OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #90 - woensdag 21 september 2016

Prinsjesdag


Dat het deze week Prinsjesdag was, is de leerlingen van Het Anker niet ontgaan. In de bovenbouwgroep zijn er serieuze lessen gevolgd over de inrichting van Eerste en Tweede Kamer en onze democratie. In de middenbouw bekeken de kinderen ons koningspaar via het digibord.

De jongste kinderen hielden zich meer bezig met de rituelen die bij deze dag horen: de koning en koningin in hun mooie outfits, de koets en een rode loper. Zij voelden zich ook zelf een dagje koning of koningin. Met een echte kroon op, vol glitter, sta je dan klaar voor de persfotograaf!

Foto's waterfeest

De nazomer van 2016 was warm... heel warm. Dat vroeg om verkoeling en dat werd geregeld! Extra waterdrinken en dan weer eens een ijsje als verrassing en - helemaal heerlijk! - een waterfeest! Met hulp van diverse ouders werden waterslangen aangesloten, een tuinsproeier geïnstalleerd, een waterglijbaan neergelegd en zwembadjes en bakken vol met water gevuld. Toen kon het feest beginnen! Kijkt u mee in het fotoboek?

Zwerfboeken

Tijdens de Kinderboekenweek 2016 staan opa en oma centraal onder het motto 'Voor altijd jong'. De 62-ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 5 t/m 16 oktober 2016. Op Het Anker betekent dat, nog meer dan anders, extra aandacht voor voorlezen en zelf lezen.

Zo is er onze zwerfboekenactie. Hiervoor vragen wij u om thuis eens de boekenkast door te neuzen om te zien of er wellicht kinderboeken zijn die voor uw kind niet meer van waarde zijn. Wij ontvangen die boeken graag op school en richten daar een 'zwerfboekentafel' mee in. Dat zijn boeken voorzien van een speciale sticker. Die boeken mogen - een voor een - mee naar huis worden genomen om lekker in te lezen. Uitgelezen? Dan breng je het boek weer terug naar de tafel en kun je een nieuw zwerfboek meenemen!

Onze boekenmarkt staat toch al wel in uw agenda? Woensdagavond 5 oktober is er heel wat moois te bekijken!

Mijn oma weet verhalen
van heel erg lang terug.
En als ze die vertellen wil,
gaat dat niet zo vlug.

Maar op de televisie
is soms een grappig spel
dat ik niet zo goed volgen kan:
dat gaat weer veel te snel.

En dus houd ik van boeken,
mooie boeken, lekker dik.
Want boeken, die gaan altijd
precies zo vlug als ik.

Dichter: Hans Kuyper

Ouderbijdrage

Onderstaande brief is op verzoek van de OR via de kinderen ook op papier meegegeven.

Betreft ouderbijdrage schooljaar 2016/2017

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 50,00 per kind (gebaseerd op de datum
van instroming).

De ouderbijdrage wordt gebruikt om verschillende activiteiten voor de leerlingen te financieren zoals:
* het Sinterklaasfeest
* het Kerstfeest
* het Paasfeest
* de Sportdag
* de Schoolreis (deze bedraagt al € 30 )
* Afscheid groep 8

U kunt dit ook allemaal terug vinden in de begroting die bekend is gemaakt op de algemene ouderavond.
Daarop is te zien waar we het afgelopen schooljaar de bijdrage aan hebben besteed en wat de te verwachten bestedingen voor dit schooljaar zijn.

Wij verzoeken U de ouderbijdrage van dit schooljaar z.s.m. over te maken naar
rekeningnummer NL43 RABO 0123198011 t.n.v. OBS ‘t Anker Ouderraad met vermelding van de naam van Uw kind(eren).
Mocht U niet in de gelegenheid zijn om het bedrag in één keer over te maken dan kunt de factuur in termijnen voldoen.
Indien u vragen heeft over financiële zaken kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad
(06-55387379).

Wordt er niet betaald dan kunnen kinderen worden uitgesloten voor activiteiten (b.v. de schoolreis).

Met vriendelijke groet,

Nicole Caspers
penningmeester

Muziek en dans voor groep 3/4/5

Herinnering: De leerlingen van groep 3/4/5 bekijken op donderdag 22 september de voorstelling '3x3'. Dit project is onderdeel van Kijk|Kunst dat wordt georganiseerd door Kunstgebouw. Via Kijk|Kunst komen bijna 61.000 Zuid-Hollandse leerlingen in contact met professionele kunst.

