OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #85 - zaterdag 20 augustus 2016

Schooljaar 2016-2017

Deze zomervakantie werd er, zoals gebruikelijk, grote schoonmaak gehouden in ons schoolgebouw en nu zijn de lokalen weer ingericht door de leerkrachten. Nieuwe boeken en schriften liggen te wachten in de kasten en de potloden zijn geslepen. Wij zijn er klaar voor! Komt u kijken?

Aan de slag!
De eerste dagen van het nieuwe schooljaar wordt er in elke groep extra aandacht besteed aan het proces van de groepsvorming. De kinderen leren de leerkrachten en klasgenoten kennen en gaan hun weg vinden in het nieuw ingerichte klaslokaal.

Ook staat er nieuwe leerstof op het programma. Natuurlijk starten we na de vakantie eerst even met het kort ophalen van de leerstof waaraan voor de vakantie gewerkt werd. Regels en afspraken worden opgefrist en zo gaan we weer enthousiast een nieuw schooljaar in! In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de organisatie in dit schooljaar.

We wensen iedereen een fijn jaar! Graag tot maandag 22 augustus,

Mariètta Vermaas

Groepsbezetting

In het schooljaar 2016-2017 zijn er drie groepen op Het Anker.
De verantwoordelijkheid voor begeleiding van deze groepen ligt bij de onderstaande leerkrachten.

 • Groep 1/2: Margaret de Koning en AbigaIl Houben
 • Groep 3/4/5: (Karin Kooijman) Annemarie Elsenaar en AbigaIl Houben
 • Groep 6/7/8: Martin den Haan  U treft de leerkrachten volgens onderstaand schema voor de groep:

  Groep MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
  1/2 Margaret Margaret Margaret Margaret Abigail
  3/4/5 Abigail Abigail Annemarie Annemarie Annemarie
  6/7/8 Martin Martin Martin Martin Martin

  NB
  Abigail en Annemarie vervangen Karin Kooijman tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wij verwachten Karin rond de jaarwisseling weer terug op school.  Hieronder stellen alle medewerkers zich aan u voor.  Mariètta Vermaas - directeur


  Mariètta Vermaas werkt sinds april 2007 voor de stichting Acis. Aanvankelijk als directeur van OBS De Klinker in Oud-Beijerland. Daarnaast was Mariètta enkele malen een periode interim-directeur van OBS Het Anker. Met ingang van augustus 2016 is Mariètta directeur van Het Anker.

  Mariètta woont met haar man in Vlaardingen. Zoon en dochter hebben al enkele jaren geleden het ouderlijk nest verlaten. Mariètta heeft ervaring als leerkracht in het basis- en voortgezet onderwijs, als vakleerkracht handvaardigheid en muziek en als intern begeleider en directeur.

  Zij volgde diverse nascholingscursussen op het gebied van leerproblemen, gedrag en coaching en rondde de universitaire opleiding tot (ortho)pedagoog en onderwijskundige af. Mariètta werkt vier dagen per week.

  Margaret de Koning - leerkracht groep 1/2


  Ik heb al een ruim aantal jaren ervaring in bijna alle groepen van de basisschool. Dit is mijn derde jaar op het Anker. Op dit moment heb ik groep 1/2. Ik werk op maandag t/m donderdag.

  Ik vind het fijn als er een prettige sfeer in mijn klas hangt, daarom besteed ik veel aandacht aan sociale vaardigheden en gedrag.

  Ik ben een sportieve juf, die regelmatig op de sportschool te vinden is.

  Karin Kooijman - leerkracht groep 3/4/5


  Mijn naam is Karin en ik woon in Oud-Beijerland. In het schooljaar 2011-2012 ben ik gestart op Het Anker in de middenbouw en ik heb het daar erg naar mijn zin!

  In mijn vrije tijd ga ik graag naar de bioscoop, vind ik het leuk om te zwemmen en vind ik het heerlijk om met een goed boek op de bank te kruipen of lekker met dat boek in de tuin in de zon te zitten.

  Na mijn verlof verwacht ik rond de jaarwisseling weer (parttime) terug te zijn op school.

  Annemarie Elsenaar - leerkracht groep 3/4/5


  Mijn naam is Annemarie Elsenaar. Ik woon samen met mijn man en onze hond Sjaakie in Oud-Beijerland. Ik werk al 20 jaar in het onderwijs en heb ervaring in diverse groepen. Ik heb in Spijkenisse op basisschool de Toermalijn gewerkt en sinds 2015 werk ik voor Acis.

