OBS Het Anker

Acis Een veilige haven!

Archief » Nieuwsbrief #70 - dinsdag 08 maart 2016

Lentekriebels

Het is al weer maart en het voorjaar komt langzaamaan in zicht. Er staan deze maand weer heel wat activiteiten op de planning. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht.

De voorbereidingen voor de viering van het paasfeest, op donderdag 24 maart, zijn in volle gang. Er wordt die dag een continurooster gevolgd en daarom zijn de leerlingen op 24 maart om 14.00 uur uit.
Dan begint het paasweekend, waarin de zomertijd in gaat, en gaat de school op dinsdag 29 maart weer open.

Zo ver is het nu nog niet. Eerst krijgen de kinderen vanaf groep 3 deze week hun tweede rapport. Er is hard gewerkt dus ieder kan thuis trots de vorderingen laten zien!

Rapporten

Op donderdag 10 maart, ontvangen de leerlingen vanaf de groepen 3 het tweede rapport. Op maandag 14 maart bent u van harte welkom op school voor een 10-minutengesprek over het rapport. U kunt voor een tijd intekenen via de brief die via de kinderen werd uitgereikt.

In het gesprek informeert de leerkracht u, aan de hand van toetsen en observaties, over de ontwikkelingen van uw kind. Op school wordt de rapportage gebruikt om het kind met name te vergelijken met zichzelf (de eerdere registratie) en daarnaast met wat van een kind op die leeftijd gemiddeld verwacht wordt.

Van u horen wij bij het gesprek graag hoe uw kind thuis over school spreekt. Wanneer u relevant informatie voor ons hebt, bijvoorbeeld over externe hulpverleners zoals een logopedist, dan ontvangen wij dat ook graag.

Bent u maandag 14 maart niet in de gelegenheid om 's middags na schooltijd of 's avonds langs te komen, maakt u dan een afspraak voor een gesprek op een ander moment.

Aanpassing Cito-normen

Bericht van CITO (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling): In januari/februari en juni neemt de school van uw kind de LVS-toetsen van Cito af. Wij hebben de normen van een aantal toetsen herzien. Het gaat om de toetsen voor Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde, Spelling en Woordenschat.

Op Het Anker is van de toetsen van groep 3 en 4 de nieuwe versie (3.0) afgenomen. Daarnaast is de toets voor begrijpend lezen in de groepen t/m 5 vernieuwd. Op de schoolwebsite staat de brief van Cito waarin wordt toegelicht wat dit betekent.

Muziekmaken in groep 7/8

Op dinsdag 8 maart krijgt groep 7/8 een workshop muziek maken. De kinderen krijgen een gastles, waarin ze leren om muziek te maken via een loopstation [Engels woord: spreek uit als 'loepsteesjon']. Met een loopstation komt de gastdocent, Bert Knape, in de klas muziek maken met de kinderen.

Een loopstation wordt veel gebruikt in de muziek en DJ-wereld. Het is een apparaat dat geluid opneemt. Het kan laagje voor laagje opnemen zodat je met elkaar een muziekstuk gaat maken.

Bert laat de kinderen nadenken over wat ze willen gaan opnemen. Daarna gaan ze in groepjes hun eigen muziekstuk opnemen. Een spannend moment voor de kinderen is dan ook dat ze voor de microfoon staan en het echt moeten gaan doen. Succes!

Tennisclinic

Woensdag 9 maart krijgen de leerlingen van groep 6/7/8 een kennismakingsles tennissen tijdens de reguliere gymles. Op vrijdagmiddag 11 maart wordt het eerste gymnastiek-uur eveneens besteed aan tennissen. Dan is het de beurt aan de kinderen van groep 4/5/6 om kennis te maken met het tennisspel. Veel plezier gewenst!

Veldvoetbaltoernooi

Op woensdagmiddag 16 maart doet Het Anker mee aan het veldvoetbaltoernooi op het terrein van FC Binnenmaas. Het Anker neemt deel met 1 jongensteam en 1 meisjesteam. Meer informatie op de webpagina van groep 7/8.

Begeleiders gezocht

HULPOUDERS GEZOCHT voor groep 7/8

Dinsdag 15 maart gaat groep 7/8 naar de voorstelling 4Beat in de Drie Lelies in Puttershoek. De kinderen zullen op de fiets naar Puttershoek gaan. Wij zullen om 10 uur vertrekken. Voor de begeleiding zou het prettig zijn als er één ouder mee zou kunnen fietsen.

