OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #74 - dinsdag 12 april 2016

Koningsspelen

De laatste dag voor de meivakantie - vrijdag 22 april - worden de Koningsspelen gehouden. De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle kinderen in het basisonderwijs in Nederland en het Caribisch gebied.

Het doel van deze sportieve dag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk én leuk het is om samen te ontbijten en te bewegen. De dag begint op Het Anker dan ook met een gezamenlijk ontbijt en een 'openingsdans' op het schoolplein. Daarna vertrekken de groepen 6 t/m 8 naar sporthal De Tienvoet voor hun sportprogramma. De groepen t/m 5 houden de koningsspelen in en om het schoolgebouw.

Alle leerlingen van Het Anker zijn vrijdag 22 april om 12.15 uur uit en dan begint de meivakantie.

Koningsspelen in de bovenbouw

Op vrijdag 22 april a.s. gaan wij de verjaardag van onze koning vieren met een ochtend vol sport en spel. Kom je ook in je oranje of rood-wit-blauwe outfit?

Voor de groepen 6 t/m 8 maken wij er op 22 april een feestelijke en vooral ook sportieve ochtend van. Na een gezamenlijk ontbijt en een 'openingsdans' op het schoolplein, gaan deze bovenbouwgroepen van De Regenboog en Het Anker met elkaar naar sporthal De Tienvoet waar zij zes sporten in competitieverband spelen.

Voor de scheidsrechtersrol zoeken we nog enkele ouders. Heeft u zin en tijd om een fluitje ter hand te nemen, dan horen wij het graag!

Om 12.15 uur gaan alle groepen uit en kan iedereen van de meivakantie gaan genieten.

Verteltheater

Maandag 11 april bezocht groep 4/5/6 de voorstelling 'Brief voor de Koning' naar het gelijknamige boek van Tonke Dragt. Dit boek werd bekroond als beste kinderboek van de afgelopen 50 jaar. Verhalenverteller Eric Borrias maakte zijn versie en sindsdien vocht hij in zijn eentje met ridders en rovers, beklom bergtoppen, reed paard en doorkruiste vreemde landen. Eric wist zo allerlei rollen uit te beelden en hij zag kans de kinderen een uur geboeid mee te nemen in het verhaal. De kinderen (en de juffen) genoten van de spannende voorstelling!

De bus bracht ons na afloop, mooi op tijd, weer terug bij school. Met de complimenten op zak van juf Karin over het toepassen van de ANKER-regels, kwam er een einde aan een fijne ochtend.

Verhaallijn:
In De brief voor de koning krijgt de schildknaap Tiuri in de nacht voor hij tot ridder wordt geslagen een geheimzinnige brief in handen. Een brief voor de koning van Unauwen. Een brief die onder geen beding in verkeerde handen mag vallen. Achterna gezeten door de rode ruiters, grauwe ridders, rovers en de medogenloze spion Slupor, gaat Tiuri op pad.
Gelukkig krijgt hij op zijn tocht hulp van de kluizenaar Menaures en diens hulpje Piak.

'Met sprongen vooruit'

Ook voor de leerkrachten geldt dat er altijd wat te leren blijft. Zo volgt het team van Het Anker jaarlijks met elkaar scholing op verschillende gebieden en volgen leerkrachten daarnaast opleidingen die zijn toegespitst op het leerjaar waar zij mee werken.

'Met sprongen vooruit' is de naam van de cursus die juf Margaret volgt. Bij die cursus krijgt zij wel 150 nieuwe rekenspellen aangeboden. Daar profiteren de kleuters met veel plezier van! En met al dat spelend leren en met die leuke nieuwe spellen gaan de kinderen straks ook nog meer 'met sprongen vooruit'! Veel plezier!

Groep 3 naar Kern 10

Bij de kinderen van groep 3 komt het eind van de leesmethode - Veilig Leren Lezen - al in zicht. Binnenkort starten de kinderen al weer met kern 10.