  Als juf houd ik rekening met de individuele mogelijkheden van de leerlingen en motiveer de kinderen om het beste uit zichzelf te willen halen. Met persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en plezier in school als doel. Ik vervang Karin Kooijman tijdens haar verlof op woensdag t/m vrijdag in groep 3/4/5.

  Naast mijn werk als juf heb ik een eigen bedrijf al vitaliteitscoach. Ik coach mensen naar een gezondere leefstijl. Ik heb zowel particulieren als bedrijven als klant.

  In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen met de hond hardlopen, fietsen of vind je mij in de sportschool.
  Abigail Houben - leerkracht groep 1/2 en groep 3/4/5


  Ik ben Abigaïl Houben, 33 jaar en ik woon in Maasdam met mijn man Jacco en zoontje Tobias. Niet alleen ik ben op Het Anker dit schooljaar, maar ook Tobias. Hij wordt namelijk in september 4 jaar en komt dan bij juffrouw Margaret in de groep.

  Mijn hobby's zijn tuinieren, vooral in mijn moestuin, en cakejes en koekjes bakken vind ik ook leuk.

  Ik ben heel blij dat ik weer terug mag zijn op Het Anker want tijdens eerdere invalperiodes heb ik het altijd goed naar mijn zin gehad op deze school. Op maandag en dinsdag ga ik in groep 3/4/5 werken voor het zwangerschapsverlof van juf Karin. Op vrijdagmorgen in groep 1/2.

  Martin den Haan - leerkracht groep 6/7/8


  Ik kom uit Puttershoek, waar ik ook geboren ben en naar de lagere school ben gegaan. Na de RSG in Oud-Beijerland ben ik naar de Pabo in Dordrecht gegaan, waar ik in 1992 ben afgestudeerd.

  Nadat ik twee jaar heb ingevallen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs, heb ik twaalf jaar gewerkt in Rotterdam. Sinds 2006 werk ik voor Acis. Ik heb negen jaar gewerkt op obs 't Kraaienest in Piershil. Sinds augustus 2015 werk ik op Het Anker als leerkracht van de bovenbouw. Ik heb altijd gewerkt in de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) en ook als ICT'er en intern begeleider. Ik ben fulltime in groep 6/7/8.

  Plonia Meijboom-Boender - conciërge/schoolassistent


  Ik woon samen met mijn man en dochter in Strijen. Na op de middelbare school stage te hebben gelopen bij de Rabobank kreeg ik een baan aangeboden en ben daar in 16 jaar van assistent kas tot 1e medewerkster in het filiaal in Poortugaal gegroeid. Toen ik op mijn 35e toch nog moeder mocht worden ben ik gestopt met werken en ben 8 jaar fulltime moeder geweest. In deze jaren deed ik tussendoor veel vrijwilligerswerk.

  Mijn dochter werd groter en ik ben een baan gaan zoeken, ik heb zeven jaar bij Careyn gewerkt, eerst in de wijk en later op de administratie. Sinds januari 2009 werk ik als conciërge/schoolassistent bij twee basisscholen t.w. Het Anker en De Regenboog en dat vind ik erg leuk. Ik ga iedere dag met plezier naar Heinenoord.

  Ik werk dagelijks van 08.00 uur tot 14.30 uur, en woensdag van 08.00 tot 12.00 uur. Mocht u iets willen vragen, kom dan gerust bij mij langs.

 • Inloop: een kijkje in de klassen

  Inloop
  Op maandag 22 augustus gaat het schooljaar van start. De inloop geldt deze eerste schooldag voor alle groepen. U bent van harte welkom. Mocht u op de eerste schooldag niet in de gelegenheid zijn om rond te kijken in de klas, loopt u dan gerust op een andere dag in de eerste schoolweek even binnen.

  De bel gaat om 8.35 uur en om 13.10 uur, dan gaat ook de deur open. Voor de kinderen van de kleuters (en hun ouders) is er dagelijks, 's ochtends, een inlooptijd. Kinderen t/m groep 1/2 kunt u desgewenst vanaf 8.35 uur naar de klas begeleiden. Om 8.45 uur beginnen de lessen.
  Natuurlijk bent u ook in de hogere groepen van harte welkom wanneer u uw kind begeleidt met materialen voor een spreekbeurt of traktaties voor een verjaardag bijvoorbeeld.

  De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 worden door de leerkracht buiten opgehaald. De leerlingen lopen in de rij mee naar binnen.


  Ingang / uitgang
  De kleutergroep vindt u op de begane grond van Het Anker. De kleuters gebruiken een eigen in-/uitgang, aan de achterkant van het schoolgebouw.

  Groep 3/4/5 hebben hun lokaal ook op de begane grond. Groep 6/7/8 vindt u op de eerste etage. Deze beide groepen maken gebruik van de hoofdingang van Het Anker.

