OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #86 - woensdag 24 augustus 2016

Van start

De eerste dagen van het nieuwe schooljaar zitten erop en het is goed de kinderen weer terug op school te zien.

Het warme weer van deze week maakt dat we o.a. tijdens de gymnastieklessen van a.s. donderdag een wat rustiger tempo aanhouden. Ook wijzen we de kinderen erop dat zij wat extra water drinken gedurende de schooldag.

Verder in deze nieuwsbrief informatie over de activiteiten die in de komende periode op de planning staan.

Met vriendelijke groet,

Mariètta Vermaas

Wijziging gymrooster

In het conceptrooster voor het gebruik van de sporthal is een wijziging gekomen. I.p.v. op vrijdag wordt er dit schooljaar op donderdag gesport in De Tienvoet.

Sporthal De Tienvoet, Heinenoord

Dinsdagmiddag:
Groep 6-7-8

Donderdagochtend:
Groep 3-4-5
Groep 6-7-8

Naar de bieb

Donderdagmiddag 25 augustus gaan de leerlingen van groep 3/4/5 en van groep 6/7/8 naar de bibliotheek om daar een fijn leesboek uit te kiezen. Dat boek mag mee naar school. Elke 6 weken gaan de kinderen naar de bieb om het leesboek te ruilen. Veel leesplezier!

GVO en HVO

Dit schooljaar is er wekelijks een les GVO (Godsdienstig vormingsonderwijs) en HVO (Humanistisch vormingsonderwijs). De lessen worden gesubsidieerd wanneer er ten minste 7 leerlingen voor de lessen werden aangemeld.

Op donderdagmiddag verzorgt juf Conny de Ronde ook dit schooljaar weer de lessen GVO bij de leerlingen van groep 6/7/8.

Op vrijdagochtend is juf Nicolet Wisse op school voor de les HVO aan de leerlingen van groep 6/7/8.

Schoolzwemmen

De leerlingen van leerjaar 4 en 5 gaan op woensdag met de bus naar het zwembad in -'s Gravendeel. De gemeente vraagt voor deze zwemlessen en het vervoer een jaarlijkse bijdrage van ouders/verzorgers. In de brief treft u de informatie daarover aan:
infozwembaddewellennl.pdf

Jaarvergadering OR en informatieavond

Voor uw agenda: Dinsdagavond 6 september bent u van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering van de ouderraad. Om 19.15 uur staat de koffie voor u klaar. Om 19.30 uur start de vergadering.

Aansluitend kunt u in de klassen het lesmateriaal van uw kind bekijken en vertelt de leerkracht u over wat er dit schooljaar op het programma staat.

Hartelijke groet

Voor iedereen een hartelijke groet van juf Karin. Zij laat weten dat zij het goed maakt. De baby groeit goed en de juf kan gelukkig nog aardig uit de voeten. We verwachten de nieuwe wereldburger tegen half september. We houden u op de hoogte!

Agenda voor augustus en september


 • Donderdag 25 augustus:
  Bezoek bibliotheek voor groep 3/4/5 en groep 6/7/8

 • Maandagavond 29 augustus:
  De OR vergadert

 • Dinsdag 6 september:
  Ouderraadsvergadering & voorlichtingsavond in alle groepen

 • Woensdag 7 september:
  Groep 3/4/5 brengt een bezoek aan de bibliotheek voor het 'boekenzoekspel'

 • Week van 19 september:
  Dans '3x3' voor groep 5/6. Datum volgt.

 • Donderdag 22 september:
  Gastles vanuit bureau Halt voor groep 6/7/8. Thema "Invloed van de groep"

 • Maandag 28 september:
  Start verkoop kinderpostzegels

 • Donderdag 29 of vrijdag 30 september:
  Verteltheater voor groep 1/2 'Schildpad zoekt een huis'