OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #78 - vrijdag 20 mei 2016

Nieuws

In deze nieuwsbrief treft u o.a. het bericht aan vanuit de Stichting Acis over de overdracht van de directietaken op Het Anker. Deze brief werd vandaag eveneens op papier uitgereikt.

Natuurlijk verlaat juf Rika niet zonder festiviteiten de school. U hoort daar binnenkort meer over.

Personeelsnieuws

Stichting Acis voor
openbaar primair onderwijs
Hoeksche Waard

Aan
Alle ouders/verzorgers van leerlingen
van obs Het Anker

Geachte ouders/verzorgers,

De directietaken op Het Anker worden al ruim drie jaar naar volle tevredenheid vervuld door Rika van Swieten, die eerst als interim-directeur en kort daarna als directeur haar werkzaamheden op Het Anker heeft weten te combineren met het directeurschap op obs De Eendragt in Zuid-Beijerland.

Met ingang van 1 augustus a.s. legt Rika op eigen verzoek haar taken op Het Anker neer en zal zich weer volledig wijden aan De Eendragt.

Rika laat een uitstekende school achter. Onlangs heeft de Onderwijsinspectie naar aanleiding van een schoolbezoek nog een lovend rapport over Het Anker geschreven.

Het bestuur is voornemens met ingang van 1 augustus a.s. Mariètta Vermaas te benoemen als opvolger van Rika. Mariètta is geen onbekende op Het Anker; diverse malen heeft zij succesvol het interim-directeurschap op zich genomen.

Alle teamleden en de voltallige medezeggenschapsraad stemmen van harte in met dit voornemen.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,


G.H. Denneboom,
lid College van Bestuur

Mariètta Vermaas werkt sinds april 2007 voor de stichting Acis als directeur van OBS De Klinker in Oud-Beijerland. Daarnaast was Mariètta enkele malen een periode interim-directeur van OBS Het Anker.

Mariètta woont met haar man in Vlaardingen. Zoon en dochter hebben al enkele jaren geleden het ouderlijk nest verlaten. Mariètta heeft ervaring als leerkracht in het basis- en voortgezet onderwijs, als vakleerkracht handvaardigheid en muziek en als intern begeleider en directeur.

Zij volgde diverse nascholingscursussen op het gebied van leerproblemen, gedrag en coaching en rondde de universitaire opleiding tot (ortho)pedagoog en onderwijskundige af. Mariètta werkt vier dagen per week.

1000 euro voor Hartsdromen

Vandaag werden alle zakjes en enveloppen met de opbrengst van de sponsorloop geteld en met elkaar werd maar liefst 914,90 euro bij elkaar gerend. Vanuit het schoolbudget wordt dit bedrag aangevuld tot een mooi rond getal: 1000 euro voor Hartsdromen! Daarmee kunnen weer nieuwe wensen voor terminaal zieke patiënten in vervulling gaan.

Bjorn reikte als ambassadeur van Hartsdromen aan Quincy een grote dromenvanger uit. Zij wist het hoogste bedrag op te halen. Alle leerlingen kregen als dank voor hun inzet een sleutelhanger met een kleine dromenvanger.
Namens Hartsdromen heel hartelijk dank voor ieders bijdrage!

Klik op de volgende link om nog meer foto's van de sponsorloop te bekijken:
myalbum.com/album/WxwWsBcT7QrU

Fotograaf

Herinnering: Maandag 23 mei brengt de fotograaf van Holland fotostudio een bezoek aan de school. Er worden die dag groepsfoto's gemaakt en individuele portretten. De kinderen worden gefotografeerd tegen een lichte achtergrond. U leest daar in het volgende bericht meer over.

Schoolgaande broers en zussen gaan onder schooltijd met elkaar op de foto.

Voor kinderen die (nog) niet op school zitten is er tussen 8.15 en 8.45 uur gelegenheid om op de foto te gaan. U kunt hiervoor intekenen op de lijst die in de gang bij onderbouwgroepen hangt.

Bericht van de schoolfotograaf

Beste ouders en/of verzorgers,

Op maandag, 23 mei 2016 komen we bij uw zoon of dochter op school voor het maken van de schoolfoto’s. Wij komen dan met twee enthousiaste fotografen.

Uw zoon of dochter zal dan individueel gefotografeerd worden, met zijn of haar klas en eventueel met broertjes en/of zusjes.

Laat uw kind stralen met lichte en rustige kleding. Mocht uw kind samen op de foto gaan met zijn of haar broertjes en/of zusjes dan adviseren wij de kleding op elkaar af te stemmen voor een spetterend resultaat.

Het is mogelijk om broers en zussen van buiten de school ook op de foto te zetten met uw zoon of dochter. Hiervoor kunt u zich inschrijven via de school.

Binnen 2 weken zal uw kind via school een inlogkaart ontvangen. Op de inlogkaart staan alle gegevens en uw unieke inlogcode om de foto’s te bekijken en eventueel te bestellen.

U bent van harte welkom om ook alvast een kijkje te nemen op onze website
www.holland-fotostudio.nl onder het kopje schoolfotografie.

Wij hebben er zin in!

