OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #92 - maandag 03 oktober 2016

Kinderboekenweek


Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek met een heuse boekenmarkt in de school. Tijdens schooltijd brengen de kinderen met de leerkrachten al een bezoek aan de markt. 's Avonds is er voor ouders en kinderen de gelegenheid om tussen 18.30 en 20.00 uur te komen rondkijken.

Wilt u een boek aanschaffen, dan kan dat. U kunt de boeken contant afrekenen of met pin betalen. En dan natuurlijk gelijk meenemen om te gaan lezen. Veel leesplezier gewenst!

Dierendag in groep 1-2


Dinsdag 4 oktober is het dierendag. En omdat we allemaal heel veel van onze dieren houden nemen we ze niet mee naar school. Een foto is natuurlijk wel erg leuk!
En een lieve dierenknuffel is deze dag meer dan welkom.

Zwerfboeken

Tijdens de Kinderboekenweek 2016 staan opa en oma centraal onder het motto 'Voor altijd jong'. De 62-ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 5 t/m 16 oktober 2016. Op Het Anker betekent dat, nog meer dan anders, extra aandacht voor voorlezen en zelf lezen.

Zo is er onze zwerfboekenactie. Hiervoor vragen wij u om thuis eens de boekenkast door te neuzen om te zien of er wellicht kinderboeken zijn die voor uw kind niet meer van waarde zijn. Wij ontvangen die boeken graag op school en richten daar een 'zwerfboekentafel' mee in. Dat zijn boeken voorzien van een speciale sticker. Die boeken mogen - een voor een - mee naar huis worden genomen om lekker in te lezen. Uitgelezen? Dan breng je het boek weer terug naar de tafel en kun je een nieuw zwerfboek meenemen!

In de gang bij de onderbouw staat een zwerfboekentafel en zo'n tafel staat ook op de gang bij de bovenbouw. Veel leesplezier gewenst!

Groep 3-4-5 op excursie

Herinnering: Dinsdagochtend 4 oktober worden de leerlingen van groep 3/4/5 in Numansdorp verwacht bij het Nationaal Landschap Centrum. Zij krijgen daar een les over bodemdiertjes en over het scheiden van afval. De les is van 10.30 tot 12.00 uur.

Excursie groep 6-7-8

Herinnering: Op woensdag 12 oktober zal groep 6/7/8 een bezoek brengen aan een zuivelboerderij in Maasdam. Bij deze boerderijles zullen de kinderen in ongeveer anderhalf tot twee uur een beeld krijgen van de melkveehouderij. De kinderen maken kennis met de dieren en hun leefomgeving, de melkproductie en zuivelproducten.

Pre-VWO

Vorig schooljaar is het Hoeksch Lyceum gestart met het Pre-vwo. Alle basisscholen in de Hoeksche Waard worden jaarlijks benaderd om leerlingen hiervoor te selecteren. Het Pre-vwo is bedoeld voor leerlingen uit groep 8 met een vwo-advies die nieuwsgierig zijn aangelegd en gemotiveerd zijn om de extra uitdaging aan te gaan. Ook van Het Anker nemen er leerlingen deel aan het Pre-vwo. Zij krijgen de kans om kennis te maken met verschillende voor hen nieuwe vakken afgestemd op hun niveau.

Het aanbod voor dit schooljaar betreft de volgende vakken:
•Cambridge Engels
•Mythologie
•Science (onderzoek en ontwerpen, O&O)
•Filosofie
•Presenteren

De vakken worden in twee achtereenvolgende weken aangeboden in lessen van twee uur.

Het programma wordt afgerond met een les waarin aandacht wordt besteed aan het maken en geven van een presentatie over het gelopen traject. De leerlingen kunnen daarna in hun groep 8 een presentatie geven over de lessen die zij hebben gevolgd.

We eindigen de lessenserie met een feestelijke bijeenkomst voor leerlingen, leerkrachten en ouders/grootouders, waarbij de deelnemers allemaal een certificaat ontvangen.

Leesprogramma 'Bouw!'

Veertig basisscholen in de Hoeksche Waard starten dit schooljaar met een uniek project gericht op het terugdringen van leesachterstanden, laaggeletterdheid en dyslexie. Zij doen dit in nauwe samenwerking met de gemeenten, het dyslexie-behandelinstituut Leestalent en educatief uitgever Lexima. Het doel is om een forse vermindering te realiseren van het aantal kinderen dat met een leesachterstand de school verlaat of de diagnose dyslexie krijgt. Dit meldt Lexima. (Op Het Anker werd vorig schooljaar al gestart met dit programma.)

De werkwijze is gebaseerd op het door de Universiteit van Amsterdam met overheidssubsidie ontwikkelde interventieprogramma Bouw!. De effectiviteit van Bouw! is wetenschappelijk bewezen. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Hoeksche Waard nam het initiatief en ontwikkelde samen met Lexima, Leestalent en de gemeenten een gedegen plan van aanpak. De gemeenten investeren 200.000 euro over een periode van vijf jaar.

