OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #8 - vrijdag 27 april 2012

Nieuwsbrief april

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van april.
U kunt in de brief informatie vinden over o.a.de schoolfotograaf, de entreetoets voor groep 7 en u leest dat er een informatieavond aankomt.
Ook vindt u de agenda van de maand mei.

Ik start deze nieuwsbrief met felicitaties aan groep 7. Zij hebben op donderdag 19 april het theoretisch verkeersexamen gemaakt en iedereen is geslaagd! Van harte gefeliciteerd!
Er was zelfs één leerling die 0 fout had bij dit examen. Goed gedaan Manuel!

Op zaterdag 28 april start de meivakantie.
Tot en met woensdag 9 mei hebben de kinderen vrij.
Namens het team wens ik iedereen een goede vakantie toe!
Graag zien wij alle leerlingen op donderdag 10 mei weer terug op school.

Met vriendelijke groet,
Manon Marchelinus

Informatie avond 29 mei


Op dinsdag 29 mei is er een informatieavond voor alle ouders van Het Anker.
Op de uitnodiging die de oudste kinderen van het gezin vrijdag 27 april hebben gekregen vindt u het programma van deze avond.

In verband met de organisatie van de avond vragen wij u om zich aan te melden via het strookje aan de uitnodiging en dit uiterlijk maandag 21 mei a.s. in te leveren bij de leerkracht van uw kind.

De avond zal om 19.30 uur starten en omstreeks 21.30 uur eindigen.
U bent vanaf 19:15 uur welkom in de centrale hal voor een kop koffie of thee.

Wij ontvangen u graag op 29 mei!

Schoolfotograaf


Dinsdag 24 april is de schoolfotograaf geweest, de kinderen en de groepen zijn op de foto gegaan.
Het zijn echte plaatjes geworden!

De fotograaf heeft uiteraard even tijd nodig om alle foto's te ontwikkelen en de pakketten in orde te maken.
Hieronder kunt u lezen wanneer u de foto's en nabestellingen kunt verwachten:

Vrijdag 11 mei

krijgen de kinderen de foto's die gemaakt zijn mee naar huis.
Bij deze foto's vindt u een formulier voor nabestellingen, hierin kunt u precies lezen hoe dit in zijn werk gaat.

Maandag 21 mei

is de uiterlijke datum waarop het ingevulde formulier ingeleverd moet zijn bij de groepleerkracht.

Dinsdag 22 mei

worden deze formulieren opgehaald door de fotograaf.
Zij maakt dan tevens alsnog portretfoto's van alle kinderen die nog niet op de foto zijn geweest.

Week van 4 t/m 8 juni


De kinderen krijgen de nabestelde foto's mee naar huis!

Belangrijk


- Bestelformulieren die ná 21 mei worden ingeleverd kunnen helaas niet meegenomen worden in de nabestelling.
- De pasfoto's zijn niet geschikt voor gebruik op officiele documenten.

Sportdag & Schoolreis

Op woensdag 30 mei organiseren Het Anker en de Regenboog weer een gezamenlijke sport (ieve)dag!
De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Het beloofd weer een gezellige en actieve dag te worden.
Na de meivakantie ontvangt u meer informatie over de sportdag. Intussen kunt u alvast duimen voor mooi weer!


Ook in de maand juni staat er nog een gezellige dag te wachten voor groep 1 t/m 7.De Schoolreis!
Ook hiervoor zijn we al druk in de weer. De bestemming voor dit jaar staat inmiddels vast en ook het busvervoer is geregeld.
Waar we naar toe gaan houden we nog even geheim tot na de meivakantie. Uiteraard vertellen we het dan eerst aan de kinderen, het is tenslotte hún dag!
Wel kunnen we u alvast melden dat alle groepen naar dezelfde locatie toe gaan.
Meer informatie over de schoolreis ontvangt u na de Pinkstervakantie.

Entreetoets groep 7


Na de meivakantie maken de leerlingen van groep 7 de Entreetoets.
Met de Entreetoets kan de leerkracht nagaan hoe een leerling ervoor staat op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. Waar is het kind
goed in en bij welke onderdelen is extra ondersteuning nodig? Bovendien zijn de uitslagen van de Entreetoets
een uitgangspunt voor het voorlopig schooladvies in groep 8 dat ouders in november 2012 te horen krijgen.

De opgaven in de Entreetoets zijn meerkeuzevragen. Die gaan over leerstof die de leerlingen hebben gehad.
Tijdens de afname hebben de leerlingen het opgavenboekje en een antwoordblad op hun tafeltje liggen. De leerlingen strepen op het antwoordblad het antwoord aan dat zij het beste vinden. Cito kijkt deze
antwoordbladen na en maakt de rapportage. Dit duurt circa drie weken.
De entreetoets zal starten op maandag 14 mei t/m 16 mei 2012. Daarna hebben de kinderen 2 dagen vrij i.v.m. Hemelvaartsweekend. Vervolgens gaan
we verder met de toets op maandag 21 mei 2012 en dinsdag 22 mei 2012. Deze data staan niet in de schoolkalender die u aan het begin van het jaar heeft ontvangen. We hebben ervoor gekozen om de entreetoets eerder af te nemen zodat we de uitslag nog voor de zomervakantie kunnen meegeven.

Rollende pauze


De laatste vrijdag van de maand mogen de kinderen rollend materiaal met kleine wieltjes
meenemen voor in de pauze. De leerkrachten zorgen dan voor een veilig parcours! Als het nodig is, mogen de kinderen natuurlijk ook kniebeschermers, elleboogbeschermers en polsbeschermers meenemen!

Wanneer mogen er kleine wieltjes mee naar school?


Er zijn nog drie vrijdagen waarop we op deze manier de pauze van de maand afsluiten:
vrijdag 27 april 2012
vrijdag 25 mei 2012
vrijdag 29 juni 2012

We wensen iedereen alvast een fijne pauze toe!

Agenda mei


Maandag 30 april t/m woensdag 9 mei Meivakantie


Zondag 13 mei Moederdag

Dinsdag 15 mei 15.30 uur inschrijving avond4daagse


Donderdag 17 en vrijdag 18 mei Hemelvaartvakantie

Maandag 21 mei t/m donderdag 24 mei Avond4daagse


Donderdag 24 mei Koffieochtend

Zondag 27 mei en maandag 28 mei Pinksteren


Dinsdag 29 mei Informatieavond ouders

Woensdag 30 mei Sportdag