Een danser en een trompettist krijgen 3x3 minuten en een dansvloer van 3x3 meter. Ze creëren ter plekke een korte dansvoorstelling met live muziek waar de leerlingen met hun neus bovenop zitten! Na de dans volgden een kort nagesprek en een workshop waarin de leerlingen zelf hebben ervaren wat ze hebben gezien. 3x3 van dansgezelschap De Stilte brengt moderne dans letterlijk dichtbij.

De voorstelling wordt gegeven in het speellokaal van de school. Aanvang 10.55 uur. Einde om 11.55 uur.

Gastles voor groep 6/7/8

Herinnering: Dit schooljaar krijgen de kinderen uit groep 6/7/8 twee gastlessen van bureau Halt. De eerste is op donderdag 22 september en gaat over de 'Invloed van de groep'.

75% van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in groepsverband of onder invloed van groepsdruk. In deze voorlichting ervaren leerlingen wat groepsinvloed is en oefenen we met vaardigheden om met negatieve groepsinvloed om te gaan.

Kinderpostzegels

Woensdag 28 september gaan veel basisschoolkinderen - en ook de oudste kinderen van Het Anker - weer op pad om kinderpostzegels te verkopen. Kinderpostzegels bestaan al sinds 1924. De Kinderpostzegelactie is uniek in de wereld. Door de actie leren Nederlandse schoolkinderen om iets over te hebben voor kinderen die het minder goed hebben. Het motto is dan ook: voor kinderen, door kinderen.

Kinderen zijn veerkrachtig en tegelijk kwetsbaar. Ze hebben behoefte aan en het recht op ontwikkeling. Kinderpostzegels gelooft in de eigen kracht van elk kind. We willen dat kinderen - ongeacht de situatie, plaats of omstandigheden waarin ze opgroeien - de kans krijgen het beste en het mooiste uit zichzelf te halen.

Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben te helpen. We zetten ons in voor:

- kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien (programma Pleegzorg)

- kinderen die niet naar school kunnen omdat ze moeten werken, en kinderen die moeite hebben om op school mee te komen (programma Onderwijs)

- kinderen die al vroeg hele nare dingen hebben meegemaakt (programma Traumaverwerking)

Deze kinderen kunnen geholpen worden, mede dankzij de Kinderpostzegelactie. Kinderpostzegels: warm aanbevolen!

Verteltheater voor groep 1/2

Herinnering: De leerlingen van groep 1/2 gaan op donderdag 29 september op bezoek bij Acisschool De Vlashoek in Westmaas. Zij bekijken daar de voorstelling 'Schildpad zoekt een huis'. Dit project is onderdeel van Kijk|Kunst dat wordt georganiseerd door Kunstgebouw. Via Kijk|Kunst komen bijna 61.000 Zuid-Hollandse leerlingen in contact met professionele kunst.

De muzikale vertelvoorstelling van Anke Kuypers is gebaseerd op het gelijknamige kijk- en luisterboek. Een frisse voorstelling boordevol muziek, gedichtjes, liedjes en interactie.

De voorstelling is van 10.45 tot 11.30 uur. De bus vertrekt om 10.10 uur vanaf Het Anker. De verwachting is dat de kinderen op tijd terug op school zijn.

Groep 3/4/5 op excursie

Dinsdagochtend 4 oktober worden de leerlingen van groep 3/4/5 in Numansdorp verwacht bij het Nationaal Landschap Centrum. Zij krijgen daar een les over bodemdiertjes en over het scheiden van afval. De les is van 10.30 tot 12.00 uur.

Excursie groep 6/7/8

Op woensdag 12 oktober zal groep 6/7/8 een bezoek brengen aan een zuivelboerderij in Maasdam. Bij deze boerderijles zullen de kinderen in ongeveer anderhalf tot twee uur een beeld krijgen van de melkveehouderij. De kinderen maken kennis met de dieren en hun leefomgeving, de melkproductie en zuivelproducten.

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen in de middenbouwgroepen is een vorm van nat gymnastiekonderwijs. Het doel is dat kinderen lekker bewegen door het doen van allerlei oefeningen en je zo thuis voelen in het water. Kinderen die nog niet kunnen zwemmen wordt de zwemkunst aangeleerd; er wordt opgeleid voor het officiële diploma A en zo mogelijk voor B en C en het eigen brevet Cadet en Ranger.

Per week is aangegeven aan welk onderdeel er op dat moment aandacht wordt besteed. De lessen die op het rooster staan zijn voor alle niveaus: Rooster_zwemplan.pdf

Twee maal per jaar is er een mogelijkheid om deel te nemen aan het diplomazwemmen.

'Kriebelcontrole'

In de bovenbouwgroep is door één van de ouders hoofdluis geconstateerd. Wij vinden het van belang u hiervan op de hoogte te stellen. Om uitbreiding van hoofdluis te voorkomen, hebben wij uw medewerking nodig. Wij vragen u om bij uw kind(eren), maar ook bij uzelf en andere huisgenoten de haren te (laten) controleren op hoofdluis. Bij aanwezigheid van luizen en/of neten (eitjes) verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden aan de school.

