OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #82 - woensdag 22 juni 2016

Dag juffen!


Voor een aantal bekende Ankergezichten breekt de tijd van afscheid nemen aan. Rika van Swieten stopt na drie jaar met haar taak als directeur op twee scholen en gaat verder als schoolleider van obs De Eendragt in Zuid-Beijerland.

Juf Suze Bender zegt de ouders en kinderen van Het Anker eveneens gedag. Ook van juf Karin Kooijman nemen we - voor een paar maanden - afscheid.

Vrijdagmiddag 1 juli is er tussen 15.30 en 16.30 uur gelegenheid om deze 'schoolverlaters' persoonlijk de hand te schudden. U bent van harte uitgenodigd!

Ouderraad zoekt nieuw lid

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met het (mede)organiseren van een aantal evenementen gedurende het schooljaar. Dit gebeurt in werkgroepen die aan het begin van ieder schooljaar worden samengesteld. Deze evenementen, die vaak een feestelijk tintje hebben, worden betaald met het geld van de vrijwillige ouderbijdrage. De OR kan versterking goed gebruiken en zoekt daarom een nieuw lid. Heeft u zin en tijd om een bijdrage te leveren in de OR, geeft u dit dan aan bij een van de leden van de OR of bij de schoollleiding. U bent van harte welkom!

Op de schoolwebsite vindt u meer info over de activiteiten van de OR.

Spreekavond

Donderdag 23 juni ontvangt u het rapport van uw kind. Om de rapportmap te beschermen verzoeken wij u om uw kind een (plastic) tas mee te geven waarin het rapport mee naar huis kan worden gegeven.

In dit rapport treft u weer een nieuw overzicht aan van de bij uw kind recent afgenomen Citotoetsen.
Voor de kleuters betreft dit een overzicht van het observatie- en registratiesysteem Kijk! In dit systeem worden allerlei ontwikkelingsfasen van het jonge kind beschreven.

Mocht u vragen over deze toetsen / observaties hebben of toelichting op het rapport behoeven dan is er maandag 27 juni op school gelegenheid voor een 10-minutengesprek. U kunt daar een afspraak voor maken met de leerkracht.

Op kabouterpad

Herinnering: Op donderdag 30 juni gaan de kinderen van groep 1/2/3 op Kabouterpad. Gelukkig zijn er voldoende (groot)ouders die willen helpen bij het vervoer en de begeleiding. Dank daarvoor!

Wilt u voor uw kind(eren) een autostoelverhoger meebrengen naar school; dan kunnen de kinderen veilig vervoerd worden.

Dag groep 8!

Op dinsdag 5 juli is het dan voor groep 8 de allerlaatste echte schooldag op Het Anker. Zij maken daar een lange dag van want wij zien hen 's avonds terug voor een barbecue met groep 8 en met de leerkrachten.

Op woensdag 6 juli mogen de achtste groepers uitslapen en zien wij hen graag om 10.00 uur op school. Dan is het om 12.00 uur voor hen echt afgelopen en zwaaien we onze oudste leerlingen uit. Komt u kijken en zwaaien?

Dag groep 8 ... tot ziens!

Agenda voor juni en juli


 • Woensdag 22 juni:
  Praktisch verkeersexamen (op de fiets) voor groep 7

 • Donderdag 23 juni:
  Rondleiding kerk voor leerlingen van gr. 7/8
  Uitreiking zomerrapporten
  BBQ voor al het Acispersoneel

 • Maandag 27 juni:
  Groep 7/8 bezoekt het bedrijf Rennes in het kader van techniek
  Spreekavond voor de groepen 1 t/m 7

 • Donderdag 30 juni:
  Groep 1/2/3 gaat op Kabouterpad bij Klein Profijt
  Patatjesdag voor alle kinderen van Het Anker. Er wordt op school gegeten en de TSO trakteert iedereen op patat!

 • Maandag 4 juli:
  Musical groep 7/8

 • Dinsdag 5 juli:
  's Avonds is er een barbecue voor groep 8

 • Woensdag 6 juli:
  Groep 8 mag uitslapen en komt om 10.00 uur opruimen
  Om 12.00 uur zwaaien we met elkaar groep 8 uit

 • Vrijdagmiddag 8 juli:
  Alle leerlingen zijn 's middags vrij. Fijne vakantie!

 • Zaterdag 9 juli:
  Zomervakantie (t/m zondag 21 augustus)