  Gym- en zwemrooster

  Speellokaal
  De leerlingen van de groepen 1 t/m 3 maken voor de lessen bewegingsonderwijs op woensdagochtend gebruik van het speellokaal binnen het schoolgebouw.

  Zwembad De Wellen, 's Gravendeel
  Leerlingen van groep 4 en 5 maken gebruik van de door de gemeente gesubsidieerde zwemlessen. De zwemlessen voor schooljaar 2016-2017 staan gepland op woensdagochtend.

  Sporthal De Tienvoet, Heinenoord
  De leerlingen vanaf groep 3 maken voor de lessen gymnastiek gebruik van de sporthal.

  Dinsdagmiddag:
  Groep 6-7-8

  Vrijdag:
  Groep 3-4-5
  Groep 6-7-8

  NB
  De gymtijden in De Tienvoet zijn nog onder voorbehoud.

  Schooltijden

  Maandag
  Van 8.45 tot 12.15 uur
  Van 13.15 tot 15.15 uur

  Dinsdag
  Van 8.45 tot 12.15 uur
  Van 13.15 tot 15.15 uur

  Woensdag
  Van 8.45 tot 12.30 uur

  Donderdag
  Van 8.45 tot 12.15 uur
  Van 13.15 tot 15.15 uur

  Vrijdag
  Van 8.45 tot 12.15 uur (groep 1 t/m 4)

  Vrijdag
  Van 8.45 tot 12.15 uur
  Van 13.15 tot 15.15 uur (gr. 5 t/m 8)

  Plannen voor 2016-2017

  We werken er hard aan om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en hier en daar nog te verbeteren. Enkele voorbeelden van wat er voor schooljaar 2016-2017 op de planning staat:


  • Een smartboard (digitaal schoolbord) in groep 1/2. Daarmee heeft elke groep de beschikking over een digitaal schoolbord.

  • Dit schooljaar gaan we ons oriënteren op lessen in het Engels vanaf groep 1. Op een speelse manier o.a. via liedjes, spelletjes en filmpjes, gaan de kinderen kennismaken met de Engelse taal.

  • Het team besteedt dit schooljaar veel tijd aan studievergaderingen. Je bent immers nooit te oud om te leren en dat geldt dus ook voor de juffen en meester. Naast de aandacht voor de basisleerstof, gaan we ons verder verdiepen in het aanbod voor de leerlingen die behoefte hebben aan extra oefenstof. Dat kan gaan om lesmateriaal om meer te herhalen of juist om compactere lessen en lessen met meer uitdaging.

  • De leerkrachten gaan ook individueel op scholing. Die cursussen zijn afgestemd op de leerjaren waaraan wordt lesgegeven:
   - Taalontwikkeling bij kleuters
   - Brede ontwikkeling bij het jonge kind
   - Sociaal emotionele ontwikkeling
   - Van pesten naar samenwerken
   - Samenwerkend leren

  • Net als het afgelopen jaar verwerken de kinderen in de groepen 4 t/m 8 een deel van de leerstof niet in een schrift maar via een tablet waarop de methodes worden aangeboden. Het voordeel hiervan is dat kinderen direct feedback krijgen op de antwoorden die zij invullen. Ook biedt de software extra leerstof om te oefenen en uitdagender opdrachten voor wie daar behoefte aan heeft.  We hebben er zin in om er een fijn schooljaar van te maken! Hierbij hopen wij ook weer van uw hulp gebruik te mogen maken. Mocht u vragen, tips of verbeterpunten hebben, neemt u dan contact met ons op.

  Pauzehap

  Tijdens de ochtendpauze krijgen kinderen de gelegenheid iets te eten en te drinken. Hiervoor kunt u halfvolle melk of drinkyoghurt bestellen en laten bezorgen. Dit wordt geregeld door Campina. Op school kunt u een folder meenemen waarin meer informatie te vinden is. Op www.campinaopschool.nl is ook informatie te vinden over schoolmelk. Tijdens de informatieavond op dinsdag 6 september, liggen de folders voor u klaar.

  Wij houden graag de goede gewoonte aan om in de ochtendpauze fruit en/of groente (gruiten) te eten met de kinderen. Doet u mee en geeft u 'gruiten' mee naar school voor de ochtendpauze?

  Het drinken en het fruit waar halverwege de ochtend van gesmikkeld wordt, wordt op de gang bewaard. De schoolmelk van Campina staat in de koeling. Voor de eerste dag na elke vakantie wordt er door Campina houdbare melk geleverd. De rest van het schooljaar is er dagverse melk. De eerste dag na de zomervakantie is er geen schoolmelk. Wilt u uw kind een beker of pakje meegeven?

