OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #73 - vrijdag 01 april 2016

April

In deze nieuwsbrief kijken we terug en vooruit. Terugkijkend zien we een geslaagde paasviering. Via de link kunt u de foto's van de activiteiten bekijken.

We kijken in deze nieuwsbrief ook weer vooruit naar gebeurtenissen die ons deze maand wachten. Spannende acties, want groep 7 maakt het verkeersexamen; groep 8 gaat zich meten bij de Eindtoets; spannend voor het team omdat de inspectie op bezoek komt. We kijken vol vertrouwen uit naar de uitkomsten van deze metingen!

Natuurlijk zijn er ook weer leuke en leerzame activiteiten zoals de voorstelling voor groep 4/5/6.

Foto's paasfeest

Donderdag 24 maart werd er paasfeest gevierd op Het Anker. Via de volgende link komt u bij de foto's van de activiteiten: myalbum.com/album/v9vlDOdJ9H9a. Veel kijkplezier gewenst!

Mede dank zij de inzet van vele ouders, werd een reuze gezellige dag. Hartelijk dank voor alle hulp!

Verkeersexamen

Herinnering: Op donderdag 7 april is het landelijk theoretisch verkeersexamen voor groep 7.

Het verkeersexamen bestaat uit een theoretisch gedeelte (toetsvragen) en een praktisch gedeelte (op de fiets). Het theoretisch gedeelte gedeelte zal plaatsvinden op donderdag 7 april.

Om beeld te krijgen van de vragen bij het theoretisch examen:
examen.vvn.nl.

Verteltheater

Herinnering: Voor maandag 11 april zijn de kinderen van groep 4/5/6 uitgenodigd om op basisschool De Schelf te komen kijken naar de voorstelling 'Brief voor de koning'. De voorstelling wordt verzorgd door het verteltheater. Voor het vervoer is een bus beschikbaar.

Een fijne voorstelling gewenst!

Eindtoets

De maand april brengt voor de leerlingen van groep 8 toch wat extra spanning met zich mee. Onze a.s. schoolverlaters gaan deze maand drie ochtenden lang laten zien wat zij geleerd hebben op het gebied van begrijpend lezen, taal, spelling en rekenen. Zij werken op dinsdag- 19, woensdag- 20 en donderdagochtend 21 april aan de Centrale Eindtoets (de vroegere 'Cito-toets').

Veel succes allemaal!

Op schoolreis

Achter de schermen is de afgelopen tijd o.a. gewerkt aan de voorbereidingen van de schoolreis voor de groepen 1 t/m 6. De bestemming is gekozen, de entreekaarten zijn besteld en de bus gereserveerd. Op donderdag 26 mei rijdt de bus voor en vertrekken we naar ...
Dat houden we nog even geheim!

Attentie:
Onlangs werd bekendgemaakt dat de plaatselijke avondvierdaagse dit jaar wordt gehouden in de week van 23 t/m 26 mei. De laatste wandeldag valt dus gelijk met de datum van de schoolreis.

Plastic? In de bak!

Afval is iets waarover we steeds vaker nadenken. Dat geldt ook voor kinderen van Het Anker. Wat gooien we eigenlijk veel weg. En wat gebeurt er met het afval dat we gescheiden weggooien zodat het gerecycled kan worden?

Recyclen is goed voor het milieu. Hoe meer plastic verpakkingsafval we gescheiden inleveren, hoe meer we kunnen gebruiken om er nieuwe producten en verpakkingen van te maken, hoe minder plastic we hoeven te verbranden en hoe minder plastic in de natuur terecht zal komen.

Gerecycled plastic komt weer terug in bijvoorbeeld ketchupflessen, frisdrankflessen, tennisballen en speelgoed. Als we plastic recyclen, hoeven we geen nieuw plastic te maken. Daardoor hebben we minder fossiele grondstoffen nodig zoals olie en besparen we op energie en de uitstoot van CO2 en dat is goed voor ons milieu.

Elke Ankergroep krijgt daarom een eigen bak om het plastic in te verzamelen. Waterflesjes, yoghurtbekertjes, zakjes en drinkkartons, dat alles kan in de bak. Zo dragen wij weer een klein steentje bij aan een beter milieu voor ons allemaal.

Acis Actueel

Het openbaar primair en voortgezet onderwijs geven gezamenlijk drie keer per jaar een informatiebulletin uit onder de titel Acis Actueel. Het blad wordt (digitaal) uitgereikt aan alle ouders van leerlingen en aan de medewerkers van openbare scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard en aan de stakeholders van de stichtingen Acis en OVO HW.
Via de volgende link kunt u de laatste versie van Acis Actueel bekijken: Acis-Actueel-maart-2016.pdf.

De nieuwe editie van ons informatief magazine Acis Actueel is uit. In dit nummer ondermeer:


 • – De column van bestuursvoorzitter Luc van Heeren
 • – Leerlingen ‘in de politiek’
 • – De Gouwaert bruist van energie
 • – Talentklassen op het Hoeksch Lyceum
 • – Lentekriebels
 • – Jonge ‘ontwerptalenten’ op het Actief College
 • – Afscheid van Gerard Hofsté
 • – Dreamkids
 • – Complimentendag op De Dubbeldekker
 • – Nieuwe directeur voor Actief College
 • – De Schelf viert 40-jarig bestaan
 • – Een uitdagende onderwijsaanpak op De Boomgaard


Wij wensen u veel leesplezier!

Snappet (tabletonderwijs)

Op Het Anker maken de kinderen in de groepen 4 t/m 8 gebruik van een tablet (Snappet) met daarop diverse digitale methodes. Snappet heeft het afgelopen jaar centraal gestaan in grootschalig onderzoek door de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen. De onderzoeken richtten zich op het gebruik en het effect van Snappet. Stichting Kennisnet, de publieke organisatie voor onderwijs en ICT, was de opdrachtgever van de onderzoeken.

Aan de twee onderzoeken die een half jaar tot een jaar duurden, werkten leerlingen van bijna honderd basisscholen mee in de groepen 4 tot en met 8. U hebt het wellicht al gezien in de media: NU.nl, Jeugd Journaal en RTL Nieuws. 'Slimme tablets zorgen voor betere leerresultaten'.

De belangrijkste uitkomsten:


 • sterk verbeterd leerresultaat,
 • rendement voor leerlingen van alle niveaus,
 • hoe intensiever Snappet wordt gebruikt, hoe beter de leerresultaten,
 • Snappet is van meerwaarde voor leerkrachten en het onderwijs.


Meer info vindt u op: nl.snappet.org/grootschalig-wetenschappelijk-onderzoek-naar-snappet

Agenda voor april


 • Donderdag 7 april:
  Theoretisch verkeersexamen voor groep 7

 • Maandag 11 april:
  Groep 4-5-6 bekijkt de voorstelling Brief voor de Koning (aanvang 10.45 uur)
  Locatie: OBS De Schelf

 • Donderdag 14 april:
  De onderwijsinspectie bezoekt Het Anker

 • Vrijdag 15 april:
  Van 11.15 tot 12.15 uur krijgt groep 7/8 voorlichting vanuit bureau Halt
  Het thema is 'De invloed van de groep'

 • Dinsdag 19 april:
  Eindtoets groep 8

 • Woensdag 20 april:
  Eindtoets groep 8

 • Donderdag 21 april:
  Eindtoets groep 8
  MR vergadert

 • Vrijdag 22 april:
  Koningsspelen

 • Zaterdag 23 april:
  Start van de meivakantie (vakantie t/m zondag 8 mei)