van groep (7/)8 over het Voortgezet Onderwijs (VO)