  Traktaties

  Na de vierde verjaardag verwachten wij nieuwe kinderen op school. Die eerste periode op school moeten de kinderen vaak wennen aan hun nieuwe omgeving. Pas wanneer uw kind vijf (of ouder) wordt en zich al goed thuis voelt, vieren wij de verjaardag in de klas en mag er met twee vriendjes ook langs andere leerkrachten worden gegaan.

  De jarige kiest hoe de verjaardag gevierd gaat worden. De jarige kiest bijvoorbeeld voor een verjaardagmuts of sjerp, voor het toezingen door medeleerlingen of voor een andere activiteit. Natuurlijk mag er in de eigen klas worden getrakteerd op iets lekkers of door een klein presentje uit te delen aan klasgenootjes. Kiest u voor iets eetbaars, informeert u dan bij de leerkracht even naar kinderen die allergisch zijn voor bepaalde stoffen. Wij adviseren u kleurstoffen en andere toevoegingen zoveel mogelijk te vermijden.

  Voor traktatie-ideeën kunt u o.a. terecht op de website van de Dienst Gezondheid & Jeugd: www.dienstgezondheidjeugd.nl| en op de website van het voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl/trakteren. 

  Beleid gsm

  In deze tijd hebben bijna alle (bovenbouw-) leerlingen een mobiele telefoon en nemen deze graag mee naar school. Op school hebben de kinderen echter geen mobiele telefoon nodig. Wanneer zij toch moeten bellen, kunnen zij gebruik maken van de schooltelefoon.

  Kinderen die, op verzoek van ouders en in overleg met de leerkracht, wel hun mobiele telefoon naar school meenemen, zetten deze aan het begin van een schooldag uit. Aan het einde van de schooltijd mogen de telefoons weer aan. Leerlingen bewaren hun telefoon in hun tas op de gang.
  Deze regel is ingesteld om ongewenst gebruik te voorkomen en de focus op het leren te houden en niet bij eventuele binnengekomen berichten.

  School aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade of diefstal van de telefoons.

  Vakanties en vrije dagen

  Zomervakantie 2016: Zaterdag 09-07-2016 t/m zondag 21-08-201
  Herfstvakantie: Zaterdag 15-10-2016 t/m zondag 23-10-2016
  Kerstvakantie: Zaterdag 24-12-2016 t/m zondag 08-01-2017
  Voorjaarsvakantie: Zaterdag 25-02-2017 t/m zondag 05-03-2017
  Paasvakantie: Vrijdag 14-04-2017* t/m maandag 17-04-2017
  Meivakantie: Zaterdag 22-04-2017 t/m zondag 07-05-2017
  Hemelvaart: Donderdag 25-05-2017 t/m zondag 28-05-2017
  Pinksteren: Maandag 05-06-2017
  Zomervakantie 2017: Zaterdag 08-07-2017 t/m zondag 20-08-2017

  *Goede Vrijdag (14 april 2017) is géén vrije dag voor het voortgezet onderwijs

  De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2016-2017 van het ministerie van OCW.

  De vakantiedata (behalve Goede Vrijdag) zijn voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard.


  Studiedagen / overige roosterwijzigingen
  Er is dit jaar geen Acisstudiedag ingeroosterd.
  Maandagmiddag 5 december 2016 is een vrije middag voor alle leerlingen.
  Donderdagmiddag 22 december 2016 zijn de leerlingen vrij i.v.m. de kerstviering s avonds.
  Vrijdagmiddag 23 december 2016 zijn de leerlingen s middags vrij en begint de kerstvakantie.
  Woensdag 15 februari 2017 is er een studiedag voor het Ankerteam. De leerlingen zijn vrij.
  Vrijdag 21 april 2017 worden de Koningsspelen georganiseerd en zijn de leerlingen s middags vrij.
  Groep 5 t/m 8 is op 7 juli s middags vrij (laatste schooldag).

  Agenda voor augustus en september


  • Maandag 22 augustus:
   Eerste schooldag

  • Dinsdagavond 6 september:
   Ouderraadsvergadering & voorlichtingsavond in alle groepen

  • Week van 19 september:
   Dans '3x3' voor groep 5/6

  • Donderdag 22 september:
   Gastles vanuit bureau Halt voor groep 6/7/8. Thema "Invloed van de groep"

  • Maandag 28 september:
   Start verkoop kinderpostzegels

  • Donderdag 29 of vrijdag 30 september:
   Verteltheater voor groep 1/2 'Schildpad zoekt een huis'