OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #75 - donderdag 14 april 2016

Inspectiebezoek

Vandaag, donderdag 14 april, bezocht de onderwijsinspectie onze school. De inspecteur richtte zich op het doorlichten van diverse documenten en toetsgegevens, zij bezocht lessen in verschillende klassen, voerde gesprekken met enkele leerlingen, met leerkrachten en de schoolleiding. Het grondige onderzoek resulteerde in een positieve beoordeling van het onderwijs op Het Anker en de complimenten van de onderwijsinspectie. 'Het was een feestje om op deze school te zijn' was het oordeel van de inspecteur.

De inspectie deelde op de beoordeelde standaarden alleen voldoendes en goede scores uit:

Kwaliteitsgebied Volgens inspectie
Onderwijsresultaten voldoende
Lesaanbod voldoende
Zicht op ontwikkeling goed
Didactisch handelen voldoende
Schoolklimaat (sfeer) goed
Veiligheid goed
Kwaliteitszorg evaluatie en verbetering voldoende
Kwaliteitscultuur goed

Het succes wordt natuurlijk op school gevierd. Dat betekent gebak voor de leerkrachten en een traktatie voor de leerlingen. Hoera!

Creatief!

In de kleutergroep is allerlei constructiemateriaal te vinden. Dat speelgoed is bedoeld om er van alles mee te kunnen bouwen. Daar hebben de kleuters van Het Anker genoeg ideeën voor! Hier wordt het materiaal ingezet voor mooie attributen bij de kleding. Wat slim bedacht en knap gemaakt he?

Groep 2 start met lezen

Na de meivakantie starten de kinderen van groep 2 met het methodisch leren lezen. Natuurlijk hebben zij in groep 2 al met allerlei voorbereidende opdrachten kennisgemaakt en onze kleuters kennen dan ook al verschillende letters.

Nu gaan zij op de 'lange dagen' (maandag, dinsdag en donderdag) aan de slag met kern 1 van de leesmethode Veilig Leren Lezen. Voor deze lessen gaan deze oudste kleuters van 9.30 tot 10.00 uur op visite bij juf Suze.
Veel leesplezier gewenst!

Eindtoets voor groep 8

Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 april is de Centrale Eindtoets (de vroegere "Citotoets") voor groep 8. We wensen onze aanstaande schoolverlaters veel succes bij de Eindtoets!

Koningsspelen

Op vrijdag 22 april a.s. gaan wij de verjaardag van onze koning vieren met een ochtend vol sport en spel. Kom je ook in je oranje of rood-wit-blauwe outfit?

Voor alle groepen maken wij er op 22 april een feestelijke en vooral ook sportieve ochtend van. Na een gezamenlijk ontbijt en een 'openingsdans' op het schoolplein, gaan de midden- en bovenbouwgroepen van De Regenboog en Het Anker met elkaar naar de voetbalvelden bij sporthal De Tienvoet. Er is een veld voor de groepen 4 en 5 en een veld voor groep 6 t/m 8.
De jongste leerlingen van de groepen t/m 3 vinden hun spelletjes rond het schoolgebouw.

Om 12.15 uur gaan alle groepen uit en kan iedereen van de meivakantie gaan genieten. Een fijne ochtend gewenst!

Bijna...vakantie!

Nog een weekje en dan breekt de lange meivakantie aan. Twee weken lang is de school gesloten. We zien iedereen graag terug op maandag 9 mei. Een fijne vakantie gewenst!