Woensdag 16 maart gaat groep 7/8 naar Numansdorp, naar het Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp (Veerweg 1c). De kinderen krijgen een begeleide les over vogels.

Voor deze les zoeken wij nog één ouder die wil rijden en een groepje willen begeleiden. De groep vertrekt direct om 8.40 uur. Om half elf zullen we weer terug gaan naar school.

NL Doet praalwagens

HEINENOORD - Zaterdag 12 maart 2016 geeft de Oranjevereniging van Heinenoord ‘Nederland en Oranje’ en het jongerenwerk van Welzijn Hoeksche Waard kinderen de mogelijkheid een praalwagen te komen maken. Dit jaar zal de kinderoptocht op Koningsdag vervangen worden door een Movie Parade.

Het idee is om een parade te maken in het teken van “Films en sterren”. Verbouw je skelter tot een auto, trek een kostuum aan, doe als straat me. De enige voorwaarde is dat het niet gemotoriseerd mag zijn, dit in verband met de veiligheid. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen en zijn creativiteit te uiten.

Van 9:00 tot 17:00 uur kan iedereen naar jongerencentrum Joeno komen om iets te maken. Voorbeelden, bouwmateriaal en gereedschap zijn aanwezig en mag gratis gebruikt worden. Kijk voor voorbeelden op Facebook of neem contact op via de mail. Zie www.hoekschewaard.nl/regio/nieuws/23857/nldoet_praalwagens.hw

Kinderkamp

Bericht vanuit Rotaract Club Hoeksche Waard:
Jaarlijks organiseert de Rotaract Club Hoeksche Waard een kinderkamp voor een groep van 20 kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar uit de Hoeksche Waard. Dit kamp organiseren wij voor kinderen die door uiteenlopende omstandigheden niet de mogelijkheid hebben om onbezorgd op vakantie te gaan. Het kan zijn dat dit komt vanwege het ontbreken van financiële middelen of ziekte bij ouders of een ander familielid. Juist deze kinderen verdienen een onbezorgde vakantie.

Ook dit jaar organiseren wij als Rotaract weer ons kinderkamp. We hebben inmiddels een mooi huis gevonden en gereserveerd en dat betekent dat we ook weer op zoek gaan naar kinderen.

Dit jaar kunnen er ongeveer 18 kinderen mee en we hebben onszelf tot doel gesteld om te gaan voor 18 nieuwe kinderen, dus die nog niet eerder mee zijn geweest.

In de flyer treft u meer info aan: KinderkampFlyer2016.pdf.

Met vriendelijke groet,

Marjolein Wentink

Rotaract Club Hoeksche Waard
Tel.: 06-51000759 (bereikbaar in de avonduren)
E-mail: kinderkamp@rotaracthw.nl

Agenda voor maart


 • Dinsdag 8 maart:
  Workshop 'Muziekmaken' voor groep 7/8

 • Woensdag 9 maart:
  Tennisles tijdens het gymnastiek-uur voor groep 6/7/8

 • Donderdag 10 maart:
  Tweede rapport
  Inloopavond Wellantcollege, 19.00 - 21.00 uur

 • Vrijdag 11 maart:
  Tennisles tijdens het gymnastiek-uur voor groep 4/5/6
  Juffen- (& meester)dag (=> wordt verplaatst naar woensdag 11 mei)

 • Maandag 14 maart:
  Spreekavond met 10-minutengesprekken voor de groepen 3 t/m 7

 • Dinsdag 15 maart:
  Groep 7-8 bekijkt de voorstelling 4Beat (aanvang 10.45 uur)
  Locatie: De Drie Lelies

 • Woensdagmiddag 16 maart: (alternatieve datum: 23 maart)
  Veldvoetbaltoernooi

 • Donderdag 24 maart:
  Paasfeest. I.v.m. het continurooster gaat de school om 14.00 uur uit

 • Vrijdag 25 maart:
  Vrij (Goede Vrijdag)

 • Zondag 27 maart:
  Zomertijd

 • Maandag 28 maart:
  Vrij (Tweede Paasdag)