OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #88 - donderdag 01 september 2016

Jaarvergadering en informatieavond

Dinsdagavond 6 september zien we u allen graag op school voor onze jaarlijkse vergadering van de Ouderraad. Aansluitend vertellen de leerkrachten wat er dit schooljaar in de groepen op de planning staat en kunt u het lesmateriaal inkijken.

Ter voorbereiding op de jaarvergadering ontvangt u in deze nieuwsbrief al het jaarverslag over het vorig schooljaar en de notulen van de vorige jaarvergadering.

Bij de vergadering wordt het financieel jaaroverzicht uitgereikt en toegelicht.

Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. De start staat gepland voor 19.30 uur. Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet, mede namens de OR,


Mariètta Vermaas

Notulen Jaarvergadering 24 september 2015

Opening
Rika opent de jaarvergadering en heet iedereen welkom.
De ouders hebben een kopie ontvangen van de notulen jaarvergadering 2014 en het financiële-overzicht 2014-2015 met de begroting voor het nieuwe schooljaar.
Deze zal door de ouderraad besproken worden.

Rika heet de nieuwe meester van groep 8, Martin den Haan welkom.

Binnenkort zullen alle kinderen een brief meekrijgen met de vraag naar hulpouders. Nieuw dit schooljaar is dat de hulpouders allemaal in een app komen waarin op het moment zelf de vraag gesteld gaat worden naar hulp. Ouders kunnen op dat moment aangeven wel/niet beschikbaar te zijn.

OuderRaad
Tamara heet alle ouders welkom en vraagt of er nog vragen/opmerkingen zijn over de notulen jaarvergadering 2014/2015.
Er zijn geen vragen/opmerkingen.

Tamara geeft het woord aan de penningmeester, Nicole.
Ook over de financiën schooljaar 2014/2015 zijn geen vragen.

Nicole geeft zelf aan dat vorig schooljaar het schoolreisje erg hoog was uitgevallen maar dit was wel ingecalculeerd.
Desondanks is er nog steeds een overschot waardoor de ouderbijdrage voor schooljaar 2015/2016 op 50,- kan blijven.

Nicole bedankt Kim Godding en Ingrid Heuts voor de kascontrole. Volgend jaar zal deze controle gedaan worden door Ingrid Heuts en Angela de Meij.

Oude en nieuwe OR leden
Uit de ouderraad zijn Staephanie Sinterniklaas en Angela de Meij. Rika bedankt hun voor hun inzet.

Nieuw in de ouderraad zijn Robert Heuts en Cora Breuer.

Rika wil tenslotte nog diegene heel erg bedanken die mee hebben geholpen aan het opknappen van het schoolplein. Het is ontzettend mooi en leuk geworden!

Na deze bijeenkomst hebben de ouders gelegenheid om in de klas van hun kind(eren) te gaan kijken.

Jaarverslag Activiteiten schooljaar 2015/2016

Sinterklaasfeest, 5 december 2015
Ook dit jaar heeft de school het Sinterklaasjournaal als thema gebruikt. Voor de kinderen is dit erg herkenbaar. Dit jaar was er een nieuwe Sinterklaas en is er gekozen voor twee grote en twee kinder Pieten uit groep 7 en 8 (ipv 3 grote pieten en 1 kindpiet). De nieuwe Sinterklaas heeft het erg leuk gedaan en ook de Piet kinderen zaten heel goed in hun rol.

Er is dit jaar voor het eerst voor een andere opstelling gekozen bij de aankomst van Sinterklaas met zijn gevolg. Alle kinderen uit de onderbouw zijn onder begeleiding van een leerling uit groep 7/8 aan een kant van de straat gaan staan en kinderen van de Regenboog stonden aan de andere kant van de straat. Leerkrachten en OR leden waren (herkenbaar dmv veiligheidshesjes) ook aanwezig om toezicht te houden. Hierdoor hebben alle kinderen, zowel groot en klein, de aankomst goed kunnen zien.

De ochtend verliep heel goed en rustig. De onderbouw (groep 1 t/m 4) werd net als vorig jaar in groepjes opgesplitst. In de lokalen op de begane grond waren activiteiten te doen en in de lerarenkamer mochten de kinderen op audiëntie bij Sinterklaas.
Aan het eind van de ochtend kwamen de Pieten persoonlijk de cadeautjes aan de kinderen geven.

