OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #87 - dinsdag 30 augustus 2016

Waterfeest!


Morgen, woensdag 31 augustus, verwachten we nog een mooie, warme dag.
De brandweer stelt materiaal en vrijwilligers beschikbaar om voor de kinderen van Het Anker een waterfeest op het schoolplein te organiseren. Hartelijk dank daarvoor!
We houden dit feestje van 11.30 tot 12.15 uur op het plein. Dan gaan we weer naar binnen om af te drogen en om te kleden. Wij verwachten om 12.30 uur klaar te zijn.

Wilt u uw kind morgen (bad)kleding meegeven, een plastic tas, een handdoek en eventueel badslippers of waterschoentjes. Klein waterspeelgoed mag ook mee naar school. We maken er een spetterend uurtje van!
Met een hartelijke groet,

Het Ankerteam


Tip: Smeert u uw kind eventueel vooraf thuis in met zonnebrandcrème.


NB
De meiden van groep 6/7/8 kleden zich om in het extra lokaal op de eerste etage. De jongens maken gebruik van het eigen klaslokaal.
De meisjes van groep 3/4/5 mogen desgewenst ook gebruik maken van het extra lokaal op de eerste etage om om te kleden.

Naar de bieb!

Eenmaal per maand, op vrijdagochtend, brengen de kinderen van groep 1/2 een bezoek aan de bibliotheek. Elk kind mag daar een boek uitkiezen en er wordt voorgelezen uit een mooi prentenboek.

Voor de begeleiding naar en van de bibliotheek zoekt juf Margaret ouders die zo nu en dan een keer mee willen wandelen. In de kleutergang vindt u een bezoekrooster en ook op onze kalender van de website vindt u de data. Heeft u een uurtje tijd om mee te gaan naar de bieb dan horen wij dat graag van u!

Jaarvergadering OR en informatieavond

Herinnering: Dinsdagavond 6 september bent u van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering van de ouderraad. Om 19.15 uur staat de koffie voor u klaar. Om 19.30 uur start de vergadering.

Aansluitend kunt u in de klassen het lesmateriaal van uw kind bekijken en vertelt de leerkracht u over wat er dit schooljaar op het programma staat.

Screening door de Dienst Gezondheid en Jeugd groep 7

In de periode dat uw kind op de basisschool zit, wordt uw kind twee keer onderzocht. Een keer in groep 2 en een keer in groep 7. Op maandag 19 september komt de schoolverpleegkundige van de Dienst Gezondheid en Jeugd op school voor de leerlingen van groep 7. Zij onderzoekt niet alleen de lichamelijke gezondheid, maar stelt ook vragen over bijvoorbeeld eetgewoonten, vriendjes en hobby’s. Aan de hand van het onderzoek en de antwoorden op de vragen wordt nagaan hoe het gaat met uw kind.

Ouders ontvangen een schriftelijke uitnodiging voor het onderzoek.

NB
Voor kinderen uit alle groepen kan altijd een onderzoek op indicatie worden aangevraagd door ouders en/of school bij twijfel over groei en ontwikkeling.

Voor vragen, voorlichting of een afspraak kunt u contact opnemen met het team via de email: JGZHWtot19@careyn.nl onder vermelding van uw naam, de naam van uw kind en de naam en de groep van de school.

Even voorstellen ... schoolmaatschappelijkwerkster

Met ingang van dit schooljaar is er een nieuwe medewerkster voor het schoolmaatschappelijkwerk verbonden aan onze school. Haar naam is Fleur Krebbers en zij is bereikbaar via telefoon en e-mail:
T: 06-40799650
E: f.krebbers@kwadraad.nl


Functie van het schoolmaatschappelijk werk


Het schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige en veelal kortdurende hulpverlening op school. Het is bedoeld als brugfunctie voorziening tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstellingen.

Werkwijze


De schoolmaatschappelijk werker biedt hulp aan leerlingen, ouders en/of leerkrachten. De schoolmaatschappelijk werker voert gesprekken met leerling en/of ouders. Als dit niet voldoende is om de problemen op te lossen, of als andere hulp nodig is, wordt bekeken welke hulpverlening of instantie hiervoor geschikt is. Dan vindt verwijzing plaats.

De schoolmaatschappelijk werker participeert in de verschillende zorgnetwerken die er binnen de scholen zijn. In deze structurele overlegsituaties worden signalen, ontwikkelingen, maar vooral zorgwekkende leerling situaties besproken. Andere deelnemers aan deze netwerken kunnen zijn: de school zelf, GGD, Bureau Jeugdzorg, psycholoog, leerplichtambtenaar, politie.

Voorbeelden van problemen waarbij het schoolmaatschappelijk werk hulp kan bieden:
- pesten en gepest worden
- sociale vaardigheden
- opvoedingsondersteuning/ vraagstukken
- faalangst
- gescheiden ouders
- (rouw)verwerking

Schoolmaatschappelijkwerk is er ook voor kleine vragen!

