OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #72 - woensdag 23 maart 2016

Vrolijk Pasen!

Herinnering: Donderdag 24 maart staat in het teken van paasfestiviteiten. Geheel in de traditie gaan we buiten op zoek naar eieren. Wilt u uw kind voor deze 'boswandeling' laarzen of schoenen mee geven?

Terug op school wachten er diverse spel- en knutselactiviteiten. De ouderraad verzorgt een gezellige paaslunch voor de kinderen. Al met al genoeg voor een Vrolijk Pasen!

Er wordt die dag een continurooster gevolgd en daarom zijn de leerlingen op 24 maart om 14.00 uur uit. Dan begint het lange paasweekend waarin de school vrijdag en maandag gesloten is.

Fijne paasdagen gewenst!

Lente

Niet alleen buiten merk je dat het lente is, ook in groep 1/2 heeft de lente zijn intrede gedaan. Vanuit de methode 'Schatkist' wordt het lesaanbod aan onze jonge leerlingen steeds gecentreerd rondom een thema. Alle liedjes, verhalen, werk- en spelactiviteiten hebben met het thema te maken. Spelen en leren vallen samen in deze groep.

Zo leidt het knutselwerk met de sneeuwklokjes o.a. tot diverse rekenactiviteiten. Er moet bij geteld worden, het midden gevonden, stelen worden gemeten en volgorde bepaald.
Leuk en leerzaam!

Groep 3 leest en schrijft!

Voor het paasweekend wordt in groep 3 kern 8 afgesloten en wordt de lentesignalering afgenomen. Daarbij wordt getoetst om bij de leesontwikkeling de vinger aan de pols te houden.
Vanaf volgende week wordt gestart met kern 9.

Dit leert uw kind in deze kern:
Uw kind maakt kennis met steeds meer nieuwe lettercombinaties. Aai, ooi, oei komen voor in eenvoudige woorden als ‘kraai’, ‘kooi’, ‘groei’.

Het thema van deze kern is: ‘Hé, hoe kan dat?’ Kinderen gaan aan de slag met allerlei onderzoekjes en proefjes. In deze kern maakt uw kind ook al kennis met tweelettergrepige woorden: vijver, bakker, kasten, balkon, poedel’. Het zijn nog woorden zonder open lettergreep. Ook komen woorden aan de orde zoals: ‘be-doel’, ‘ver-haal’, ‘ge-zin’.

De kinderen kunnen nu alle letters vlot benoemen en opschrijven. Steeds vaker gaan zij spontaan iets opschrijven. Wijs uw kind niet op alle schrijffouten: creativiteit en spontaniteit zijn in dit stadium belangrijker dan foutloos schrijven. Bovendien is uw kind verder met lezen dan met spelling. Wat het kan lezen, hoeft het dus nog niet foutloos te kunnen schrijven.
De kinderen hebben een mooi schrift gekregen en het begin is gemaakt. Laat die verhalen maar komen!

Verteltheater voor groep 4/5/6

Voor maandag 11 april zijn de kinderen van groep 4/5/6 uitgenodigd om op basisschool De Schelf te komen kijken naar de voorstelling 'Brief voor de koning'. De voorstelling wordt verzorgd door het verteltheater.

In de klas is juf Karin het gelijknamige boek van Tonke Dragt aan het voorlezen. Nu gaan ze het spannende verhaal ook beleven via de verhalenverteller Eric Borrias.

Veel plezier bij deze voorstelling!

Verkeersexamen

Op donderdag 7 april is het landelijk verkeersexamen voor groep 7. Het verkeersexamen zal bestaan uit een theoretisch gedeelte (toetsvragen) en een praktisch gedeelte (op de fiets).

Het theoretisch gedeelte gedeelte zal plaatsvinden op donderdag 7 april. In de komende twee weken zal de klas enkele oude examens oefenen. Wanneer de uitslag bekend zal zijn, is nog niet bekend.

Het praktisch gedeelte zal later in het jaar plaatsvinden. De organisatie kon nog niet vertellen wanneer dit zal zijn.

Om extra te oefenen voor het theoretisch examen:
examen.vvn.nl.

Gastles Bureau Halt

Bureau Halt komt in groep 7/8 twee gastlessen verzorgen. De eerste les is op vrijdag 15 april met de voorlichting 'Invloed van de groep'.

Voorlichting: Invloed van de groep
75% van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in groepsverband of onder invloed van groepsdruk. In deze voorlichting ervaren leerlingen wat groepsinvloed is en oefenen we met vaardigheden om met negatieve groepsinvloed om te gaan.

