OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #9 - vrijdag 01 juni 2012

Nieuwsbrief mei

Aan het beginvan de maand juni ontvangt u de nieuwsbrief van de maand mei.
In deze brief vindt u informatie over het sponsorgeld voor de Roparun, de schoolreis en het 3e rapport.

Ik open deze nieuwsbrief met nogmaals een oproep voor hulpouders voor de Fancy Fair van 15 juni as.
Gelukkig heeft een aantal ouders zich inmiddels aangemeld, hier zijn we uiteraard erg blij mee maar we zijn nog op zoek naar ouders die:
- kinderen willen schminken
- bij een spelletje of een kraampje willen staan.

Wij kunnen ons voorstellen dat u tijdens de fancy fair zelf ook graag rond kunt kijken en lopen.
Een uurtje hulp tijdens de fancy fair is ook van harte welkom!

We komen nog handen tekort dus als u kunt en wilt helpen dan kunt u zich aanmelden via info@obs-hetanker.nl.
Ouders die al aangegeven hebben dat ze willen helpen zullen wij vóór de fancy fair informeren over de organisatie van de dag.

Met vriendelijke groet,
Manon Marchelinus

Herinnering gegevens voor leerlingadministratie

In april hebben alle ouders een brief ontvangen met daarin het verzoek om op het formulier de gegevens van hun kind(eren) en hun contactgegevens in te vullen zodat wij deze in onze leerlingadministratie kunnen opnemen en deze weer actueel kunnen maken.
We hebben nog niet van alle leerlingen het ingevulde formulier mogen ontvangen.
Wanneer u dit nog niet gedaan heeft wilt u dit alsnog uiterlijk vrijdag 8 juni doen?

Nieuwe computers!

De ouders die afgelopen week aanwezig waren bij de informatie avond zijn al op de hoogte van het mooie nieuws dat maandag 4 juni het hele ict park op school vernieuwd wordt. Zowel de server als alle computers zullen worden vervangen. De intallatie wordt uitgevoerd afgestemd op de groepsindeling van het nieuwe schooljaar, waarover u eerder al geinformeerd bent. Dit betekent dat groep 3/4 , groep 5/6 en groep 7/8 volgend schooljaar ieder drie leerlingcomputers tot hun beschikking hebben.n de kleutergroep komt één computer te staan waarop kinderen kunnen oefenen.
Het bedrijf dat de installatie uitvoert zal na installatie ook het onderhoud in beheer nemen.

Wij zijn hier zeer blij mee, omdat het computeronderwijs hiermee een extra impuls krijgt!

Sponsorloop Roparun

Tijdens de sportdag van afgelopen hebben we met veel trots kunnen zien dat de kinderen van onze school samen met de leerlingen van de Regenboog hun uiterste best gedaan hebben tijdens de sponsorloop voor de Stichting Roparun!

Van groep 1/2 tot en met groep 8, iedereen heeft geprobeerd zoveel mogelijk rondjes te lopen om veel geld op te halen.

De kinderen kunnen het sponsorformulier met het geld dat ze opgehaald hebben tot en met woensdag 6 juni inleveren bij hun juf.
Daarna zullen we gaan tellen hoe hoog het bedrag is dat de beide scholen gezamenlijk hebben opgehaald met deze loop.
Dit bedrag zal overhandigd worden aan de mensen van het team waarvoor de kinderen gelopen hebben.
Uiteraard informeren wij u ook over het bedrag dat opgehaald is!

Schoolreis 21 juni

Eerder heeft u op de website al kunnen lezen dat de groepen 1 t/m 7 dit schooljaar naar Drievliet toe gaan. Het is leuk dat alle kinderen van school naar dezelfde locatie toe gaan in een heuse dubbeldekker!
Op deze donderdag verwachten we de kinderen op de reguliere tijd op school.

Om ervoor te zorgen dat het een heel gezellige en geslaagde dag wordt vindt u hieronder belangrijke informatie onder elkaar:

Tijden van vertrek en Aankomst


Vertrek van school om 9.00 uur
Verwachte aankomsttijd in Drievliet om 10.00 uur

Vertrek uit Drievliet om 16.00 uur
Verwachte terugkomst op school om 17.15 uur

In ieder geval zelf meenemen


Eigen lunch
Drinken
Tussendoortjes/snoepjes(niet te veel)
Zakgeld: vrijwillig, in ieder geval niet meer dan 5.-
Indien nodig reispilletjes

Voor groep 1/2


Een extra setje droog ondergoed voor eventuele ongelukjes

Overige informatie


We vinden het leuk als u de kinderen om 9.00 uur even komt uitzwaaien

's middags krijgen de kinderen op het park een ijsje van school.

De kinderen van groep 1 t/m 5 lopen in groepjes door het park onder begeleiding van de leerkracht of van een hulpouder. De leerlingen van groep 6/7 mogen zonder begeleiding, maar wel in vooraf gemaakte groepjes door het park lopen. De leerkracht maakt met hen afspraken over momenten van verzamelen gedurende de dag in het park.

De kinderen van groep 1/2 en groep 3/4 krijgen hun naam en contactgevens van de school opgespeld.

Wanneer kinderen een fototoestel of mobiele telefoon meenemen dan zijn zij daar zelf verantwoordelijk voor.
De school is niet aanspakelijk voor verlies, schade en/of diefstal. Leerkrachten zullen op de dag foto's maken die later op de website komen te staan.

Gedurende de dag van de schoolreis zal er telefonisch contact zijn tussen de leerkrachten en de directeur op school. Wanneer er bijzonderheden zijn dan wordt u daarvan direct op de hoogte gesteld. Ouders kunnen op de dag van de schoolreis telefonisch contact opnemen met school wanneer zij vragen hebben.

Het 3e rapport

Op vrijdag 29 juni krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis.
Bij dit 3e rapport zijn geen reguliere rapportgesprekken voor alle ouders. De gesprekken bij dit rapport zijn facultatief en kunnen op aanvraag van de ouder(s)of op initiatief van de leerkracht plaatsvinden.
De gesprekken vinden plaats in de week van 25 t/m 29 juni.
Ouders ontvangen vooraf een brief waarop zij kunnen aangeven of zij wel of geen afsluitend gesprek willen met de leerkracht.

Agenda juni & juli

Hieronder vindt u de activiteiten voor de maanden juni en juli.
Wanneer zich in de laatste weken van dit schooljaar geen onverwachte zaken voordoen en de school de marge -uren niet hoeft in te zetten ( kinderen extra vrij hoeft te geven)dan is donderdag 5 juli de laatste schooldag. De zomervakantie start dan op vrijdag 6 juli.

Donderdag 7 juni or vergadering

Maandag 11 t/m vrijdag 15 juni Projectweek thema Dieren

Zondag 17 juni Vaderdag

Dinsdag 19 juni mr vergadering

Donderdag 21 juni Schoolreis

Maandag 25 t/m vrijdag 29 juni
Facultatieve rapportgesprekken en 3e rapport mee

Maandag 2 juli Afscheidsavond groep 8

Dinsdag 3 juli
Kennismakingsmiddag nieuwe leerkrachten
Afscheid juf Hedwig in groep 5*

Woensdag 4 juli
laatste schooldag groep 8
Afscheid juf Susan in groep 1/2*

Donderdag 5 juli
Afscheid juf Lilian in groep 5*

* informatie hierover ontvangt u op een later tijdstip