De kinderen uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8) hebben met hun eigen klasgenootjes lootjes getrokken. Ieder kind kreeg 5 euro om een cadeau te kopen en een surprise met gedicht te maken. Ook hier is Sinterklaas met zijn Pieten nog even langs geweest!

Verder verliep ook dit jaar de samenwerking met de Regenboog goed.


Kerstfeest, 16 december 2015
Dit jaar hadden de kinderen, net als voorgaande jaren, een diner in eigen klas. De tafels stonden gezellig opgesteld en waren mooi gedekt. De kinderen zagen er schitterend uit en hebben heerlijk gegeten van al het lekkers dat door vele ouders was klaar gemaakt. Er was meer dan voldoende! Van de OR hebben de kinderen een heerlijk ijsdessert gekregen.

Nadat de kinderen waren uitgegeten mochten zij in het speellokaal een kerststukje maken. Bij iedere plek lagen evenveel versieringen zodat ieder kind de gelegenheid kreeg zijn/haar kerststukje mooi te versieren.

Ondertussen verzamelden alle ouders zich in de centrale hal en namen de kinderen plaats op de grote trap. Hier hebben zij mooie kerstliedjes voor hun publiek gezongen!


Paasfeest, 24 maart 2016
Ook dit jaar zijn alle kinderen (opgesplitst in twee groepen) naar het park gegaan om paaseieren te zoeken. De kinderen van de onderbouw gingen onder begeleiding van een leerling uit groep 7/8 naar het park. Nadat alle paaseieren gevonden waren kregen zij van de Paashaas een heerlijk chocolade paasei. Op school waren er allemaal gezellige Paasactiviteiten te doen.
De leerlingen van groep 7/8 hebben dit jaar aangegeven het saai te vinden. Volgend schooljaar zullen wij proberen het ook voor hun leuker te maken.

Rond 12 uur kregen de kinderen een lunch. De kleuters hadden een mooi buffet in hun klas en de leerlingen van groep 4 t/m 8 hadden boven in de hal een mooi buffet. Ze hadden ruime keus aan broodjes, croissantjes, beleg en eieren! Er is heerlijk gegeten.


Afscheid groep 8, 4 en 5 juli 2016
De afscheidsmusical was dit jaar op 4 juli 2016. Om 13.30 uur was een voorstelling voor de groepen 1 t/m 6 en om 19.15 uur begon de voorstelling voor alle familieleden en genodigden.

Na de musical en een pauze was het tijd voor groep 8 om afscheid te nemen. Nadat zij mooi zijn toegezongen door alle leerkrachten van het Anker mochten zij over een echte rode loper bij Meester Martin hun portfolio ophalen en luisteren naar een persoonlijke toespraak. Ook ontvingen zij van de OR een leuke attentie als aandenken aan het Anker!

Op 5 juli 2016 is er voor groep 8 en alle leerkrachten een BBQ georganiseerd. Iedereen heeft heerlijk gegeten en het was gelukkig lekker weer.
Een zeer geslaagde avond waarbij persoonlijk afscheid kon worden genomen van elkaar.


BEDANKT!!!

Wij willen alle hulpouders weer heel erg bedanken!

Mede dankzij uw hulp zijn alle activiteiten goed verlopen.
Wij hopen komend schooljaar wij weer een beroep op u mogen doen.


Met vriendelijke groet,
De OuderRaad van obs Het Anker

Agenda voor september


 • Vrijdag 2 september:
  Groep 1/2 bezoekt om 10.00 uur de bibliotheek

 • Dinsdag 6 september:
  Ouderraadsvergadering & voorlichtingsavond in alle groepen

 • Woensdag 7 september:
  Groep 3/4/5 brengt een bezoek aan de bibliotheek voor het 'boekenzoekspel'

 • Maandag 19 september:
  De schoolverpleegkundige onderzoekt de leerlingen van groep 7

 • Donderdagochtend 22 september:
  Dans '3x3' voor groep 3/4/5

 • Donderdag 22 september:
  Gastles vanuit bureau Halt voor groep 6/7/8. Thema 'Invloed van de groep'

 • Woensdag 28 september:
  Start verkoop kinderpostzegels

 • Donderdag 29 september:
  Groep 6/7/8 en groep 3/4/5 gaan 's middags naar de bibliotheek om hun leesboeken te ruilen

 • Donderdag 29 september:
  Verteltheater voor groep 1/2 'Schildpad zoekt een huis'. De voorstelling is van 10.45 tot 11.30 uur in OBS De Vlashoek in Westmaas.