Fleur is op school aanwezig op onderstaande data:


  Dinsdagmiddag 6 september
  Eenmalig op maandagmiddag 19 september
  Dinsdagmiddag 4 oktober
  Dinsdagmiddag 1 november
  Dinsdagmiddag 15 november
  Dinsdagmiddag 29 november
  Dinsdagmiddag 13 december

Van 12:30 tot 15:30 uur.

Fleur Krebbers
T: 06-40799650
E: f.krebbers@kwadraad.nl

Weerbaarheidstraining voor groep 6/7/8

De gemeente Binnenmaas heeft besloten om het weerbaarheidsprogramma "Kom op voor jezelf" (KOVJ) waar "Rots en Water" een onderdeel van is, voor de groepen 7 en 8, dit schooljaar, op onze school te laten plaatsvinden. (Vanuit Het Anker hebben wij het verzoek ingediend om de training aan te bieden aan de totale groep 6/7/8. Daarmee is de gemeente akkoord gegaan.)

Voor de organisatie is vorm gekozen van een verkorte Rots en Water training. Voor de invulling van deze training hebben we contact gezocht met Budovereniging Yoshi Kai.

Het aanbod bestaat uit de volgende elementen:
2 keer 1 dagdeel (van 2 tot 3 uur) waarbij twee gecertificeerde Rots en Water trainers met de kinderen werken aan hun weerbaarheid. Tussen de twee bijeenkomsten zit een week waarbij leerlingen een aantal opdrachten moeten maken.

Het streven is dat de trainingen in het begin van het nieuwe schooljaar kunnen plaatsvinden zodat de nieuw gevormde groepen er het hele jaar van kunnen profiteren.

De bijeenkomsten worden ingepland in samenspraak tussen uw school en Yoshi Kai in het vierde kwartaal van 2016.

Met vriendelijke groet,

M. (Ria) Schaap | Functionaris Gezondheidsbevordering
t 078 770 3405

Ter info: Logopediepraktijk De Eilanden

Sinds het voorjaar 2016 huurt Logopediepraktijk de Eilanden een ruimte op school. De praktijk is toegankelijk voor alle inwoners van Heinenoord en omgeving. De praktijk is allround, dat wil zeggen dat u met verschillende soorten logopedische problemen bij ons terecht kunt. Bijvoorbeeld; stemklachten, spraak-taalproblemen, afwijkend mondgedrag zoals duimen, open mondgedrag, tweetaligheid. Ook kunt u terecht voor een éénmalig logopedisch onderzoek of voor advies. Bij vragen kunt u ook altijd even binnenlopen, ik ben op donderdagochtend en vrijdag aanwezig. In principe werk ik die dagen in de kamer van de schooldirecteur van de Regenboog.

Ik ben niet in dienst van school, ik werk zelfstandig. De behandelingen worden rechtstreeks door mij ingediend bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Het enige wat u moet regelen is een verwijsbriefje voor logopedie van uw huisarts/ specialist/ orthodontist.
In de schoolvakanties gaan de behandelingen in de regel gewoon door zodat de continuïteit wordt gewaarborgd. Als dat noodzakelijk is kan er ook een aan-huis-behandeling plaatsvinden.

Neem bij vragen gerust contact op met:
Rachel van Reijmersdal logopedist / praktijkhouder.
06-14864454
info@logopedie-eilanden.nl
www.logopedie-eilanden.nl

Uitnodiging zondagsschool

In de bijlage een uitnodiging van zondagsschool 'Shalom'. Alle kinderen van de basisschool zijn welkom: Uitnodiging_zondagsschool_shalom__2016.docx

Start: zondag 11 september om 10.00 uur in de Hervormde kerk in Heinenoord.

Agend voor september


 • Vrijdag 2 september:
  Groep 1/2 bezoekt om 10.00 uur de bibliotheek

 • Dinsdag 6 september:
  Ouderraadsvergadering & voorlichtingsavond in alle groepen

 • Woensdag 7 september:
  Groep 3/4/5 brengt een bezoek aan de bibliotheek voor het 'boekenzoekspel'

 • Maandag 19 september:
  De schoolverpleegkundige onderzoekt de leerlingen van groep 7

 • Week van 19 september:
  Dans '3x3' voor groep 5/6

 • Donderdag 22 september:
  Gastles vanuit bureau Halt voor groep 6/7/8. Thema "Invloed van de groep"

 • Woensdag 28 september:
  Start verkoop kinderpostzegels

 • Donderdag 29 september:
  Groep 6/7/8 en groep 3/4/5 gaan 's middags naar de bibliotheek om hun leesboeken te ruilen

 • Donderdag 29 of vrijdag 30 september:
  Verteltheater voor groep 1/2 'Schildpad zoekt een huis'