Wat doet Bureau Halt?
Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen, bestrijden en straffen van jeugdcriminaliteit. Halt heeft de wettelijke taak om grensoverschrijdend gedrag van jongeren te bestraffen. Zo'n 17.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-straf opgelegd. Maar ook op het gebied van preventie is Halt de autoriteit. Halt geeft ieder jaar honderden voorlichtingen op scholen, sportverenigingen of in de wijk. Ook bieden zij op maat interventies en projecten aan.

Halt is de verbindende partner tussen het gezin, de wereld van het jeugdstrafrecht, de gemeente en alle organisaties waarmee jongeren te maken hebben. Zo levert Halt een actieve bijdrage aan een veilige en leefbare omgeving.

Centrale Eindtoets

Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 april is de Centrale Eindtoets (de vroegere "Citotoets") voor groep 8. Onze aanstaande schoolverlaters hebben de ouderkrant meegekregen. Deze is ook digitaal te lezen via deze link.

Meer informatie: klik hier.

Afmelden voor gymnastiek en zwemmen

Het komt voor dat een kind - bijvoorbeeld vanwege een blessure - wel naar school kan, maar niet deel kan nemen aan de lessen bewegingsonderwijs. In dat geval ontvangen wij van u vooraf graag een bericht.

GVO en HVO

Binnenkort ontvangt u een brief met informatie over de lessen GVO en HVO in het volgende schooljaar. U kunt uw kind desgewenst voor een van deze wekelijkse lessen aanmelden.

Wat is GVO en HVO?
De afkorting GVO staat voor godsdienstig vormingsonderwijs.
De afkorting HVO staat voor humanistisch vormingsonderwijs.

Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin als openbare school neutraal.

Als aanvulling en ter verdieping hierop kunt u godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (GVO of HVO) voor uw kind aanvragen. U kunt kiezen uit één van de levensbeschouwelijke richtingen:

 • humanistische;
 • protestants-christelijke;

  Uw keuze geldt alleen voor het komende schooljaar. Ieder jaar kunt u opnieuw kiezen om uw kind wel of niet GVO of HVO te laten volgen en ook welke stroming. GVO en HVO zijn vrijwillig te volgen vakken.

  Door GVO en HVO worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen.
  Het vergroten van kennis en zelfbewustzijn hierin vergroot hun weerbaarheid in onze complexe wereld en ook hun zelfvertrouwen.

  De GVO- en HVO-docenten zijn speciaal opgeleide en lesbevoegde vakleerkrachten. Zij passen gevarieerde lesmethoden toe, aangepast aan de leeftijd en de belevingswereld van uw kind.
  De lessen vinden wekelijks plaats en duren 3 kwartier. Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen kernvakken mist.
  Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze vormingslessen.

  De lessen vinden wekelijks plaats, maar kunnen pas doorgaan wanneer minimaal 7 leerlingen zich hebben aangemeld.
  De opgave geldt voor het gehele schooljaar en betreft de leerlingen in de groepen 5 t/m 8.


  Meer informatie over GVO en HVO kunt u vinden op de website van GVO en HVO: www.gvoenhvo.nl

  NB
  Kinderen die niet worden aangemeld voor de lessen GVO of HVO blijven toevertrouwd aan de eigen groepsleerkracht.

 • Tip: Tiengemeten

  Op Tiengemeten wordt dit jaar de 40e verjaardag van de kabouter van Rien Poortvliet gevierd met extra activiteiten. Elke eerste zaterdag van de maanden mei t/m september is het feest op Tiengemeten. In samenwerking met het Rien Poortvlietmuseum worden op deze feestzaterdagen veel verschillende activiteiten georganiseerd!

  Op maandag 2e paasdag, is Tiengemeten een PAASEILAND. Je kunt je eigen ei versieren in het Rien Poortvlietmuseum en verse eieren rapen bij het Landbouwmuseum. Een knutselwerkje maken kun je samen met kabouter Spruiteprak en zijn vrouwtje.

  Kijk voor meer info op: rienpoortvlietmuseum.nl

  Tiengemeten 14
  3284 BE Zuid-Beijerland


  Agenda voor april


  • Donderdag 7 april:
   Theoretisch verkeersexamen voor groep 7

  • Maandag 11 april:
   Groep 4-5-6 bekijkt de voorstelling Brief voor de Koning (aanvang 10.45 uur)
   Locatie: OBS De Schelf

  • Donderdag 14 april:
   De onderwijsinspectie bezoekt Het Anker

  • Vrijdag 15 april:
   Van 11.15 tot 12.15 uur krijgt groep 7/8 voorlichting vanuit bureau Halt.
   Het thema is 'De invloed van de groep'

  • Dinsdag 19 april:
   Eindtoets groep 8

  • Woensdag 20 april:
   Eindtoets groep 8

  • Donderdag 21 april:
   Eindtoets groep 8
   MR vergadert

  • Vrijdag 22 april:
   Koningsspelen

  • Zaterdag 23 april:
   Start van de meivakantie (t/m zondag 8 mei)