Met vriendelijke groet,

Het team van Holland Fotostudio

Deze achtergronden voor de foto-dag treft u aan in de bijgaande brief:
Anker_20160523_ouderbrief.pdf
Achtergrond 7 is voor de individuele portretten
Achtergrond 8 is voor de groepsfoto's


SchoolreisDonderdag 26 mei verwachten wij de kinderen op de gebruikelijke tijd op school. Rond 9.00 uur hebben de kinderen van groep 1 t/m 6 een plekje in de bus gevonden en zullen we naar Drievliet vertrekken. Komt u ons uitzwaaien?

Via de website houden wij u op de hoogte van de tijd van terugkomst. Het streven is dat de bus tegen 17.00 uur terug is in Heinenoord.

Om ervoor te zorgen dat het een gezellige en geslaagde dag wordt, vindt u hier alle informatie bij elkaar:

Tijden van Vertrek en Aankomst
Donderdag 26 mei verwachten we de kinderen op de reguliere tijd op school, om 8:45 uur.

Vertrek van school: 9.00 uur
Verwachte aankomsttijd in Drievliet: 10.00 uur

Vertrek uit Drievliet: 16:00 uur
Verwachte terugkomst op school: 16:45 / 17:00 uur

Lunch
De kinderen hoeven geen lunch mee te nemen want dit jaar zit de lunch bij het schoolreisarrangement inbegrepen.

In ieder geval zelf meenemen
 Een veiligheidsspeld (voor het bevestigen van het kaartje met naam en contactgegevens)
 Drinken voor tussendoor
 Tussendoortjes / snoepjes (niet te veel)
 Zakgeld: vrijwillig, in ieder geval niet meer dan € 5.-
 Indien nodig reispilletjes
 Indien nodig: verschoning in een plastic tasje


Overige informatie
We vinden het leuk als u de kinderen komt uitzwaaien.

De kinderen van de groepen 1 t/m 5 lopen in groepjes door het park onder begeleiding van de leerkracht of onder begeleiding van een hulpouder.
De leerlingen van groep 6 mogen in vooraf gemaakte groepjes, zonder begeleiding door het park lopen. De leerkracht heeft met hen afspraken gemaakt over momenten van verzamelen gedurende de dag.

De kinderen krijgen hun eigen naam en het adres van de school opgespeld.

Wanneer kinderen een fototoestel of mobiele telefoon meenemen dan zijn zij daar zelf verantwoordelijk voor.
De school is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal.

Leerkrachten/hulpouders zullen op de dag foto's maken die later op de website / in de nieuwsbrief komen te staan.

Gedurende de dag van de schoolreis zal er telefonisch contact zijn tussen de leerkrachten en de school. Wanneer er bijzonderheden zijn dan wordt u daarvan direct op de hoogte gesteld.

We hebben veel zin in de schoolreis en hopen op een fijne dag met elkaar! Heeft u nog vragen, dan kunt u deze altijd stellen!

Betaling schoolreis

De kosten voor de schoolreis zijn opgenomen in de ouderbijdrage. Van veel ouders / verzorgers hebben wij de betaling al mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.

Mocht u nog niet aan de overschrijving zijn toegekomen, verzoeken wij u dit op korte termijn in orde te maken zodat uw kind mee kan op schoolreis.

De ouderbijdrage graag overmaken op rekeningnummer NL43RABO0123198011 t.n.v. OBS Ouderraad onder vermelding van de naam van uw kind en de groep.

Open dag

Op dinsdag 7 juni is het open dag op Het Anker. Belangstellenden kunnen tussen 9.30 en 11.00 uur in het schoolgebouw rondkijken. Voor u als ouders is het een gelegenheid om bijvoorbeeld eens te zien hoe zo'n digitaal schoolbord werkt en hoe de kinderen op hun tablet aan het werk zijn.

Ook nieuwe ouders die overwegen hun kind in te schrijven op onze school zijn van harte uitgenodigd.

Graag tot ziens!

Avondvierdaagse

In de week van 23 mei organiseert 'De Oranje Garde' uit Heinenoord de jaarlijkse avondvierdaagse. Op de laatste avond staan er leerkrachten klaar om de wandelaars binnen te halen. Veel wandelplezier gewenst!

Data: 23, 24, 25 en 26 mei
Starttijd: Tussen 18.30 en 19.00 uur
Startplaats: Jeugdhuis 'De Erve', Oranjestraat 3 te Heinenoord
Afstanden: 3 km, speciaal voor kinderen t/m 6 jaar (onder begeleiding) / 5 km / 10 km

Agenda voor mei en juni

 • Maandag 23 mei:
  Schoolfotograaf

 • Dinsdag 24 mei:
  Groep 7/8 bezoekt jongerencentrum Joeno

 • Maandag 23 t/m donderdag 26 mei:
  Avondvierdaagse

 • Donderdag 26 mei:
  Schoolreis groep 1 t/m 6

 • Maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni:
  Kampweek groep 7/8

 • Dinsdag 7 juni
  Open dag tussen 9.30 en 11.00 uur

 • Donderdagavond 16 juni:
  Poldersportdag voor groep 7
  MR vergadert

 • Woensdag 22 juni:
  Praktisch verkeersexamen (op de fiets) voor groep 7

 • Donderdag 23 juni:
  Uitreiking zomerrapporten
  BBQ voor al het Acispersoneel

 • Maandag 27 juni:
  Spreekavond voor de groepen 1 t/m 7

 • Donderdag 30 juni:
  Groep 1/2/3 gaat op Kabouterpad bij Klein Profijt