In deze kern leren de kinderen vooral woorden met twee lettergrepen.
Zij leren hoe woorden als 'moe-der', 'ge-luk', 'eer-lijk', 'bui-ten', 'ver-haal', 'schat-tig', 'schui-ven', 'be-doel' en 'hel-ling' worden gelezen. Zij ontdekken en lezen lettergrepen, die ook wel 'stukjes van woorden' worden genoemd. De leesmoeilijkheden breiden zich uit. Woorden met ieuw, eeuw en uw worden geoefend, woorden als plant en straat komen aan de orde.

Open lettergrepen
Ook maken de kinderen kennis met de open lettergreep (maken, vogel). Het thema daarbij heeft betrekking op ‘verzamelen, museum, tentoonstelling’. Kinderen zullen in de klas ook allerlei verzamelingen mogen maken of presenteren. U hoort daar nog meer over!

Online veiligheid

Gelijk na de meivakantie, op maandag 9 mei, krijgen de leerlingen van groep 7/8 een voorlichting vanuit Bureau Halt. Deze voorlichting 3 heeft als titel 'Online veiligheid'.

Vooral jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig maar heeft het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Met de leerlingen onderzoeken we aan de hand van echte casussen wanneer een grens wordt overschreden. Ook gaan we in gesprek met de leerlingen over de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag op internet.

Door jongeren vroegtijdig bewust te maken van hun gedrag op internet en hen te wijzen op de gevolgen en gevaren, worden zij voorzichtiger. Ze plaatsen minder informatie over zichzelf en anderen online en zullen minder snel pesten, dreigen of ander strafbaar gedrag vertonen op internet.

Meester- en juffendag

Na de meivakantie, op woensdag 11 mei, vieren de meester en juffen van Het Anker gezamenlijk hun verjaardagen. Dat wordt een gezellige ochtend met leuke activiteiten en natuurlijk is er iets lekkers voor iedereen.

Bij een verjaardag horen cadeautjes en goede wensen en dromen voor het nieuwe levensjaar. De meester en juffen hebben geen verlanglijst maar zij zien wel graag dat alle kinderen hun inzet leveren bij een bijzondere sponsorloop. De opbrengst van deze loop gaat naar 'Hartsdromen'. SAMEN EEN WERELD MAKEN, WAARIN HARTSDROMEN VERVULD WORDEN! ...dat is de missie van Hartsdromen. Want elk mens heeft een hartsdroom, en telkens stel je die weer uit. Maar eens is het te laat. En zeg je aan het eind van je leven: had ik maar...

De leden zien het als levensopdracht, om de dromen te leven. En daarom mensen te helpen, die te kort leven om hun dromen te vervullen. Uitbehandelde, terminaal zieke maar nog mobiele mensen boven de 18 jaar. Patiënten met kanker, A.L.S. of een andere levensbedreigende ziekte: en een onvervulde hartsdroom.

Voor het vervullen van de dromen van deze patiënten gaan de kinderen van Het Anker geld inzamelen met hun sponsorloop. Sponsort u de kinderen? Wij bevelen dit goede doel van harte bij u aan!

Voor meer info over het goede doel:
www.hartsdromen.nl

Geen korfbal

Ter info: Voor het schoolkorfbaltoernooi op zaterdag 25 juni - voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 - zijn onvoldoende deelnemers om een schoolteam te kunnen formeren.

Agenda voor april en mei

 • Dinsdag 19 april:
  Eindtoets groep 8

 • Woensdag 20 april:
  Eindtoets groep 8

 • Donderdag 21 april:
  Eindtoets groep 8
  MR vergadert

 • Vrijdag 22 april:
  Koningsspelen (Alle groepen zijn om 12.15 uur uit)

 • Zaterdag 23 april:
  Start van de meivakantie (vakantie t/m zondag 8 mei)

 • Maandag 9 mei:
  Van 11.15 tot 12.15 uur voorlichting voor groep 7/8 over 'online veiligheid'

 • Woensdag 11 mei:
  Meester- en juffendag

 • Maandag 16 mei:
  Vrij (Tweede Pinksterdag)

 • Maandag 23 t/m donderdag 26 mei:
  Avondvierdaagse

 • Donderdag 26 mei:
  Schoolreis groep 1 t/m 6

 • Maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni:
  Kampweek groep 7/8