Controle thuis:
•Was het haar en wrijf veel crèmespoeling in het haar.
•Kam het haar met een speciale metalen luizenkam boven de wastafel / wit papier / sloop. Regelmatig de kam controleren op neten en luizen.
•Het haar goed uitspoelen en de kam goed reinigen.
Luizen en eitjes die nog uit moeten komen zitten dicht bij de hoofdhuid. Oude neten zitten ongeveer 2 cm. of verder van de hoofdhuid. Neten zitten vastgeplakt aan het haar, dit in tegenstelling tot roos.

Als er geen hoofdluis gevonden is:
Nog gedurende 2 weken dagelijks blijven controleren. Preventief behandelen wordt afgeraden.

Als er hoofdluis of levende neten zijn gevonden:
•Behandelen met een hoofdluisbestrijdingsmiddel. Iedereen in het gezin moet gelijktijdig behandeld worden.
•Kam luizen en neten dagelijks uit het natte haar (met een gewone crèmespoeling erin) met een speciale stalen netenkam.

Blijf regelmatig controleren op hoofdluis.
Wij dringen er bij u op aan deze adviezen zorgvuldig op te volgen, om te zorgen dat deze luizenaanval weer zo snel mogelijk achter de rug is!

Tip: Fruitsapdag

Zaterdag 1 oktober is het aan de Ritselaarsdijk 8 in Strijen (In de volksmond “Appeldijk”) van 9:00 tot 15:00 uur Fruitsapdag. Hoekschewaards Landschap maakt op deze dag ca. 5000 liter appelsap van zo’n 8.000 kilo fruit.
Je kunt alles van dichtbij bekijken: Van het mengen van de soorten, tot het warme sap dat in een leuke saptap zal worden verkocht.

Dit jaar is er nog veel meer te beleven:
De paardentram brengt je van het Fruitpersmobiel naar de andere kant van de Appeldijk.
Je kunt daar je eigen plukstok maken.
Daarmee pluk je je eigen appels aan de Appeldijk.
Bak je eigen appelflap of pers je eigen sap.
Liever appelmoes? Dat kan!

Natuurlijk is er weer een expositie van zo’n 45 soorten appels en is er fruit te koop.

De activiteiten en de paardentram zijn gratis.

Helpen met plukken? Heel graag! Heel leuk!
Zaterdag 17 september tot en met woensdag 21 september (niet op zondag).
Gatsedijk 31, Maasdam
9:00 – 15:00 uur (Aangepaste tijden in overleg.)

Je helpt HWL bij de oogst en na afloop ga je met een zakje zelf geplukt fruit naar huis.
Natuurlijk vertellen we je van alles over de boomgaard en waarom die zo bijzonder en belangrijk is voor de natuur.

Agenda voor september en oktober

 • Donderdagochtend 22 september:
  Dans '3x3' voor groep 3/4/5. Locatie: Het Anker

 • Donderdag 22 september:
  Gastles vanuit bureau Halt voor groep 6/7/8. Thema 'Invloed van de groep'

 • Woensdag 28 september:
  Start verkoop kinderpostzegels

 • Donderdag 29 september:
  Groep 6/7/8 en groep 3/4/5 gaan 's middags naar de bibliotheek om hun leesboeken te ruilen

 • Donderdag 29 september:
  Verteltheater voor groep 1/2 'Schildpad zoekt een huis'. De voorstelling is van 10.45 tot 11.30 uur in OBS De Vlashoek in Westmaas. Bus vertrekt om 10.10 uur

 • Dinsdag 4 oktober:
  Groep 3/4/5 gaat op excursie naar het Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp

 • Woensdag 5 oktober:
  Start Kinderboekenweek thema 'Voor altijd jong! Opa en oma
  's Avonds is er een boekenmarkt in de school. Komt u kijken?

 • Vrijdag 7 oktober:
  Groep 1/2 bezoekt om 10.00 uur de bibliotheek

 • Woensdag 12 oktober:
  Groep 6/7/8 gaat 'de boer op'
  Zij fietsen naar boerderij Van der Wekken, Zuiddijk 14b, MAASDAM

 • Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober:
  Herfstvakantie

 • Donderdag 27 oktober:
  Lessen Science en klimwand voor groep 8 op het Hoeksch Lyceum

 • Donderdag 27 oktober:
  Groep 6/7/(8) en groep 3/4/5 gaan 's middags naar de bibliotheek om hun leesboeken te ruilen