Kinderen in groep 2 en 3 die risico lopen op leesachterstanden, krijgen extra begeleiding met het interventieprogramma Bouw!. Scholen zetten daarvoor ouders, grootouders of vrijwilligers als tutor in en soms ook oudere leerlingen. De oefeningen worden online gemaakt en de tutor krijgt daarbij duidelijke aanwijzingen hoe hij het kind moet begeleiden.

Scholen worden begeleid in het goed inzetten van het programma in de klas zodat het onderdeel van de gehele leesaanpak op school wordt. Samen met de gemeenten en het Samenwerkingsverband wordt de voortgang besproken. De wetenschappelijk onderbouwde structuur van het programma leidt ertoe dat het aantal zwakke lezers en het aantal diagnoses dyslexie met 60 tot 65 procent afneemt.

Als alle scholen in Nederland met deze preventieve aanpak zouden werken zou dat betekenen dat jaarlijks 25.000 minder leerlingen de school met een leesachterstand verlaten. Voor gemeenten resulteert dit in een forse besparing op de kosten van dyslexiezorg en jeugdhulp.

Bron: www.nationaleonderwijsgids.nl

Brief van het zwembad

Uw kind neemt inmiddels een aantal weken deel aan het schoolzwemmen in zwembad de Wellen te ’s-Gravendeel.
Omdat er soms wat onduidelijkheid is over het doel van het schoolzwemmen willen wij middels deze brief het één en ander toelichten. Het schoolzwemmen wordt gegeven aan de kinderen van groep 4 en 5 van de basisscholen uit de gemeente Binnenmaas.

Het doel van de lessen is om de kinderen te laten bewegen in het water en om hun eerder opgedane vaardigheden bij te houden. De leerlingen die nog niet kunnen zwemmen wordt uiteraard de zwemkunst aangeleerd. U kunt het schoolzwemmen zien als een natte gymles.

Bij de eerste les wordt er aan de kinderen gevraagd welke zwemdiploma’s zij al in hun bezit hebben. Aan de hand daarvan worden ze ingedeeld in groepjes. De lessen worden gegeven volgens het schoolzwemplan. Dit plan is op iedere school aanwezig. Er staat per week in beschreven waar aandacht aan besteed gaat worden.

Naast aanleren of verbeteren van de reguliere zwemslagen staan ook de onderdelen zwemmen met zwemvliezen en duikbril en duik, spring- en balvormen op het programma. Ook de meer praktische zaken komen aan bod. Zoals wat te doen als je door het ijs zakt of wat te doen als je met je kleding aan in het water terecht komt.

Twee keer per jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het diplomazwemmen. Als de leerling daarvoor in aanmerking komt krijgt hij of zij een brief mee. Mag een leerling niet afzwemmen dan wordt er aan de leerling in grote lijnen uitgelegd wat er nog niet goed gaat. Ook de schoolleerkracht wordt daarover geïnformeerd. Het is natuurlijk heel leuk als er gedurende het schooljaar een diploma gehaald wordt, maar dit is zeker niet het belangrijkste.

Schema gekleed zwemmen
Week 49 van 05-12-2016 t/m 09-12-2016
Week 50 van 12-12-2016 t/m 16-12-2016
Week 19 van 08-05-2017 t/m 12-05-2017
Week 20 van 15-05-2017 t/m 19-05-2017

Iedereen zwemt tijdens deze weken met de kleding aan die vereist is voor het diploma waarvoor geoefend wordt!

Survivalzwemmen
Week 11 van 13-03-2017 t/m 17-03-2017 Iedereen zwemt met een T-shirt aan!

Dit jaar is voor het diplomazwemmen gekozen voor een andere opzet. Het diplomazwemmen zal plaatsvinden tijdens de reguliere schoolzwemtijden.

Schema diplomazwemmen
Week 5 van 30-01-2017 t/m 03-02-2017
Week 24 van 12-06-2017 t/m 16-06-2017


Met vriendelijke groet,
Zwembad de Wellen

Agenda voor oktober


 • Dinsdag 4 oktober:
  Groep 3/4/5 gaat op excursie naar het Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp

 • Woensdag 5 oktober:
  Start Kinderboekenweek thema 'Voor altijd jong!' over Opa en oma
  Tussen 18.30 en 20.00 uur is er een boekenmarkt in de school. Komt u kijken?

 • Vrijdag 7 oktober:
  Groep 1/2 bezoekt om 10.00 uur de bibliotheek

 • Woensdag 12 oktober:
  Groep 6/7/8 gaat 'de boer op'
  Zij fietsen naar boerderij Van der Wekken, Zuiddijk 14b, MAASDAM

 • Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober:
  Herfstvakantie

 • Dinsdag 25 oktober:
  Start van de lessen Pre-VWO op het Hoeksch Lyceum

 • Donderdag 27 oktober:
  Lessen Science en klimwand voor groep 8 op het Hoeksch Lyceum

 • Donderdag 27 oktober:
  Groep 6/7/(8) en groep 3/4/5 gaan 's middags naar de bibliotheek om hun leesboeken te ruilen